Datum održavanja:
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Rok za prijavu:
Srijeda, 29.04.2020.
 

Ova radionica dio je edukacijskog programa IFRS ACADEMY.

Opis:

Osnovno pitanje u računovodstvu zaliha je iznos troška koji treba priznati kao imovinu sve do priznavanja povezanih prihoda. MRS 2 sadrži upute u vezi s određivanjem troška i njegovim kasnijim priznavanjem kao rashoda, kao i upute za metode troška koje se koriste za određivanje troškova zaliha. Informacije o novčanim tokovima pomažu poslovnom subjektu u upravljanju, a korisnicima financijskih izvještaja za ocjenjivanje mogućnosti poslovnog subjekta da stvara novac i novčane ekvivalente. MRS 7 zahtjeva da se novčani tokovi razdoblja klasificiraju na tokove od poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti te definira koje se transakcije raspoređuju u pojedini novčani tok. MRS 8 propisuje kriterije za izbor i mijenjanje računovodstvenih politika, kao i za računovodstveni postupak i objavljivanje promjena računovodstvenih politika, računovodstvenih procjena i ispravke grešaka. Svrha ovog standarda je povećanje pouzdanosti i usporedivosti financijskih izvještaja poslovnih subjekata.

Ciljevi:

Cilj ove specijalističke radionice je kroz praktične primjere i rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s obuhvatom i pravilima koje propisuju međunarodni računovodstveni standardi.

Kome je radionica namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžmentu
 • Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
 • Financijskim analitičarima

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30   Svrha i ciljevi Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

 •   Primjena standarda u sastavljanju financijskih izvještaja
 •   Temeljni financijski izvještaji
 •   Kvaliteta informacija iz financijskih izvještaja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Struktura bruto bilance

 

10:30 - 10:45   Stanka za kavu
​10:45 - 12:15   MRS 2 Zalihe

 • Zalihe kao imovina poduzeća
 • Vrednovanje zaliha i usklađivanje vrijednosti zaliha na datum bilance

PRAKTIČNA VJEŽBA: Računovodstveni i kontrolni postupci vezani uz zalihe

12:15 - 12:45    Stanka za ručak
​12:45 - 14:15   MRS 7 Izvještaj o novčanom toku

 •  Važnost praćenja novčanih tokova u poduzeću
 • Aktivnosti poduzeća obuhvaćene izvještajem o novčanom toku

PRAKTIČNA VJEŽBA: Sastavljanje izvještaja o novčanom toku

14:15 - 14:30    Stanka za kavu
14:30 - 16:00  MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i 
pogreške

 • Primjena i promjene računovodstvene politike
 •  Razlika između promjene računovodstvene politike i procjene
 •  Ispravci grešaka i objave u financijskim izvještajima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Računovodstveni i porezni tretman računovodstvene pogreške

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva, vođenja projekata, financijskog planiranja i izvještavanja, koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala. Posjeduje Certifikat Controller Akademie te Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte. Posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti, upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd.  Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i uspostave funkcije kontrolinga u neprofitnom sektoru.

 
 
PRIJAVNICA
1.590,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije