Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 07.06.2021.  -  Utorak, 08.06.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 04.06.2021.
 
KPI-evi u zdravstvu

Opis

Kao i u svakom drugom poslovnom sustavu, Ključni pokazatelji poslovanja (eng. Key Performance Indicators – skraćeno KPI) imaju svoju primjenu i u zdravstvenim sustavima. Ovisno o stvarnim potrebama, u praksi se pojavljuju i primjenjuju različiti pokazatelji, koji s različitih aspekata ukazuju na uspješnost zdravstvenih sustava ili njegovih dijelova. U hrvatskom zdravstvenom sustavu, osnovne razine praćenja pokazatelja su nacionalna razina, te razina pojedine zdravstvene ustanove – pružatelja zdravstvenih usluga. Kao dio reformi sustava ugovaranja i plaćanja zdravstvene zaštite, HZZO je uveo pokazatelje učinkovitosti i kvalitete, kojima pružatelji zdravstvene zaštite mogu ostvariti dodatna novčana sredstva prema prethodno definiranim kriterijima. Više o ključnim pokazateljima poslovanja i njihovoj praktičnoj primjeni u hrvatskom zdravstvu, možete saznati na ovoj edukaciji.

Ciljevi i koristi

Cilj ove specijalističke radionice je opisati mogućnosti korištenja ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvu, te njihovu primjenu u praksi.

Kome je namijenjena

Menadžmentu i stručnjacima u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, privatnim zdravstvenim djelatnicima – liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te sadašnjim i budućim rukovoditeljima i specijalistima u bolnicama zaduženim za fakturiranje i kvalitetu pruženih zdravstvenih usluga.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 Značaj ključnih pokazatelja poslovanja u procesu upravljanja

 • Pokazatelji poslovanja
 • Sustavi pokazatelja
 • Upravljanje pomoću sustava pokazatelja

Praktični primjeri: Ciljni sustav kao preduvjet za sustav pokazatelja
    
10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Izgradnja sustava pokazatelja

 • Kako treba uspostaviti kontroling pokazatelja?
 • Utvrđivanje potreba za informacijama
 • Kalendar izvještavanja i izvještajne strukture
 • Kriteriji za određenje bitnih informacija za odlučivanje
 • Kritični čimbenici primjene pokazatelja i sustava pokazatelja

Praktični primjeri: Projekt izgradnje sustava pokazatelja

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Pokazatelji iz financijskih izvještaja

 • Sistematizacija monetarnih pokazatelja
 • Ciljevi analize financijskih izvještaja pomoću pokazatelja
 • Pokazatelji iz bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku

Praktični primjeri: Pokazatelji analize financijskih izvještaja 

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Primjer najbolje prakse u korištenju pokazatelja

 • Određenje vizije, strateških elemenata i strateških ciljeva
 • Uspostavljanje principa upravljanja i izrada strateške mape
 • Modeli upravljanja i ključni pokazatelji  

Praktični primjeri: Uspostavljanje sustava pokazatelja u vlastitom poduzeću

2. DAN

09:00 – 10:30 Primjena ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvenim sustavima

 • Uvod u ključne pokazatelje poslovanja
 • Podjela ključnih pokazatelja u zdravstvu
 • Najčešći primjeri ključnih pokazatelja u zdravstvu

Praktični primjeri: Osmišljavanje i uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvu

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Primjena ključnih pokazatelja u hrvatskom zdravstvu

 • Organizacija i financiranje hrvatskog zdravstvenog sustava
 • Benchmarking u hrvatskom zdravstvu
 • Ključni pokazatelji financijski vrednovani od strane HZZO-a

Praktični primjeri: Usporedba zdravstvenih ustanova prema nekim pokazateljima iz prakse

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Ključni pokazatelji učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti financijski vrednovani od strane HZZO-a

 • Pokazatelji u općoj/obiteljskoj medicini
 • Pokazatelji u zdravstvenoj zaštiti predškolske djece
 • Pokazatelji u zdravstvenoj zaštiti žena
 • Pokazatelji u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti

Praktični primjeri: Izračun i analiza financijskog utjecaja ključnih pokazatelja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Ključni pokazatelji učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti financijski vrednovani od strane HZZO-a

 • Pokazatelji učinkovitosti (KPI) u bolnicama
 • Pokazatelji kvalitete (KPI) u bolnicama
 • Iskustva uz prakse

Praktični primjeri: Izračun i analiza financijskog utjecaja ključnih pokazatelja u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

 

Članak Davora Katavića "KPI-evi u zdravstvu" možete preuzeti na ovdje.

Članak se nalazi u 8. broju časopisa "Kontroling, financije i menadžment" čija je tema Ključni pokazatelji poslovanja.

 
Dr. Mladen Meter
 

Dr. Mladen Meter, is a consultant and managing director of Business effectiveness Ltd. for business consulting in the field of controlling, finance, management, accounting, internal audit and business information systems (ERP/SAP). He has extensive experience in management positions in international companies (Kaufland, Generali, Basler) and is currently working independently and with renowned foreign partners on numerous projects in Croatia and abroad. He received his Master's degree in 2005 from the Faculty of Economics in Zagreb, in 2006 he finished Controlling Stufenprogramm at Austrian Controller-Institut in Vienna and passed the examination for the Certified Controller. In 2012 he attained his PhD from the Faculty of Economics in Split. He also attended the IEDC Bled School of Management. He is  internationally certified HICHERT®IBCS consultant and trainer, certified consultant partner for IBCS certified solutions for management reports and presentations. He is a certified internal auditor for banks, financial institutions and information systems and is a member of consultants network of certified consultants of HAMAG for areas: business planning, finance, organization and business management. He has been a senior lecturer at the AACSB accredited business school for a number of years, and has lectured in Germany at ESB Business School in Reutlingen. He is European Bank for Reconstruction and Development - EBRD's consultant. He also frequently teaches on open and in-house education in Croatia and abroad.

Davor Katavić
 

Davor Katavić, dipl. oec. je konzultant i direktor tvrtke Desiderius consulting d.o.o. za savjetovanje. Kao stručnjak za zdravstvene financije trenutno je fokusiran na poslovno savjetovanje javnih i privatnih dionika zdravstvenih sustava u regiji, s naglaskom na povećanje učinkovitosti i postizanje financijske održivosti. U dosadašnjoj karijeri bio je zamjenik direktora u Udruzi poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, pomoćnik ministra zdravlja, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, direktor financija i računovodstva (Sika Croatia), voditelj računovodstva (Zagrebačka pivovara) i koordinator financija (Franck).

 
 
PRIJAVNICA
2.990,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije