Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 19.05.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 17.05.2021.
 
MSFI 16, MRS 38

Opis:

MSFI 16 - Cilj edukacije je razumjeti zahtjeve novog standarda i savladati praktične izazove implementacije MSFI-a 16 kod korisnika najmova i davatelja najmova s naglaskom na brojnim primjerima iz naše poslovne prakse i primjerima IASB-a.  Ciljna skupina su Voditelji financija i računovodstva, voditelji računovodstva, voditelji financijsko-računovodstvenih ureda, računovođe, vlasnici Društava, viši management.

Tokom ovog seminara polaznik će dobiti razumijevanje razlike u odnosu na „stare“ standarde te dobiti znanja kako u svojim financijskim izvještajima provesti konkretna knjiženja.

Nastojati ćemo prezentirati sva naša znanja koja smo stekli u implementaciji navedenog standarda.

MRS 38 – mnogi poduzetnici imaju visoke troškove od kojih očekuju da će imati koristi u budućnosti. Kako postupiti s tim troškovima i kako odgovoriti na dilemu je li neki trošak nematerijalna imovina ili rashod razdoblja? Koje troškove smijemo kapitalizirati? Kako naknadno mjeriti takvu imovinu? Na ova pitanja odgovor ćete saznati tijekom seminara.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
​09:00 – 10:30 Načela  MSFI 16

 • Identificiranje svih ugovora o najmovima s izdvajanjem podataka o najmu
 • upotreba praktičnih pogodnosti koje su ugrađene u standard prilikom implementacije
 • Odvajanje komponenti najma od komponenti koje nisu najam

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Računovodstvo najmoprimca (primjeri u Excelu)

 • Inicijalno mjerenje
 • Naknadno mjerenje
 • Diskontne stope
 • Prezentacija
 • Sale and lease back transakcije
 • Podnajam
 • Ulaganje u nekretnine
 • Modifikacije najmova

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Priprema objava uz financijske izvještaje i odabir opcija za prelazak na standard

 • Chek lista objava na stvarnim primjerima
 • Retroaktivna primjena za svaki raniji obračunski period prikazan u skladu sa MRS 8
 • Retroaktivna primjena s kumulativnim učinkom priznatim s datumom prve primjene

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 MRS 38 – Nematerijalna imovina

 • Što je nematerijalna imovina i koji su kriteriji za priznavanje?
 • Istraživanja i razvoj i zašto ih je važno razlikovati?
 • Priznavanje nematerijalne imovine nastale razvojem
 • Mjerenje nematerijalne imovine
 • Primjeri pogrešaka i manipulacija nematerijanom imovinom iz prakse
 • Case study: Kapitalizirani troškovi softvera, lista kupaca
 
Mirela Copot Marjanović
 

Mirela Copot Marjanović, dipl. oec., CPA, ACCA je Partner revizije Mazarsa u Hrvatskoj. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođu. Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe Velike Britanije (ACCA). Velik dio poslovne karijere provela je u revizorskom društvu IB Grant Thornton Audit d.o.o. na poslovima revizije i due diligence-a. Revizijom se bavi od 2003. te je obavljala čitav niz revizijskih  i projekata dubinskog snimanja (due diligence), dogovorenih postupaka po posebnim zahtjevima naručitelja, revizija konsolidiranih izvještaja, računovodstvenog poslovnog savjetovanja, revizija statusnih promjena (podjele, osnivanja, spajanja). Prošla je internacionalno školovanje vezano za Međunarodne revizijske standarde, Međunarodne standarde financijskog izvještavanja itd. Jedan je od autora knjige „Kako platiti manje poreza?". Mirela je jedan od predavača na Hrvatskom institutu za financije na temu računovodstvenih standarda, tumačenja odredni Zakona o računovodstvu i slične tematike. Aktivno se služi (u govoru i pismu) hrvatskim i engleskim jezikom. Mirelino posebno područje interesa je općenito konsolidacija, trgovina, vodno gospodarstvo i komunalna društva općenito, gdje je kroz godine prikupila relevantno iskustvo na polju revizije, statusnih promjena, te savjetovanja takvih kompanija.

Ivan Karlović
 

Ivan Karlović, ovlašteni revizor u Mazars Cinotti zadužen je za poslove revizije financijskih izvještaja. Uz licencu za ovlaštenog revizora ima i licencu za ovlaštenog internog revizora. Specijaliziran je za širok spektar poslovnih sektora kao što su komercijalni sektor, proizvodnja, usluge i javni sektor. U sklopu karijere radio je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizije pripajanja i podjela trgovačkih društava, povećanja temeljnog kapitala, EU projekata, raznim procesima dubinskog snimanja (Due Dilligence) i sl. Stekao je i međunarodno iskustvo na poslovima revizije financijskih izvještaja SPV-a (Special Purpose Vehicles). Autor je brojnih stručnih članaka na temu računovodstva i financija, te predavač na Akademiji Zagrebačke burze i HIF-u (Hrvatski institut za financije).

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije