Datum održavanja:
Ponedjeljak, 18.05.2020.
Rok za prijavu:
Četvrtak, 14.05.2020.
 

Ova radionica dio je edukacijskog programa IFRS ACADEMY.

Opis:

MSFI 5 definira računovodstveni tretman imovine namijenjene za prodaju te zahtijeva odvojeno prezentiranje imovine koja udovoljava kriterijima klasifikacije kao namijenjena za prodaju u financijskim izvještajima. MRS 16 propisuje računovodstveni postupak za ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu koju koristi poslovni subjekt za svoje potrebe. Ovdje su glavna pitanja priznavanje imovine, određivanje knjigovodstvene vrijednosti i amortizacija. MRS 40 propisuje  računovodstveni tretman za ulaganja u nekretnine koju vlasnik ili najmoprimatelj drži kako bi ostvario prihode od najma i/ili radi porasta njezine tržišne vrijednosti te se primjenjuje na priznavanje, mjerenje i objavljivanje ulaganja u nekretnine.

Ciljevi:

Cilj ove specijalističke radionice je kroz praktične primjere i rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s obuhvatom i pravilima koje propisuju međunarodni računovodstveni standardi i međunardoni standardi financijskog izvještavanja.

Kome je radionica namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžmentu
 • Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
 • Financijskim analitičarima

SADRŽAJ I RASPORED:

09:00 - 10:30 Dugotrajna imovina kao resurs poduzeća

 • Računovodstvo dugotrajne imovine
 • Oblici i struktura dugotrajne imovine u bilanci
 • Procesi u dugotrajnoj imovini

PRAKTIČNA VJEŽBA: Računovodstveni postupci kod dugotrajne imovine

10:30 - 10:45   Stanka za kavu
10:45 – 12:15   MSFI 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 

 •  Mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 •  Računovodstveno praćenje klasifikacije dugotrajne imovine na imovinu namijenjenu prodaji
 • Prezentiranje u financijskim izvještajima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Računovodstveni postupci kod imovine namijenjene prodaji

12:15 - 12:45    Stanka za ručak
12:45 - 14:15    MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema

 • Početno vrednovanje imovine sukladno MRS 16
 •  Naknadno vrednovanje imovine sukladno MRS 16
 •  Razlika između troška i imovine
 • Utjecaj priznavanja imovine na financijski rezultat

PRAKTIČNA VJEŽBA: Kapitalizacija troškova (CAPEX VS. OPEX)

14:15 - 14:30    Stanka za kavu
14:30 - 16:00   MRS 40 Ulaganja u nekretnine

 • Početno vrednovanje imovine sukladno MRS 40
 • Naknadno vrednovanje imovine sukladno MRS 40

PRAKTIČNA VJEŽBA: Računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva, vođenja projekata, financijskog planiranja i izvještavanja, koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala. Posjeduje Certifikat Controller Akademie te Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte. Posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti, upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd.  Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i uspostave funkcije kontrolinga u neprofitnom sektoru.

 
 
PRIJAVNICA
1.590,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije