Datum održavanja:
Srijeda, 02.12.2020.
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 30.11.2020.
 

Opis:

MSFI 16 - Cilj edukacije je razumjeti zahtjeve novog standarda i savladati praktične izazove implementacije MSFI-a 16 kod korisnika najmova i davatelja najmova s naglaskom na brojnim primjerima iz naše poslovne prakse i primjerima IASB-a.  Ciljna skupina su Voditelji financija i računovodstva, voditelji računovodstva, voditelji financijsko-računovodstvenih ureda, računovođe, vlasnici Društava, viši management.

Tokom ovog seminara polaznik će dobiti razumijevanje razlike u odnosu na „stare“ standarde te dobiti znanja kako u svojim financijskim izvještajima provesti konkretna knjiženja.

Nastojati ćemo prezentirati sva naša znanja koja smo stekli u implementaciji navedenog standarda.

MRS 38 – mnogi poduzetnici imaju visoke troškove od kojih očekuju da će imati koristi u budućnosti. Kako postupiti s tim troškovima i kako odgovoriti na dilemu je li neki trošak nematerijalna imovina ili rashod razdoblja? Koje troškove smijemo kapitalizirati? Kako naknadno mjeriti takvu imovinu? Na ova pitanja odgovor ćete saznati tijekom seminara.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
​09:00 – 10:30 Načela  MSFI 16

 • Identificiranje svih ugovora o najmovima s izdvajanjem podataka o najmu
 • upotreba praktičnih pogodnosti koje su ugrađene u standard prilikom implementacije
 • Odvajanje komponenti najma od komponenti koje nisu najam

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Računovodstvo najmoprimca (primjeri u Excelu)

 • Inicijalno mjerenje
 • Naknadno mjerenje
 • Diskontne stope
 • Prezentacija
 • Sale and lease back transakcije
 • Podnajam
 • Ulaganje u nekretnine
 • Modifikacije najmova

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Priprema objava uz financijske izvještaje i odabir opcija za prelazak na standard

 • Chek lista objava na stvarnim primjerima
 • Retroaktivna primjena za svaki raniji obračunski period prikazan u skladu sa MRS 8
 • Retroaktivna primjena s kumulativnim učinkom priznatim s datumom prve primjene

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 MRS 38 – Nematerijalna imovina

 • Što je nematerijalna imovina i koji su kriteriji za priznavanje?
 • Istraživanja i razvoj i zašto ih je važno razlikovati?
 • Priznavanje nematerijalne imovine nastale razvojem
 • Mjerenje nematerijalne imovine
 • Primjeri pogrešaka i manipulacija nematerijanom imovinom iz prakse
 • Case study: Kapitalizirani troškovi softvera, lista kupaca
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije