Datum i mjesto održavanja:
Petak, 02.10.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 30.09.2020.
 
Kreativnost

Opis:

Danas se sve više pažnje u poslovanju posvećuje kreativnosti. Uspješna poduzeća i napredni voditelji cijene kreativnost svojih suradnika, a u poslovanju se koriste brojnim tehnikama za njeno poticanje. Gotovo da ne postoji grana poslovanja, odjel u organizaciji ili pozicija koja ne zahtijeva kreativnost u svrhu iznalaženja što boljih rješenja; od proizvodnje, optimizacije radnih procesa, donošenja odluka, kontrolinga, marketinga, prodaje do upravljanja ljudskim potencijalima.
 

Ciljevi:

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s funkcioniranjem tehnike Brainstorming, Mind mappingom, Disneyevom strategijom i ‘’6 šešira za razmišljanje’’ te ih na ugodan i prihvatljiv način potaknuti na kreativno razmišljanje, lakše učenje i brže iznalaženje rješenja.

Kome je namijenjeno:

Vlasnicima tvrtki i menadžerima, voditeljima projekata, ekspertima u kontrolingu te članovima projektnih timova.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Brainstorming

 •    Kako funkcionira naš mozak?
 •    Brainstorming – pravila i postupak
 •    Tehnika “čudesno pitanje”
 •    Kreativno donošenje odluka – “ekologija odluke”

Praktična vježba: Brainstorming

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Mentalne mape

 •   Koju stranu mozga više koristimo
 •   Izrada mentalnih mapa – postupak i zakonitosti
 •   Primjena: rad s projektima, obrada teksta
 •   Vrste mentalnih mapa

Praktična vježba: Izrada mentalne mape 

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Disneyeva strategija uspješnosti

 •     Perceptivne pozicije – sagledavanje iz različitih kuteva
 •     “Tri Disneyeva prijatelja”
 •     Primjena strategije: grupni i individualni rad
 •     Izlazak iz vlastitih okvira

Praktična vježba: Primjena Disneyeve strategije na primjeru iz prakse

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 6 šešira za razmišljanje

 •     Povezanost tijela i uma
 •     6 šešira za razmišljanje – tehnika i pravila
 •     Pitanja za uživljavanje u uloge
 •     Pet vrijednosti

Praktična vježba: Primjena tehnike 6 šešira na primjeru iz prakse

 
Boris Balent
 

Boris Balent, mag. psih., Magistar psihologije koji radi kao HR konzultant i sportski psiholog u području psihološke pripreme profesionalnih i vrhunskih sportaša i timova, te educiranju pojedinaca i organizacija. Predavao je komunikacijske vještine i psihološke tehnike na nekoliko fakulteta (FER, Hrvatski studiji, Kineziološki fakultet), a također je vanjski suradnik Univerze na Primorskem u Kopru, te University of Coventry u Velikoj Britaniji. U edukaciji je iz Kognitivno-bihevioralne terapije. Ima višegodišnje konzultantsko iskustvo u području upravljanja ljudskim potencijalima (odabir kadrova, psihologijska procjena zaposlenika i timova, uvođenje HR sustava i procesa, vođenje međunarodnih projekata, teambuilding, individualno savjetovanje (coaching), medijacija, provedba edukacijskih radionica (treninga), i dr.). Uz rad u području ljudskih potencijala, dugogodišnje iskustvo ima i u radu s vrhunskim sportašima i sportskim organizacijama (HOO, HOA, ZŠS, nogometni klubovi i dr.), te je predsjednik i voditelj tima Hrvatske asocijacije sportskih psihologa. Autor je dva priručnika: Uvod u psihologiju sporta i Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi namijenjenim trenerima. Na poslijediplomskom je doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje trenutno završava doktorski rad na temu Misaonog postava (mindset).

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije