Datum održavanja:
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Rok za prijavu:
Četvrtak, 21.05.2020.
 

Ova radionica dio je edukacijskog programa IFRS ACADEMY.

Opis:

MSFI 16 - Cilj edukacije je razumjeti zahtjeve novog standarda i savladati praktične izazove implementacije MSFI-a 16 kod korisnika najmova i davatelja najmova s naglaskom na brojnim primjerima iz naše poslovne prakse i primjerima IASB-a.  Ciljna skupina su Voditelji financija i računovodstva, voditelji računovodstva, voditelji financijsko-računovodstvenih ureda, računovođe, vlasnici Društava, viši management.

Tokom ovog seminara polaznik će dobiti razumijevanje razlike u odnosu na „stare“ standarde te dobiti znanja kako u svojim financijskim izvještajima provesti konkretna knjiženja.

Nastojati ćemo prezentirati sva naša znanja koja smo stekli u implementaciji navedenog standarda.

MSFI 15 – Cilj edukacije je korisniku omogućiti ponavljanje već stečenog znanja te nadogradnja u smislu mnoštva primjer iz prakse. Namjera ovog standarda je da osigura značajno više korisnih informacija korisnicima financijskih izvještaja kroz poboljšane zahtjeve za objavljivanjima, kao i jednostavniju pripremu financijskih izvještaja kroz smanjen broj pojedinačnih dokumentata koje Društvo koristi u ovoj aktivnosti.

Za neke tvrtke, utjecaj novih pravila priznavanja prihoda biti će minimalan i one će jednostavno nastaviti prepoznavati prihode kao i prije. Međutim, neke tvrtke mogu se suočiti s teškim izazovima kako bi primijenile nova pravila. Za razliku od postojećih smjernica, MSFI 15 nam daje mnogo manje prostora za vlastite računovodstvene odluke i određuje mnogo više stvari.

Pitanja koja smo morali odgovoriti koncem 2018. godine a ponoviti će se i 2019. godine:

 • Priznajem li prihod tijekom vremena ili u trenutku dovršetka?
 • Ako se prihod treba priznavati tijekom vremena, kako mjerim napredak prema završetku radova (prethodno "stupanj dovršenosti")?
 • Kako ću obračunati prihod koji u sebi sadrži više komponenti, npr. prodaja proizvoda s održavanjem (s višestrukim isporučivanjem)? Treba li podijeliti ugovor na nekoliko komponenti?
 • Kako će se evidentirati izmjene ugovora?
 • Kako ću tretirati troškove ugovora, uključujući troškove pribavljanja ugovora?
 • Hoću li trošak ovih ugovora prikazati u dobiti/ gubitku ili kapitalizirati i odgoditi?
 • Postoje li u ugovoru komponente financiranja? Ako da, kako se nositi s vremenskom vrijednosti novca?
 • Objavljivanje - imam li sve odgovarajuće i relevantne informacije?

Sadržaj i raspored radionice:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
​09:00 – 10:30 Načela  MSFI 16

 • Identificiranje svih ugovora o najmovima s izdvajanjem podataka o najmu
 • upotreba praktičnih pogodnosti koje su ugrađene u standard prilikom implementacije
 • Odvajanje komponenti najma od komponenti koje nisu najam

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Računovodstvo najmoprimca (primjeri u Excelu)

 • Inicijalno mjerenje
 • Naknadno mjerenje
 • Diskontne stope
 • Prezentacija
 • Sale and lease back transakcije
 • Podnajam
 • Ulaganje u nekretnine
 • Modifikacije najmova

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Priprema objava uz financijske izvještaje i odabir opcija za prelazak na
standard

 • Chek lista objava na stvarnim primjerima
 • Retroaktivna primjena za svaki raniji obračunski period prikazan u skladu sa MRS 8
 • Retroaktivna primjena s kumulativnim učinkom priznatim s datumom prve primjene

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 MSFI 15

 • Identificiranje ugovora s kupcima
 • Određivanje obveza ugovora
 • Mjerenje napretka obveza ugovora
 • Određivanje naknade ugovora
 • Dodjeljivanje naknade pojedinim obvezama ugovora
 • Priznavanje prihoda
 • Praktična primjena
 • Važnije objave
 • Primjer priznavanja prihoda na različitim primjerima
 • Pitanja, odgovori i diskusija
 
Mirela Copot Marjanović
 

Mirela Copot Marjanović, dipl. oec., CPA, ACCA je Partner revizije Mazarsa u Hrvatskoj. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođu. Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe Velike Britanije (ACCA). Velik dio poslovne karijere provela je u revizorskom društvu IB Grant Thornton Audit d.o.o. na poslovima revizije i due diligence-a. Revizijom se bavi od 2003. te je obavljala čitav niz revizijskih  i projekata dubinskog snimanja (due diligence), dogovorenih postupaka po posebnim zahtjevima naručitelja, revizija konsolidiranih izvještaja, računovodstvenog poslovnog savjetovanja, revizija statusnih promjena (podjele, osnivanja, spajanja). Prošla je internacionalno školovanje vezano za Međunarodne revizijske standarde, Međunarodne standarde financijskog izvještavanja itd. Jedan je od autora knjige „Kako platiti manje poreza?". Mirela je jedan od predavača na Hrvatskom institutu za financije na temu računovodstvenih standarda, tumačenja odredni Zakona o računovodstvu i slične tematike. Aktivno se služi (u govoru i pismu) hrvatskim i engleskim jezikom. Mirelino posebno područje interesa je općenito konsolidacija, trgovina, vodno gospodarstvo i komunalna društva općenito, gdje je kroz godine prikupila relevantno iskustvo na polju revizije, statusnih promjena, te savjetovanja takvih kompanija.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije