Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 17.06.2020.  -  Četvrtak, 18.06.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 15.06.2020.
 
Napredni Excel® – Poslovna i statistička analiza

Ova dvodnevna radionica je III. modul programa

Certified Management Reporting Specialist I Certificirani specijalist za menadžersko izvještavanje

Opis:

U ovom modulu obrađuju se Excel alati, funkcije i postupci koji omogućavaju izradu složenih evidencija i izvještaja, modeliranje dijelova poslovanja, te provedbu poslovnih analiza na temelju postavljenog modela. Uključene su i elementarne statističke metode: deskriptivna statistika,  korelacijska i regresijske analiza, te osnovna analiza vremenskih nizova. MS Excel je odabran jer sa svojim mogućnostima pokriva dobar dio potreba u izradi poslovnih analiza i izvještaja, a u slučajevima kada njegove mogućnosti nisu dostatne ili se izvještaji rade kao tipizirani u okviru integralnog informacijskog sustava, može poslužiti kao platforma za preliminarni dizajn strukture podataka i izvještavanja.

Ciljevi:

Polaznici će kroz sudjelovanje u radionici steći pregled mogućnosti korištenja MS Excela kao alata za provedbu tipičnih menadžerskih analiza, te alata za pripremu podataka i izradu poslovnih izvještaja.

Kome je namijenjena:

Radionica je namijenjena svima koji žele unaprijediti svoje mogućnosti izrade izvještaja temeljenih na poslovnim podacima, te ovladati dodatnim vještinama analize podataka u MS Excelu.

Metode rada i preduvjeti:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz izlaganje, diskusiju i demonstraciju, a ponajviše kroz praktične vježbe na računalu. Za sudjelovanje u radionici potrebno je prijenosno računalo s instaliranim MS Excelom (po mogućnosti 2010. ili novija verzija), te osnovno poznavanje rada u MS Excelu.

SADRŽAJ I RASPORED:

1. DAN

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Priprema podataka za izradu izvještaja

 • Pročišćavanje podataka, pronalazak i uklanjanje duplikata u tablici
 • Spajanje, razdvajanje i pročišćavanje teksta (funkcije za rad s tekstom)
 • Uvoz podataka iz drugih izvora
 • Imenovanje raspona (tablica)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Razne vježbe za pripremu podataka

10:30 - 10:45    Pauza za kavu
10:45 - 12:15    Tablični izvještaji

 • Definirane tablice
 • SUBTOTAL i AGGREGATE funkcije
 • Napredno filtriranje i sortiranje
 • Logičke funkcije AND, OR, NOT
 • Uvjetno oblikovanje zadano formulom

PRAKTIČNA VJEŽBA: Pretraživanje, filtriranje i sortiranje tablice proizvoda, kupaca ili transakcija

12:15 - 13:15    Pauza za ručak
13:15 - 14:45    Funkcije pretraživanja i dohvata

 • Funkcije INDEX i MATCH i primjena
 • Primjena VLOOKUP funkcije
 • Primjena HLOOKUP funkcije
 • Funkcija IFERROR

PRAKTIČNA VJEŽBA: Povezivanje zapisa iz različitih tablica, kombinirana primjena funkcija INDEX, MATCH, LARGE

14:45 - 15:00    Pauza za kavu
15:00 - 16:30    Izvještaji pomoću funkcija agregiranja

 • Funkcije COUNT, COUNTA, COUNTBLANK
 • Funkcije COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF
 • Ostale češće korištene statističke funkcije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izvještaj o prodaji

2. DAN

09:00 - 10:30    Elementarna statistička analiza

 • Grupiranje podataka
 • Opisivanje podataka (srednje vrijednosti, mjere disperzije)
 • Relativni položaj rezultata u nizu, standardizacija varijable (z- vrijednosti), normalizacija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Višekriterijsko rangiranje

10:30 - 10:45    Pauza za kavu
10:45 - 12:15    Korelacijska i regresijska analiza

 • Funkcije i alati za korelacijsku analizu
 • Jednostavni regresijski modeli
 • Višestruka regresija
 • Analiza trenda

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza povezanosti veličina korištenjem alata korelacijske i regresijske analize.

12:15 - 13:15    Pauza za ručak
13:15 - 14:45    Izvještaji kao Pivot tablice

 • Kreiranje i pozicioniranje pivot tablice
 • Kreiranje izvještaja po raznim dimenzijama poslovanja
 • Dodavanje zapisa u izvornu tablicu Pivot izvještaja
 • Filtriranje pregleda prema vrijednostima ili kategorijama
 • Prilagodba Pivot izvještaja po dimenzijama
 • Prilagodba pivot izvještaja po mjerama (Sum of, Average of, Count of, ...)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izvještaj o prodaji, raspored aktivnosti, ...

14:45 - 15:00    Pauza za kavu
15:00 - 16:30    Pivot tablice i grafovi

 • Pivot grafikoni i prilagodbe
 • Oblikovanje i uređivanje Pivot tablica
 • Filtriranje prikaza pomoću Slicer alata

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izvještaj o prodaji, obrada rezultata upitnika, ...

 
Joško Meter
 

Joško Meter, dipl. ing., dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu na predmetima Gospodarska matematika, Poslovna statistika, Informatika za uredsko poslovanje, Poslovna simulacija, te Kvantitativne metode u menadžmentu. Diplomirao je na Matematičkom odjelu PMF-a na smjeru Primjenjena matematika i statistika, i apsolvent je na poslijediplomskom studiju Menadžment poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od 2010. godine voditelj je studija Ekonomija poduzetništva na Veleučilištu VERN.

Ivo Beroš
 

Mr. sc. Ivo Beroš, dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom i statistikom (Gospodarska matematika, Matematika u financijama, Poslovna statistika, Vjerojatnost i statistika), odnosno računarstvom (Uvod u programiranje, Programski jezik Visual Basic). Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije