Datum i mjesto održavanja:
Petak, 06.03.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 04.03.2020.
 
PowerPivot za kontrolere

Opis:
PowerPivot je besplatan dodatak Excel®-u koji će u verziji Excel®-a 2013 biti integriran u sam Excel®. Namijenjen je upravljanju sa znatno većim količinama podataka, nego klasični Excel® (i po 10 milijuna redaka je uobičajena primjena). Radi se o BI alatu koji za front – end koristi dobro poznati Excel® i proširuje ga s određenim funkcionalnostima pravog BI alata.

Ciljevi:
Polaznici su po završetku radionice upoznati s konceptima zvijezda ER modeliranja i načelima povezivanja PP-a s vanjskim sustavima i uvozu podataka u PP. Također znat će pisati najvažnije  formule koje poput formula u Excel®-u služe za izradu izvještaja i analiza, a svojstvene su PP dodatku (DAX formule). Osim spomenutog bit će prikazana i tipična upotreba PP-a za analize i izvještaje koji se izrađuju u kontrolingu (time series analize, P&L, ABC multidimenzionalna analiza).

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje i veliki broj samostalnih praktične vježbi te zajedničku diskusiju o upotrebi u praksi s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Radionica je prvenstveno namijenjena osobama u kontrolingu te svima koji se bave izvještavanjem i analizom podataka u poduzeću. Od polaznika se očekuje dobro poznavanje Excel®-a te da su upoznati s konceptima Excel®-a 2010. Radionica se preporuča specijalistima u kontrolingu koji žele upoznati mogućnosti besplatnog PowerPivot alata, financijskim analitičarima koji svakodnevno analiziraju podatke te osobama iz IT-a koje se žele upoznati s alternativama skupim BI aplikacijama.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30-09:00   Prijava i preuzimanje materijala
09:00-10:30   Uvod u PowerPivot

 • Osnovni koncepti baze podataka
 • Relacijski model i star schema
 • PowerPivot i BI

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada Star schema modela

10:30-10:45   Pauza za kavu
10:45-12:15   Uvoz podataka i osnovne analize

 • Uvoz podataka iz baze podataka
 • Dodavanje kolona i formule nad tabelama
 • Relacije
 • Primjeri osnovnih PP analiza

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada niza PP tabela, upotreba slicera

12:15-13:15   Pauza ručak
13:15-14:45   DAX jezik

 • Primjeri uvođenja DAX formula
 • Oko 15 vježbi u kojima polaznici upoznaju najvažnije DAX formule

PRAKTIČNA VJEŽBA: cca 15 samostalnih vježbi u izradi DAX formula

14:45-15:00   Pauza za kavu
15:00-16:30   BI, kontroling i PowerPivot

 • Time series intelligence i PP
 • Izrada i modeliranje P&L-a
 • Izrada ABC multidimenzionalne analize

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada ABC i P&L izvještaja u višedimenzionalnoj kocki, time intelligence DAX

 
Ivo Beroš
 

Mr. sc. Ivo Beroš, dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom i statistikom (Gospodarska matematika, Matematika u financijama, Poslovna statistika, Vjerojatnost i statistika), odnosno računarstvom (Uvod u programiranje, Programski jezik Visual Basic). Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije