Datum održavanja:
Utorak, 26.05.2020.
Rok za prijavu:
Nedelja, 24.05.2020.
 

Ova radionica dio je edukacijskog programa IFRS ACADEMY.

Opis:

MSFI 9 - Cilj programa je približiti novitete i zahtjeve MSFI 9, na praktičnim primjerima pokazati očekivane utjecaje na nebankovne financijske subjekte i trgovačka društva raznih djelatnosti koja imaju u bilanci financijsku imovinu.

MSFI 10 – Seminar omogućava korisnicima stjecanje razumijevanja standarda odnosno načela po kojima se prezentiraju i sastavljaju konsolidirani financijski izvještaji kada jedan subjekt kontrolira jednog ili više drugih subjekata. Na seminaru će se analizirati i obrazlagati koncept kontrole te njen sadržaj u skladu s navedenim standardom.

Sadržaj i raspored:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 MSFI 9 Uvod, klasifikacija i mjerenje

 • Razlozi za uvođenje MSFI 9
 • MRS 39 – sličnosti i razlike
 • Izazovi implementacije
 • MRS 39 – klasifikacija i mjerenje
 • MSFI 9 – klasifikacija i mjerenje
 • Kriteriji ugovorenih novčanih tokova
 • Novi poslovni modeli i indikatori

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Umanjenje vrijednosti

 • Umanjenje vrijednosti pod MRS 39
 • Novi model umanjenja vrijednosti
 • Očekivani efekti novog modela umanjenja vrijednosti
 • Ključni utjecaji na trgovačka društva – s primjerima
 • Ključni utjecaji na nebankovne financijske subjekte, s primjerima

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Računovodstvo zaštite

 • Uvod u računovodstvo zaštite
 • Uloga računovodstva zaštite u poslovanju
 • MSFI 9 i objave u financijskim izvještajima
 • MSFI 9, utjecaji na MSFI 7
 • Primjeri računovodstvenih politika i objava

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 MSFI 10

 • Zašto i kada konsolidacija?
 • Definicija konsolidiranih financijskih izvještaja; ulaganja – veza između razine kontrole i metode konsolidacije
 • Proces konsolidacije: usklađenja za potrebe konsolidacije – primjeri
 • Goodwill i negativni goodwill
 • Nekontrolirajući interes
 • Transakcije i stanja unutar grupe – primjeri
 • Objave
 
Mirela Copot Marjanović
 

Mirela Copot Marjanović, dipl. oec., CPA, ACCA je Partner revizije Mazarsa u Hrvatskoj. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođu. Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe Velike Britanije (ACCA). Velik dio poslovne karijere provela je u revizorskom društvu IB Grant Thornton Audit d.o.o. na poslovima revizije i due diligence-a. Revizijom se bavi od 2003. te je obavljala čitav niz revizijskih  i projekata dubinskog snimanja (due diligence), dogovorenih postupaka po posebnim zahtjevima naručitelja, revizija konsolidiranih izvještaja, računovodstvenog poslovnog savjetovanja, revizija statusnih promjena (podjele, osnivanja, spajanja). Prošla je internacionalno školovanje vezano za Međunarodne revizijske standarde, Međunarodne standarde financijskog izvještavanja itd. Jedan je od autora knjige „Kako platiti manje poreza?". Mirela je jedan od predavača na Hrvatskom institutu za financije na temu računovodstvenih standarda, tumačenja odredni Zakona o računovodstvu i slične tematike. Aktivno se služi (u govoru i pismu) hrvatskim i engleskim jezikom. Mirelino posebno područje interesa je općenito konsolidacija, trgovina, vodno gospodarstvo i komunalna društva općenito, gdje je kroz godine prikupila relevantno iskustvo na polju revizije, statusnih promjena, te savjetovanja takvih kompanija.

Vedran Kuterovac
 

Vedran Kuterovac, Assistant Manager u Mazars Hrvatska.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije