Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 03.06.2019.  -  Utorak, 04.06.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
 
Prikaz rezultata analize i vizualizacija podataka

Ova radionica je 4. modul programa Certified Data Scientist

Opis i ciljevi modula:

Cilj ove radionice je osposobljavanje polaznika za vizualnu reprezentaciju podataka te vizualno istraživanje podataka. Vježbe se rade na Microsoftovoj platformi koja je dio MS Excela te kao takva ima značajnu bazu potencijalnih korisnika i na Tableau-u alatu koji se smatra vodećim alatom u vizualizaciji podataka i vizualnom istraživanju nad podacima. Osim ovladavanja alatima u teorijskom dijelu biti će objašnjene osnove vizualne reprezentacije podataka i pravilnog odabira grafova adekvatnih za prijenos željene poruke auditoriju.

SADRŽAJ RADIONICE

[1. DAN] Ponedjeljak, 03.06.2019.
Power Pivot i Power BI

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Upoznavanje s osnovnim pojmovima

•    Uvoz podataka iz baze podataka

10:30 - 10:45  Stanka za kavu

10:45 - 12:15  Dodavanje kolona i formule nad tabelama

•    Power query alat - osnove dohvata

12:15 - 13:15  Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Izrada tipičnih izvještaja

•    Osnove DAX formula

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Time series i time intelligence formule

•    Power BI – izrada dashboarda

PRAKTIČNE VJEŽBE:
Vježbe se rade u alatima Power BI i MS Excelu. Cilj vježbi je ovladati izradom izvještaja i kreiranja modela na Microsoft Power pivot platformi (skupu alata). Ovaj dio predstavlja dio uobičajenog tabelarnog izvještavanja koje upotrebom Excela kao sučelja za izvještavanje koje je sveprisutno u poduzećima a u spoju sa Power pivot mogućnostima odgovara na tipične probleme poput sporosti u kalkulaciji velikih Excel datoteka ali i drugim izazovima u izvještavanju nad velikim količinama podataka u Excelu.

[2. DAN] Utorak, 04.06.2019.
Tableau, vodeći alat za vizualizaciju podataka

09:00 - 10:30  Uvod i opis Tableau platforme (vrste alata itd.)
•    Izrada modela iz više izvora podataka

10:30 - 10:45  Stanka za kavu

10:45 - 12:15  Izrada izvještaja
•    Filtriranje podataka, izrada grupa i setova 

12:15 - 13:15  Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Izrada dashboarda

•    Pravila vizualne komunikacije

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Primjena najboljih praksi izrade dashboarda

 

 
Ivo Beroš
 

mr. sc. Ivo Beroš, dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom i statistikom (Gospodarska matematika, Matematika u financijama, Poslovna statistika, Vjerojatnost i statistika), odnosno računarstvom (Uvod u programiranje, Programski jezik Visual Basic). Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

Hrvoje Gabelica
 

Hrvoje Gabelica trener za područje vizualne analitike u Poslovnoj inteligenciji. Tijekom svog rada imao je priliku raditi na mnogobrojnim projektima za srednje i velike organizacije na više kontinenata kao konzultant i trener primarno na Tableau platformi, ali i drugim projektima koji su vezani uz Data Science i prediktivnu analitiku. Također, on je autor više od pedeset članaka na različitim web stranicama i predavač na konferencijama i obrazovnim institucijama.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije