Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 18.11.2019.  -  Srijeda, 20.11.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 14.11.2019.
 
Poslovna statistička analiza korištenjem programa “R”

Ova radionica je 3. modul programa Certified Data Scientist

Opis i cilj modula:

Cilj modula 3 je upoznavanje polaznika s programskim jezikom R – trenutno jednim od vodećih za statistiku i data science. Pregršt gotovih paketa i funkcija pojednostavljuje rad U R-u pa će se tijekom modula polaznici upoznati s njih nekoliko. Prediktivne i statističke analize prezentirane su kroz „case study“ prilikom kojih će polaznici steći razumijevanje promatranog poslovnog procesa te načine predikcije primjenom više tehnika (Primjerice ponašanja klijenta – „Churn“ u telekom industriji, „Default“ u poslovanju banaka). Znanjem pokrivenim ovim modulom, polaznici će biti spremni za analizu podataka korištenjem R-a, primjenu prediktivnih modela te interpretaciju rezultata izračuna.

SADRŽAJ RADIONICE

[1. DAN]
Uvod u programski jezik "R"

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u programski jezik R

•    Razvoj i primjene u Big Data-i

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Najčešće korišteni paketi - CRAN

•    Instalacija konzole i razvojna okolina

12:15 - 13:15 Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Osnovni objekti i tipovi podataka
•    Funkcije

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Jednostavne transformacije podataka

PRAKTIČNE VJEŽBE:
Upoznavanje s razvojnom okolinom i osnovnim tipovima podataka potrebnim za rad u programskom jeziku. Pridruživanja, jednostavne naredbe i transformacije nad podacima.

[2. DAN]
Data Mining i vizualizacije podataka

09:00 - 10:30 Učitavanje podataka (txt, xls, db, ...)
•    Pregled i osnovne obrade podataka

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Napredne obrade podataka (čišćenje podataka, manipulacija i join - dplry, …)

•    Export podataka

12:15 - 13:15 Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Osnove vizualizacije podataka

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Napredne vizualizacije (ggplot)

PRAKTIČNE VJEŽBE:    
Drugi dan modula polaznicima daje pregled tehnika koja je moguće istraživati podatke. Rad počinje učitavanjem podataka iz raznih izvora i pregledom podataka (osnovne kontrole i obrade). Polaznici se upoznavanju s naprednim tehnikama rada u dplry paketu (jedan od vodećih paketa za data mining u R-u). Kraj cjeline čini osnove vizualizacije podataka korištenjem R-a (paket ggplot).

[3. DAN]
Data Analytics - Prediktivne analize u R-u

09:00 - 10:30 Korelacije
•    Case Study: Povrati od ulaganja i Value-at-Risk (Quantitative Risk Management)

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Uvod u regresijski model

•    Linearna i logistička regresija
•    Case Study: Primjena logističke regresije za Probability of Default

12:15 - 13:15 Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Predviđanje primjenom vremenskih nizova

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Case Study: Primjena vremenskih nizova za predviđanje potrošnje energenta

PRAKTIČNE VJEŽBE:    
Nakon uvoda u R i pripreme podataka za analizu, zadnji dan modula daje pregled osnovnih prediktivnih tehnika. Uz prethodni teoretski uvod u pojedini Case-Study, korištenjem paketa i funkcija u R-u polaznici samostalno izvršavaju prediktivne tehnike te interpretiraju rezultate predikcija.

 
Albert Ćosić
 

Albert Ćosić, mag. math., diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika.
Karijeru započinje na poziciji aktuara zaduženog za životna osiguranja u Helios Osiguranju (danas Wiener Osiguranje). Stručno usavršavanje nastavlja na poslijediplomskom studiju Aktuarske matematike na PMF-u u Zagrebu.
Od 2014. godine zaposlen je u tvrtki Neos specijaliziranoj za izradu složenih izvještajnih sustava. Od pridruživanja Neos timu radi na projektima implementacije DWH/BI/Big Data sustava u brojnim hrvatskim poduzećima (Zagrebačka banka, Hrvatski Telekom, Jadransko osiguranje i dr.).
Područja glavnog poslovnog interesa su mu financijsko izvještavanje (kreditni rizici i upravljanje rizicima) te primjene matematičke statistike u financijama i osiguranju.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije