Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 02.10.2019.  -  Četvrtak, 03.10.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 30.09.2019.
 

Opis:
Za (re)organizaciju procesa u kontrolingu može se koristiti procesni model kontrolinga prema IGC-u. On služi za dokumentiranje, analizu i oblikovanje procesa kontrolinga, a isto tako kao potpora za raspravljanje o njima te njihovo unapređenje. Važno je da su oblikovani procesi efikasni i efektivni, a u tome pomažu alati Lean managementa koji ih optimiziraju.

Ciljevi:
Da se osigura polaznicima da:
razumiju kako koristiti standardni prikaz za procese kontrolinga
organiziraju aktivnosti prema SIPOC načelu
unaprijede postojeće procese Lean načelima i alatima.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je svima koji moraju donositi odluke važne za uspješno poslovanje:
menadžmentu koji se želi upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima kontrolinga u unapređenju poslovanja
specijalistima u menadžmentu, kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu koji žele obnoviti i proširiti svoje postojeće znanje.

Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad sa drugim polaznicima i trenerom.


Sadržaj i raspored:

1. DAN
08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Misija kontrolera i procesni model kontrolinga

 • Misija kontrolera prema IGC-u
 • Pozicioniranje kontrolinga
 • Procesni model kontrolinga
 • Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Organizacija funkcije kontrolinga i
 • procesa kontrolinga

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Glavni procesi u kontrolingu I

 • Strateško planiranje
 • Operativno planiranje i budžetiranje
 • Prognoza
 • Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Organizacija procesa poslovnog
 • planiranja

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Glavni procesi u kontrolingu II

 • Računovodstvo troškova, učinaka i rezultata
 • Menadžersko izvještavanje
 • Projektni i investicijski kontroling
 • Upravljanje rizicima
 • Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Koncepcija sveobuhvatnog
 • menadžerskog izvještaja

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Glavni procesi u kontrolingu III

 • Funkcijski kontroling
 • Poslovno savjetovanje i rukovođenje
 • Unapređenje organizacije, procesa, instrumenata i sustava
 • Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Unapređenje procesa kontrolinga
 • organizacijom aktivnosti prema SIPOC načelu
   

2. DAN
09:00 - 10:30 Osnove Lean menadžmenta

 • Kako razmišljati na Lean način
 • Terminologija Lean menadžmenta

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Lean alati

 • 5S, VSM, Kaizen, Vizualni menadžment
 • 7+1 Vrsta gubitaka
 • Vježba na primjeru gubitaka

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 5S – Lean alat za organizaciju radnog mjesta

 • 5S simulacija
 • Vizualni menadžment

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Simulacija i praktične vježbe

 • Big Picture
 • Vježba na primjeru gubitaka
 • Simulacija alata
 • Lean pull sustav
 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nedeljko Štefanić
 

Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić je redoviti profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao se u Toyota Motor Company u Japanu te na Massachusetts Institute of Technology u SAD-u iz područja Lean menadžmenta. Suosnivač je i predsjednik Lean menadžment inicijative u RH, a od 2014. godine redoviti član Europske akademije za industrijski menadžment. Također, član je radne grupe pri EU komisiji za digitalizaciju industrije, zdravstva i poljoprivrede, voditelj radne skupine za izradu Nacionalne platforme za digitalizaciju industrije RH te pokretač dviju godišnjih konferencija iz područja Lean menadžmenta; GALP i Lean Spring Summit. Područja djelovanja su mu: Lean menadžment, digitalizacija proizvoda i proizvodnje, operacijski menadžment, unapređenje ljudskih potencijala.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije