Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 24.05.2021.  -  Utorak, 25.05.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 21.05.2021.
 
Napredno upravljanje projektima

OPIS:
Razvojem poslovanja svaka tvrtka prepoznaje važnost efikasnog upravljanja projektima pokrenutim kojima želi ostvariti svoje strateške ciljeve. U svim industrijama ulažu se veliki iznosi u projekte što ukazuje na potrebu usvajanja i izgradnje vještina upravljanja projektima i razumijevanja životnog ciklusa projekata – iniciranja, planiranja, realizacije, kontrole te zaključivanja projekata. Posjedovanje vještina preciznog identificiranja ciljeva i ključnih aktivnosti projekta te razumijevanje što tvrtka želi projektima postići – koju poziciju i kakav odgovor na zahtjeve tržišta, je sve više prepoznata od strane upravljačkih struktura tvrtki. Stoga je vještina upravljanja projektima i projektnog načina rada postala jedna od ključnih u današnjem poslovnom okruženju, kako za poduzetnike tako i za ključne djelatnike te njena važnost stalno raste.


CILJEVI:
Polaznici će nadograditi postojeća znanja, strukturirati ih po fazama odvijanja projekta te dobiti uvid meke vještine – vještine vođenja i upravljanja projektnim timovima, izgradnje efikasnog i produktivnog tima te komunikacijske vještine koje su dragocjene da bi se projekt sa što manje odstupanja i neželjenih, neočekivanih situacija doveo do uspješnog završetka.


METODE RADA:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teoretski dio predavanje koji će biti praćen velikim broj praktičnih vježbi uz zajedničku diskusiju s ostalim polaznicima i trenerom.


KOME JE NAMIJENJENA:
Napredna radionica je namijenjena voditeljima projekata s iskustvom vođenja projekata i timova koji žele unaprijediti svoje vještine upravljanja i vođenja kao i svim djelatnicima koji svoja postojeća iskustva projektnog načina rada žele unaprijediti i sistematizirati.

 SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE:

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u napredno upravljanje projektima

 • Projekti i okruženje u kojem se pokreću
 • Pregled 10 područja projektnih znanja
 • Faze projekta i obilježja procesnih grupa unutar projekta

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Faza inicijacije

 • Projektni rezultati
 • Organizacija projekta i njegove isporuke
 • Kako započeti projekt?
 • Projektna povelja: definiranje opsega projekta, projektnog tima, preduvjeta, ovisnosti, ograničenja, rizika
 • Tips&tricks u izradi projektne povelje

12:15 - 13:15 Pauza za ručak

13:15 - 14:45 Dionici: identifikacija i komunikacija

 • Prepoznavanje dionika
 • Analiza dionika i strategije nastupa prema dionicima
 • Priprema i prezentacija analize dionika – (grupni rad, diskusija)

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Opseg projekta

 • Definiranje opsega projekta
 • Redoslijed planiranja
 • Definiranje i prikaz radnih paketa (WBS) i aktivnosti
 • Priprema i prezentacija radnih paketa projekta (WBS) i ključnih točaka (grupni rad, prezentacija)

2.DAN

09:00 - 10:30 Rizici: identifikacija i upravljanje rizicima

 • Uspostavljanje okvira za učinkovito upravljanje rizicima
 • Vjerojatnosti pojavljivanja i mogući učinci na projekt
 • Određivanje prioriteta i kvantifikacija rizika
 • Mjere odgovora na rizik
 • Tips&tricks u izradi matrice rizika
 • Izrada Matrice rizika (grupni rad, prezentacija, diskusija)

Procjena završenosti projekta

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Faza planiranja projekta

 • Okvirna procjena vremena i troškova
 • Izrada procjena potrebnog budžeta
 • Metode za izradu procjena, prednosti i nedostataka

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Faza razvoja i provedbe, nadzor i kontrola

 • Organizacija nadzora projekta
 • Ispunjavanje ciljeva i rokova
 • Praćenje napretka projekta: objektivni pokazatelji završenosti
 • Upravljanje ostvarenom vrijednošću (grupni rad, diskusija

14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Uspostava, razvoj i upravljanje timom

 • Tuckmanov model razvoja projektnog tima
 • Poželjne karakteristike projektnih timova
 • Projektne uloge: MBTI model
 • Stilovi/načini upravljanja projektnim timom
 • Komunikacija na projektu

Faza projekta: Zatvaranje

 • Završavanje projektnih aktivnosti
 • Prihvat i verifikacija
 • Primopredaja proizvoda
 
Tonći Jelić
 

Mr. sc. Tonći Jelić, svoju je karijeru započeo u procesnoj, a nastavio u financijskoj industriji te industriji zaštite okoliša. Znanje je stjecao u međunarodnim osiguravateljima: u Generali  osiguranju, Osiguranju Zagreb/Basler osiguranju te Merkur osiguranju kao član Uprave, direktor raznih sektora i voditelj odjela uz članstvo u raznim stručnim odborima. Fokusi dosadašnjeg rada su ustrojavanje osiguravateljnih operativnih procesa uz uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja, implementacija potrebnih kontrola te strateško i operativno planiranje i izvješćivanje. U središtu poslovnog interesa je kontroling proizvoda - mjerenje procesa obrade poslovnih slučajeva te upravljanje projektima. Projektno iskustvo je vezano uz vođenje projekta osnivanja osiguravatelja, uvođenje novih proizvoda u portfelj kompanija te sudjelovanje u spajanju više poduzeća u jedno. Posljednji projekti su obuhvaćali reinženjering poslovnih operativnih procesa nakon spajanja više kompanija te reinženjering funkcionalnosti intraneta poduzeća temeljenog na Sharepoint platformi.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije