Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 04.06.2020.  -  Petak, 05.06.2020.
zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 02.06.2020.
 

Ova radionica je 4. modul Škole kontrolinga u zdravstvu

Opis:
Kontroling se u svijetu već desetljećima etablira kao neizostavna pomoć managementu bilo koje organizacije pri što preciznijem i pravodobnijem detektiranju i rješavanju različitih problema. Međutim, u hrvatskom javnom zdravstvu moderan i učinkovit kontroling još je uvijek prilično rijetka pojava, iako zdravstvene ustanove, i javne i privatne, mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem i kontinuiranom primjenom instrumenata kontrolinga. Stoga bi intenzivnija primjena kontrolinga u zdravstvu predstavljala značajno unaprjeđenje postojeće upravljačke prakse i podizanje učinkovitosti cijelog sustava. U hrvatskom zdravstvu postoji veliki prostor za poboljšanja po pitanju upravljanja poslovnim procesima, a postoji i ogromni potencijal za bolje korištenje već postojećih resursa. Koje su osnove kontrolinga u zdravstvu i kako ga najbrže i najefikasnije uvesti u svakodnevno poslovanje, možete saznati na ovoj edukaciji.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je istaknuti ulogu specijalista za kontroling u cjelokupnom poslovnom okruženju zdravstvenog sustava i potaknuti na razmišljanje o daljnjem razvoju kontrolinga u zdravstvu.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Menadžmentu i stručnjacima u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim osiguranjima i zdravstvenoj administraciji, te sadašnjim i budućim rukovoditeljima i specijalistima u kontrolingu, financijama i računovodstvu u zdravstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN: četvrtak, 04.06.2020.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Značaj ključnih pokazatelja poslovanja u procesu upravljanja

 • Pokazatelji poslovanja
 • Sustavi pokazatelja
 • Upravljanje pomoću sustava pokazatelja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Ciljni sustav kao preduvjet za sustav pokazatelja
    
10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Izgradnja sustava pokazatelja

 • Kako treba uspostaviti kontroling pokazatelja?
 • Utvrđivanje potreba za informacijama
 • Kalendar izvještavanja i izvještajne strukture
 • Kriteriji za određenje bitnih informacija za odlučivanje
 • Kritični čimbenici primjene pokazatelja i sustava pokazatelja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Projekt izgradnje sustava pokazatelja

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Pokazatelji iz financijskih izvještaja

 • Sistematizacija monetarnih pokazatelja
 • Ciljevi analize financijskih izvještaja pomoću pokazatelja
 • Pokazatelji iz bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku

PRAKTIČNA VJEŽBA: Pokazatelji analize financijskih izvještaja 

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Primjer najbolje prakse u korištenju pokazatelja

 • Određenje vizije, strateških elemenata i strateških ciljeva
 • Uspostavljanje principa upravljanja i izrada strateške mape
 • Modeli upravljanja i ključni pokazatelji  

PRAKTIČNA VJEŽBA: Uspostavljanje sustava pokazatelja u vlastitom poduzeću

2. DAN: petak, 05.06.2020.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Primjena ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvenim sustavima

 • Uvod u ključne pokazatelje poslovanja
 • Podjela ključnih pokazatelja u zdravstvu
 • Najčešći primjeri ključnih pokazatelja u zdravstvu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Osmišljavanje i uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvu

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Primjena ključnih pokazatelja u hrvatskom zdravstvu

 • Organizacija i financiranje hrvatskog zdravstvenog sustava
 • Benchmarking u hrvatskom zdravstvu
 • Ključni pokazatelji financijski vrednovani od strane HZZO-a

PRAKTIČNA VJEŽBA: Usporedba zdravstvenih ustanova prema nekim pokazateljima iz prakse

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Ključni pokazatelji učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti financijski vrednovani od strane HZZO-a

 • Pokazatelji u općoj/obiteljskoj medicini
 • Pokazatelji u zdravstvenoj zaštiti predškolske djece
 • Pokazatelji u zdravstvenoj zaštiti žena
 • Pokazatelji u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun i analiza financijskog utjecaja ključnih pokazatelja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Ključni pokazatelji rada (učinkovitosti i kvalitete) u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti financijski vrednovani od strane HZZO-a

 • Pokazatelji rada (KPI/QI) u bolnicama
 • Iskustva uz prakse

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun i analiza financijskog utjecaja ključnih pokazatelja u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Davor Katavić
 

Davor Katavić, dipl. oec. je konzultant i direktor tvrtke Desiderius consulting d.o.o. za savjetovanje. Kao stručnjak za zdravstvene financije trenutno je fokusiran na poslovno savjetovanje javnih i privatnih dionika zdravstvenih sustava u regiji, s naglaskom na povećanje učinkovitosti i postizanje financijske održivosti. U dosadašnjoj karijeri bio je zamjenik direktora u Udruzi poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, pomoćnik ministra zdravlja, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, direktor financija i računovodstva (Sika Croatia), voditelj računovodstva (Zagrebačka pivovara) i koordinator financija (Franck).

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije