Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 25.08.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 21.08.2020.
 
Kreditne institucije i izvori financiranja

Opis i ciljevi specijalističke edukacije

Kreditne institucije jedan su od važnijih poslovnih partnera značajnog broja pravnih osoba. Kako bi vaše poduzeće odabralo proizvod koji će optimalno biti usklađen s potrebama vašeg poduzeća, bilo bi korisno upoznati se s osnovnim izvorima financiranja, regulatornim pravilima po kojima rade kreditne institucije, a odnose se na njihov poslovni odnos s pravnim osobama, upoznati se sa sadržajem HROK izvješća i koje podatke o vašem poslovanju sadrži ovo izvješće te što su kreditni rejtinzi i čemu oni služe.

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz teoretska znanja i niz praktičnih vježba o regulatornom okviru unutar kojeg posluju kreditne institucije, u dijelu odnosa s pravnim osobama, osnovnim izvorima kreditiranja poduzeća, kako upravljati rastom poduzeća, tj. pronaći optimum između rasta i zaduženja, kako upravljati obrtnim kapitalom i realno utvrditi potrebe za eksternim izvorima financiranja.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti, ručak i osvježenja tijekom pauze.
 

Kome je radionica namijenjena

Ova specijalistička radionica namijenjena je:

 • Vlasnicima i menadžmentu poduzeća
 • Financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama
 • Specijalistima u financijama i računovodstvu
   

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Kreditne institucije i kreditni rizik

 • Regulatorni okvir
 • Kreditni rizik
 • Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK)

Praktična vježba: Analiza sadržaja HROK izvješća

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Upravljanje obrtnim kapitalom i održivi rast

 • Upravljanje obrtnim kapitalom
 • Održivi rast

Praktična vježba: Određivanje iznosa obrtnog kapitala za koji je potrebno osigurati izvore financiranja; izračun stope održivog rasta na primjeru jednog poduzeća

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Izvori financiranja

 • Vrste proizvoda (krediti, leasing, faktoring i ostali izvori financiranja)

Praktična vježba: Određivanje optimalne dinamike otplate kredita i izračun max. iznosa prekoračenja po poslovnom računu; određivanje potrebnih vrsta i iznosa garancija prema objavljenom natječaju; izračun troška faktoringa

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Odnosi s kreditnim institucijama i financiranje investicija

 • Odnosi s kreditnim institucijama
 • Financiranje investicija

Praktična vježba: Analiza simuliranog zahtjeva za kredit na primjeru jednog poduzeća

 
Hrvoje Mijić
 

Mr. sc. Hrvoje Mijić je financijski stručnjak s više od 20 godina iskustva u bankarskom i financijskom sektoru. Desetogodišnje radno iskustvo stekao je u Zagrebačkoj banci u odjelima upravljanja rizicima, organizacije i tehnologije, plana i analize, maloprodaje, razvoja proizvoda te na vođenju projekata. U Veneto banci je više od šest godina radio kao rukovoditelj Funkcije upravljanja rizicima i kao odgovorna osoba za funkciju kontrole rizika. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, na studiju financija i bankarstva, s temom Model za upravljanje rizicima štednih banaka u Republici Hrvatskoj. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje rizicima i kontrolu, politike upravljanja rizicima, redizajn procesa, planiranje rizika i kapitala, izvješćivanje o rizicima, financijsko planiranje i modeliranje. Iskustvo je nadogradio brojnim edukacijama iz područja rizika i financija te njihovom primjenom u praksi. Trenutačno prolazi izobrazbu kao kandidat za poslove stalnog sudskog vještaka za ekonomsko-financijsko poslovanje. 

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije