Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 26.05.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Nedelja, 24.05.2020.
 

Ova radionica dio je edukacijskog programa IFRS ACADEMY.

Opis:

MSFI 3 – koji su efekti u financijskim izvještajima kod poslovnih spajanja? Ovaj standard propisuje načela i zahtjeve koji se odnose na način na koji stjecatelj u svojim financijskim izvještajima priznaje i mjeri utvrdivu stečenu imovinu, preuzete obveze i nekontrolirajući interes u stečeniku, priznaje i mjeri goodwill ostvaren poslovnim spajanjem ili dobit ostvarenu povoljnom kupnjom i određuje informacije koje će objaviti kako bi korisnicima financijskih izvještaja omogućio da ocijene prirodu i financijske učinke poslovnog spajanja. Cilj seminara je na primjerima iz dugogodišnje prakse proći kroz najčešće izazove koji se javljaju kod izračuna goodwilla, vrednovanja poduzeća te m&a računovodstva.

MRS 38 – mnogi poduzetnici imaju visoke troškove od kojih očekuju da će imati koristi u budućnosti. Kako postupiti s tim troškovima i kako odgovoriti na dilemu je li neki trošak nematerijalna imovina ili rashod razdoblja? Koje troškove smijemo kapitalizirati? Kako naknadno mjeriti takvu imovinu? Na ova pitanja odgovor ćete saznati tijekom seminara.

MRS 37 – u praksi se često susrećemo sa situacijama u kojima se rezerviranja koriste u svrhu manipulacije rezultatom. Što kaže standard MRS 37? U kojim slučajevima priznati, a u kojim slučajevima ne priznati rezerviranje? Koje vrste rezerviranja poznaje standard?

Sadržaj i raspored:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 MSFI 3

 • Poslovne kombinacije – da li je poslovna kombinacija ili stjecanje imovine
 • Vrednovanje poduzeća
 • DCF metoda
 • Metoda multiplikatora
 • Asset based metoda
 • M&A računovodstvo

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 MRS 38 – Nematerijalna imovina

 • Što je nematerijalna imovina i koji su kriteriji za priznavanje?
 • Istraživanja i razvoj i zašto ih je važno razlikovati?
 • Priznavanje nematerijalne imovine nastale razvojem

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Pitanje softvera

 • Mjerenje nematerijalne imovine
 • Primjeri pogrešaka i manipulacija nematerijanom imovinom iz prakse
 • Case study: Kapitalizirani troškovi softvera, lista kupaca

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 MRS 37 – Rezerviranja, potencijalne obveze i potencijalna imovina

 •   Što je rezerviranje i u kojim uvjetima ga priznati?
 •   Koje su metode mjerenja za rezerviranja?
 •   Koje vrste rezerviranja postoje?
 •   Primjeri iz prakse
 
Mirela Copot Marjanović
 

Mirela Copot Marjanović, dipl. oec., CPA, ACCA je Partner revizije Mazarsa u Hrvatskoj. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođu. Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe Velike Britanije (ACCA). Velik dio poslovne karijere provela je u revizorskom društvu IB Grant Thornton Audit d.o.o. na poslovima revizije i due diligence-a. Revizijom se bavi od 2003. te je obavljala čitav niz revizijskih  i projekata dubinskog snimanja (due diligence), dogovorenih postupaka po posebnim zahtjevima naručitelja, revizija konsolidiranih izvještaja, računovodstvenog poslovnog savjetovanja, revizija statusnih promjena (podjele, osnivanja, spajanja). Prošla je internacionalno školovanje vezano za Međunarodne revizijske standarde, Međunarodne standarde financijskog izvještavanja itd. Jedan je od autora knjige „Kako platiti manje poreza?". Mirela je jedan od predavača na Hrvatskom institutu za financije na temu računovodstvenih standarda, tumačenja odredni Zakona o računovodstvu i slične tematike. Aktivno se služi (u govoru i pismu) hrvatskim i engleskim jezikom. Mirelino posebno područje interesa je općenito konsolidacija, trgovina, vodno gospodarstvo i komunalna društva općenito, gdje je kroz godine prikupila relevantno iskustvo na polju revizije, statusnih promjena, te savjetovanja takvih kompanija.

Marijana Brčina
 

Marijana Brčina, mag. oec.,  Diplomski studij Poslovne ekonomije smjer Računovodstvo i revizija završila je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu 2011. godine. Karijeru je započela kao Asistent u reviziji tvrtke Mazars Cinotti Audit d.o.o. odmah po završetku školovanja. Danas nakon sedam godina radnog iskustva u reviziji radi u istoj tvrtki kao Assistant Manager.​ Specijalizirana je za širok spektar poslovnih sektora kao što su komercijalni sektor, proizvodnja, usluge i javni sektor. Tijekom svoje karijere radila je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizija statusnih promjena, revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, EU revizije. Stekla je i međunarodno iskustvo na poslovima revizije financijskih izvještaja SPV-a (Special Purpose Vehicles). Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori, certifikat internog revizora pri RiF-u, kao i certifikat ovlaštenog procjenitelja pri Hrvatskom društvu procjenitelja. Aktivno se služi (u govoru i pismu) hrvatskim i engleskim jezikom.

Ivan Karlović
 

Ivan Karlović, ovlašteni revizor u Mazars Cinotti zadužen je za poslove revizije financijskih izvještaja. Uz licencu za ovlaštenog revizora ima i licencu za ovlaštenog internog revizora. Specijaliziran je za širok spektar poslovnih sektora kao što su komercijalni sektor, proizvodnja, usluge i javni sektor. U sklopu karijere radio je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizije pripajanja i podjela trgovačkih društava, povećanja temeljnog kapitala, EU projekata, raznim procesima dubinskog snimanja (Due Dilligence) i sl. Stekao je i međunarodno iskustvo na poslovima revizije financijskih izvještaja SPV-a (Special Purpose Vehicles). Autor je brojnih stručnih članaka na temu računovodstva i financija, te predavač na Akademiji Zagrebačke burze i HIF-u (Hrvatski institut za financije).

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije