Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 08.07.2020.  -  Četvrtak, 09.07.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 06.07.2020.
 
Prezentacijske vještine

Ova dvodnevna radionica je V. modul programa

Certified Management Reporting Specialist I Certificirani specijalist za menadžersko izvještavanje

► Opis:

Prezentacijske vještine su vještine pomoću kojih osoba izlaže svoje ideje, misli, znanja, vještine, filozofiju. One spadaju u područje govornog komuniciranja, te su važni segment u procesu pregovaranja, prezentiranja, uvjeravanja i asertivne komunikacije. Iako mnogi smatraju da se vještine prezentiranja uglavnom baziraju na talent, te da su neki ljudi jednostavno dobri prezenteri, a drugi ljudi loši, praksa je pokazala kako se one trudom i vježbanjem u značajnoj mjeri mogu unaprijediti. Naime, postoje određena znanja i smjernice koje nam uz sustavan pristup i vježbu mogu uveliki pomoći u razvoju vlastitih vještina prezentiranja, a upravo je to glavni cilj ovog treninga.

► Ciljevi:

Cilj ovog treninga je da polaznici kroz interaktivni pristup i vježbanjem na licu mjesta nauče specifična pravila i smjernice kako pripremiti kvalitetnu prezentaciju; da spoznaju važnost vježbe i sustavnog pristupa problematici; da osvjeste kako talent nije jedini i presudni faktor dobrih prezentacijskih vještina; te da uvježbanjem i primjenom naučenog u praksi, kroz sam trening uvide napredak u vlastitim vještinama prezentiranja, čime ih se motivira na daljnji rad i razvoj u ovom području.

► Metode rada:

Metode rada uključuju teorijsko predavanje, demonstracije, učenje po modelu i učenje temeljeno na iznošenju osobnog iskustva predavača, praktične vježbe, diskusije, individualni i grupni rad. Polaznici se tijekom prezentiranja snimaju kamerom, te nakon treninga svatko dobiva svoje snimke.

► Kome je namijenjen:

Vlasnicima poduzeća i menadžerima, ekspertima u kontrolingu, svima koji u svom poslovanju prezentiraju svoj proizvod, uslugu ili rezultate svog rada, svima koji podučavaju ili se često nalaze pred publikom.

SADRŽAJ I RASPORED:

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Inicijalno stanje

 • Priprema prezentacije prema unaprijed definiranoj temi (realna poslovna situacija), izvedba i snimanje prezentacija polaznika
 • Povratna informacija (samoprocjena, feedback kolega i predavača)

Praktična vježba: Snimanje inicijalne prezentacije svakog polaznika

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Govorna komunikacija i osnove prezentiranja

 • Važnost govorne komunikacije i ciljevi prezentiranja
 • Priprema dobre prezentacije
 • Važnost uvježbavanja

Praktična vježba: Definirajte svoje ciljeve (polaznici definiraju cijeve svoje prezentacije)

12:15 - 13:15 Stanka za ručak 
13:15 - 14:45 Struktura prezentacije

 • Definiranje strukture i sadržaja prezentacije
 • BOMBER B
 • Izbor pomočnih sredstava

Praktična vježba: Ulazak sa stilom: Definiranja naslova

14:45 - 15:00 Stanka za kavu 
15:00 - 16:30 Izvedba prezentacije

 • Entuzijazam
 • Neverbalna komunikacija i njen značaj tijekom prezentiranja
 • Korištenje prostora

Praktična vježba: Igrokaz – “Najbolja i najgora prezentacija”

2. DAN

09:00 - 10:30 Nošenje sa anksioznosti i nefunkcionalnim/destruktivnim mislima prije i tijekom prezentacije

 • Što je anksioznost
 • Glavni simptomi anksioznosti
 • Kognitivno restrukturiranje kao koristan alat nošenja sa anksioznosti
 • “Fake ti until you make it” – kako stavom tijela poticati poželjno stanje (+ video)

Praktična vježba: Mijenjaj svoje misli pomoću crnog i bijelog vuka

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Karakteristike publike

 • Osnovne karakteristike publike
 • Teška i zahtjevna publika
 • Mineri u publici
 • Kako pridobiti publiku na svoju stranu

Praktična vježba: Primjeri iz prakse: Pitanja i odgovori

12:15 - 13:15 Stanka za ručak 
13:15 - 14:45 Finalno stanje

 • Priprema, izvedba i snimanje prezentacija (tema vezana uz posao)
 • Detaljna povratna informacija (samoprocjena, feedback kolega i predavača)

Praktična vježba: Snimanje finalne prezentacije svakog polaznika, te usporedba inicijalne i finalne prezentacije uz opširnu povratnu informaciju

14:45 - 15:00 Stanka za kavu 
15:00 - 16:30 Zaključno za kraj

 • Razlika između inicijalnog i finalnog stanja
 • Zaključak za kraj
 • Tips and tricks

Praktična vježba: Tips and tricks - izrada mini letka sa personaliziranim savjetima i “trikovima” za uspješnu prezentaciju.

NAPOMENA: Polaznici nakon treninga dobivaju obje snimke (snimku inicijalnog stanja i snimku finalnog stanja)

 
Boris Balent
 

Boris Balent, mag. psih., diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je na postdiplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu. Niz godina radio je kao konzultant na poslovima procjene i selekcije zaposlenika, edukacijama, coachingu i razvoju različitih HR sustava unutar raznih organizacija. Osmislio je i održao niz treninga iz područja upravljanja stresom, komunikacije, rješavanje konflikata, selekcijskih procesa i sl. Vodio je mnoge projekte u domeni ljudskih potencijala i sportske psihologije.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije