Datum i mjesto održavanja:
Petak, 27.03.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 24.03.2020.
 

Opis i ciljevi:

Microsoftov Excel jedan je od najpoznatijih programa za obradu podataka koji je zbog svoje svestranosti u primjeni ujedno i najčešće korišten u praksi. Excel je osobito koristan za zanimanja povezana sa financijama i računovodstvom kojima je excel pomogao zamijeniti ručne unose ili izračune automatskim prikazima čime je, onima koji ga već koriste na navedeni način, omogućio efikasnije poslovanje. Naučite i Vi u kojim sve situacijama i na koji način Excel može olakšati Vaš rad, kako možete povezivati formulama bruto bilancu sa izvještajima i izraditi financijske, managerske, računovodstvene i ostale unaprijed definirane izvještaje, te naučite kreirati i vezati pomoćne tablice korištenjem formula i različitih trikova. Kroz brojne praktične primjere dati ćemo polaznicima alate koje će moći primjenjivati u svom svakodnevnom radu. Za radionicu je potrebno osnovno znanje excela.

Metode rada

Polaznici će navedene sadržaje o primjeni excela u računovodstvu usvojiti kroz praktične vježbe na demonstraciji konkretnih primjera iz važeće prakse. Pozivamo Vas da prilikom prijave izrazite svoja pitanja na koja želite odgovor tijekom radionice.

Praktične vježbe

Praktične vježbe obuhvaćaju sljedeće teme:

1. Priprema paketa financijskih izvještaja

 •   Mapiranje bruto bilance,
 •   Izrada PDa i priloga,
 •   Izrada GFI PODa i priloga,
 •   Izrada pomoćnih tabela za godišnji izračun doprinosa, predujma i obveze PDa
 •   Izrada Bilješki uz financijske izvještaje

2. Priprema pomoćnih alata i izračun

 • Obračun plaće      
 • Obračun putnog naloga
 • Obračun loko vožnje
 • Priprema blagajničkog izvještaja
 • Priprema temeljnice za obračunate troškove/prihode bez fakture i njihov storno
 • Pregled osnovnih sredstava i obračun amortizacije

3. Korisni trikovi i funkcije za računovođu (PIVOT, VLOOKUP, SUM, SUMIF, GOALSEAK, SUBTOTALS, FILTER, VALIDATION, TRANSPOSE, pretvaranje drugih dokumenata u Excel i njihovo formatiranje, itd.)

Kome je radionica namijenjena:

 • Svim zaposlenicima koji koriste Excel u svom radu, te žele unaprijediti svoja postojeća znanja, a posebno osobama koje rade u računovodstvu i financijama te žele stečenim znanjima olakšati svakodnevni rad. Radionica može također koristiti:
 • Vlasnicima i menadžmentu poduzeća koje zanimaju osnovna znanja iz Excela nužna za analizu i donošenje odluka,
 • Voditeljima računovodstveno-financijskih odjela koji žele obnoviti i proširiti svoje postojeće znanje,
 • Specijalistima u računovodstvu, financijama, kontrolingu i internoj reviziji kojima su potrebna dodatna znanja iz Excel-a, te
 • Svima koji se u svom poslu često koriste podacima iz Excel-a.

Sadržaj i raspored radionice

08:30 – 9:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 Priprema paketa financijskih izvještaja

 • Mapiranje bruto bilance
 • Izrada PDa i priloga
 • Izrada GFI PODa i priloga

10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15 Priprema paketa financijskih izvještaja

 • Izrada pomoćnih tabela za godišnji izračun doprinosa, predujma i obveze PDa
 • Izrada Bilješki uz financijske izvještaje

12:15 – 13:15 Stanka za ručak
13:15 – 14:45 Priprema pomoćnih alata i izračun

 • Obračun plaće
 • Obračun putnog naloga
 • Obračun loko vožnje
 • Priprema blagajničkog izvještaja
 • Priprema temeljnice za obračunate troškove/prihode bez fakture i njihov storno
 • Pregled osnovnih sredstava i obračun amortizacije

14:45 – 15:00 Stanka za kavu
15:00 – 16:30 Korisni trikovi i funkcije za računovođu

 • PIVOT, VLOOKUP, SUM, SUMIF, GOALSEAK, SUBTOTALS, FILTER, VALIDATION, TRANSPOSE, pretvaranje drugih dokumenata u Excel i njihovo formatiranje, itd.
 
Dijana Dolušić
 

Dijana Dolušić, dipl. oecc., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Niz godina radila je kao konzultant u multinacionalnoj kompaniji specijaliziranoj za profesionalne usluge iz područja usluga računovodstva, poreza, ljudskih resursa i obračuna plaća za tvrtke koje posluju na međunarodnoj razini. Specijalizirana je za dizajniranje rješenja u području financija i računovodstva, te pomaže tvrtkama svih veličina u upravljanju financijama, postizanju operativne izvrsnosti i unapredjenju procesa. Posjeduje certifikat internog revizora i ovlašteni je kontroler za financije te radi kao interim CFO.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije