Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 17.02.2020.  -  Utorak, 18.02.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 13.02.2020.
 

Opis

Razvojem trgovačke djelatnosti u kojoj se na dnevnoj bazi prate cijene, akcije, navike potrošača je dovelo da upravljanje trgovinom je gotovo nemoguće bez korištenja ključnih pokazatelja uspješnosti. Ubrzana dinamika poslovanja, prilagodba potrošaču, tradicionalno niske bruto marže, nestabilno i promjenjivo tržište su uvjeti u kojima danas posluje trgovina. Ključni pokazatelji uspješnosti su se pokazali kao neizostavan alat menadžmentu kako bi prilikom donošenja odluka, u kojima treba biti brz, odabrao one najbolje. Ujedno služe i kao kompas prema kojemu menadžment usmjerava rad svojih službi. Usko su vezani i u sinergiji su sa strategijom tvrtke. Pristup „manje ključnih pokazatelja je bolje“ najveća  je njihova prednost. Tvrtka ovisno o veličini pojedine organizacije, ali ovisno i o ciljevima koje je zadala uprava odlučuje koliki broj ključnih pokazatelja koristiti.

Ciljevi i koristi

Cilj radionice je dati uvid u ulogu ključnih pokazatelja uspješnosti u poslovanju tvrtke. Polaznici će nakon zavšene ovladati znanjem korištenja ključnih pokazatelja uspješnosti u svakodnevnom poslu. Kroz praktičnu vježbu će naučiti izabrati optimalan broj ključnih pokazatelja uspješnosti za organizaciju. Nakon radionice polaznici će znati postaviti glavne ključne pokazatelje uspješnosti, pomoću njih pratiti rezultat, te u konačnici kvalitetnije upravljati organizacijom.

Kome je namijenjena

Vlasnicima i menadžerima, službi nabave, voditeljima ključnih kupaca, te specijalistima u kontrolingu.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 Značaj ključnih pokazatelja poslovanja u procesu upravljanja

 • Pokazatelji poslovanja
 • Sustavi pokazatelja
 • Upravljanje pomoću sustava pokazatelja

Praktični primjeri: Ciljni sustav kao preduvjet za sustav pokazatelja
    
10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Izgradnja sustava pokazatelja

 • Kako treba uspostaviti kontroling pokazatelja?
 • Utvrđivanje potreba za informacijama
 • Kalendar izvještavanja i izvještajne strukture
 • Kriteriji za određenje bitnih informacija za odlučivanje
 • Kritični čimbenici primjene pokazatelja i sustava pokazatelja

Praktični primjeri: Projekt izgradnje sustava pokazatelja

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Pokazatelji iz financijskih izvještaja

 • Sistematizacija monetarnih pokazatelja
 • Ciljevi analize financijskih izvještaja pomoću pokazatelja
 • Pokazatelji iz bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku

Praktični primjeri: Pokazatelji analize financijskih izvještaja 

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Primjer najbolje prakse u korištenju pokazatelja

 • Određenje vizije, strateških elemenata i strateških ciljeva
 • Uspostavljanje principa upravljanja i izrada strateške mape
 • Modeli upravljanja i ključni pokazatelji  

Praktični primjeri: Uspostavljanje sustava pokazatelja u vlastitom poduzeću

2. DAN

09:00 – 10:30 Definicija i uloga KPI-eva u trgovini

 • SMART definiranje ciljeva poduzeća
 • Od misije i strategije do ključnih pokazatelja
 • Top down koncept izbora ključnih pokazatelja uspješnosti
 • Najčešći ključni pokazatelji uspješnosti u trgovini

Praktični primjeri: Formiranje ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju već definirane strategije tvrtke

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 KPI-evi koji se odnose na promet

 • Prosječna vrijednost kupnje
 • Promet po satu
 • Broj artikala po kupnji
 • Promet po kvadratnom metru

Praktični primjeri: Izračun prosječne vrijednosti kupnje i broja artikala po kupnji

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 KPI-evi koji se odnose na dohodovnost i efikasnost

 • Bruto marža
 • EBITDA marža
 • Promet po zaposlenom

Praktični primjeri: Izračun EBITDA marže i prometa po zaposlenom

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 KPI-evi koji se odnose na efikasnost kratkotrajne imovine

 • Obrtaj zaliha i DVZ
 • GMROI
 • Cash Conversion Cycle

Praktični primjeri: Raspodjela obrtajnih i neobrtajnih artikala prema GMROI

 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Marko Brković
 

Marko Brković, dipl. oec., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer Opća ekonomija. Većinu radnog iskustva stekao je u Soniku d.o.o. Zadar radeći u službama  nabave  i kontrolinga. Od 2016. godine obavlja poslove Izvršnog direktora. Kao član ili kao voditelj tima radio je na implementaciji kontrolinga na nivou tvrtke, pojedinih službi (nabave, prodaje, logistike, marketinga). Ima dugogodišnje iskustvo na poslovima analize, planiranja, praćenja realizacije i upravljanja poslovnim procesima. Iskustvo je dodatno nadograđivao pohađajući edukacije iz područja organizacije i managementa, kontrolinga (C.A. certifikat), financija kao i rukovođenja ljudima.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije