Datum i mjesto održavanja:
Petak, 24.01.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 22.01.2020.
 
Kreativne tehnike za kontrolere

► Opis:
Danas se sve više pažnje u poslovanju posvećuje kreativnosti. Uspješna poduzeća i napredni voditelji cijene kreativnost svojih suradnika, a u poslovanju se koriste brojnim tehnikama za njeno poticanje. Gotovo da ne postoji grana poslovanja, odjel u organizaciji ili pozicija koja ne zahtijeva kreativnost u svrhu iznalaženja što boljih rješenja; od proizvodnje, optimizacije radnih procesa, donošenja odluka, kontrolinga, marketinga, prodaje do upravljanja ljudskim potencijalima.

► Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s funkcioniranjem tehnike Brainstorming, Mind mappingom, Disneyevom strategijom i ‘’6 šešira za razmišljanje’’ te ih na ugodan i prihvatljiv način potaknuti na kreativno razmišljanje, lakše učenje i brže iznalaženje rješenja.


► Kome je namijenjena:
Vlasnicima tvrtki i menadžerima, voditeljima projekata, ekspertima u kontrolingu te članovima projektnih timova.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Brainstorming

 • Kako funkcionira naš mozak?
 • Brainstorming – pravila i postupak
 • Tehnika “čudesno pitanje”
 • Kreativno donošenje odluka – “ekologija odluke”

Praktična vježba: Brainstorming

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Mentalne mape

 • Koju stranu mozga više koristimo
 • Izrada mentalnih mapa – postupak i zakonitosti
 • Primjena: rad s projektima, obrada teksta
 • Vrste mentalnih mapa

Praktična vježba: Izrada mentalne mape

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Disneyeva strategija uspješnosti

 • Perceptivne pozicije – sagledavanje iz različitih kuteva
 • “Tri Disneyeva prijatelja”
 • Primjena strategije: grupni i individualni rad
 • Izlazak iz vlastitih okvira

Praktična vježba: Primjena Disneyeve strategije na primjeru iz prakse

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    6 šešira za razmišljanje

 • Povezanost tijela i uma
 • 6 šešira za razmišljanje – tehnika i pravila
 • Pitanja za uživljavanje u uloge
 • Pet vrijednosti

Praktična vježba: Primjena tehnike 6 šešira na primjeru iz prakse

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.


International Group of Controlling
 

 
Boris Balent
 

Boris Balent, mag. psih., diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je na postdiplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu. Niz godina radio je kao konzultant na poslovima procjene i selekcije zaposlenika, edukacijama, coachingu i razvoju različitih HR sustava unutar raznih organizacija. Osmislio je i održao niz treninga iz područja upravljanja stresom, komunikacije, rješavanje konflikata, selekcijskih procesa i sl. Vodio je mnoge projekte u domeni ljudskih potencijala i sportske psihologije.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije