Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 02.12.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 28.11.2019.
 
Power BI za kontrolere

Opis:
Power BI je skup alata namijenjen analizi podataka i uočavanju zakonitosti u podacima. Power BI dashboard pruža uvid u poslovne metrike uz mogućnost prikaza aktualnih podataka u bilo kojem momentu (real time). S jednim klikom miša korisnici imaju mogućnost istraživanja putem intuitivnog alata za kreiranje analiza. Zahvaljujući mogućnostima spajanja na preko 50 različitih izvora podataka (spomenimo samo Oracle, Microsoft, Excel®, Power Pivot, itd…) s već predefiniranim izvještajima organiziranim na gotovim dashboardima instalacija alata i prve analize se mogu dobiti u izuzetno kratkom roku. Sve spomenute analize i mogućnosti analitičkog uvida u podatke neovisne su o platformi putem koje se sustavu pristupa, pri čemu se tu podrazumijevaju pristupi putem web preglednika, mobilnih aplikacija, tablet-a … 

Power BI Desktop (verzija alata za instalaciju na lokalno računalo) pruža analitičaru odmak od uobičajenog izvještavanja dajući dublji uvid u podatke, a ne samo alat za proizvodnju tablica. Kombinirajući podatke iz različitih izvora (ERP-a, baza podataka, skladišta podataka, ali i vlastitih Excel® tablica i vanjskih izvora) dolazi se i do onih odgovora za koje su prije bile potrebne skupe i kompleksne platforme. Takvi sustavi su zahtijevali obično i rad većeg broja IT stručnjaka da bi inicijalno uopće proradili. Dajući svu tu snagu analitičaru kroz intuitivno sučelje i jednostavan pristup na koji su analitičari navikli („Excelovski“) alat pruža mogućnosti da jednostavnim vizualnim alatima analitičar lako prenese svoju poruku upravi, uvide u trendove koje je pronašao, predikcije, ali i eventualne anomalije ili druge poslovne situacije

Ciljevi:
U okviru ove radionice obradit će se sljedeće teme:

  • Koncept pripreme podataka za Power BI
  • Uvoz podataka i izgradnja modela podataka
  • Analiza podataka, odabir pravih vizualizacijskih tehnika za prijenos poruke

Metode rada:
Polaznici radionice moraju samostalno (ili uz pomoć administratora u poduzeću) instalirati alate sukladno uputi koju će dobiti nakon prijave na radionicu. 

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, CD s praktičnim primjerima, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je prvenstveno zaposlenicima u kontrolingu te svima koji se bave izvještavanjem i analizom podataka u poduzeću, te se njeno pohađanje preporučuje:
•  Specijalistima u kontrolingu koji žele upoznati mogućnosti besplatnih alata
•  Financijskim analitičarima koji svakodnevno analiziraju podatke
•  IT djelatnicima koji se želi upoznati s prikladnim alternativama skupim BI aplikacijama
•   Analitičarima u prodaji
 

SADRŽAj i RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Priprema podataka za BI


• Pojam dimenzija
• Pojam mjera (facts)
• Organiziranje podataka, veze među podacima, vrste veza
• Zvijezda model (Star schema)
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer modeliranja BI sustava

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Power BI platforma


• Koncept platforme
• Detaljan opis PowerBI desktop alata
• Uvoz podataka i veze među podacima
• Formule, izvedene kolone u modelu (jednostavne)
PRAKTIČNA VJEŽBA: uvoz podataka, spajanje više različitih izvora podataka u smislenu cjelinu

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Izvještavanje i analiza podataka upotrebom Power BI platforme


• Izvještavanje u užem smislu, filtar, izabrane mjere, vrste mjera, slices
• Pravila vizualne analize (adekvatna upotreba vizualnih alata)
• Izrada niza različitih analiza i grafova
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada različitih grafičkih analiza i izvještaja

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Analiza podataka


• Koncepti analize podataka u BI
• Vizualno vs Tablično, različiti pristupi 
• Rad s mapama, podaci na mapama, geografski prikaz podataka
• Vremenske serije i vremenske analize 
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza podataka upotrebom PowerBI platforme, niz vježbi i izvještaja

 
Tomislav Mališ
 

Tomislav Mališ, mag. ing. aedif., certificirani Data Scientist, trenutno radi kao voditelj projekata u Zagrebačkom holdingu d.o.o. te je stalni predavač za Power BI i ekspertni Excel u sklopu Poslovne učinkovitosti d.o.o. i samostalni BI developer u PBI EXPERT. Početno informatičko znanje stječe kao srednjoškolac elektroničar (Ruđeraš), nastavlja učiti nove alate kroz studij i rad. Microsoft Office power user, s posebnim naglaskom na Excel (Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map, VBA, pivot, …), Power BI, UI Path, u radu koristi dostupne alate za prikupljanje podataka, obradu i vizualizaciju. Za javno objavljeni Power BI report Interaktivna prezentacija projekta Podbrežje, na poziv Microsoft Hrvatska, sudjelovao na Windays 17 kao autor-predavač. U 17 godina rada u Zagrebačkom holdingu d.o.o. radio je na radnim mjestima voditelja, rukovoditelja, projektanta, tehničkog direktora, voditelja projekta. U radu stječe status člana Komore građevinskih inženjera i sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina. S krajem 2017. započinje predavati Power BI i ekspertni Excel (Power Query, Power Pivot,VBA, Power View, Power Map).

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije