Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 26.02.2020.  -  Četvrtak, 27.02.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 24.02.2020.
 
KPI-evi u ljudskim potencijalima

Opis

Ljudski potencijali imaju specifičnu ulogu u životu svake organizacije jer su zaduženi za temelj svake tvrtke – zaposlenike. Pridodamo li tome i dodatnu odgovornost s kojom bi svi trebali pristupati kada se radi o ljudima, jasno je da govorimo o iznimno osjetljivoj zadaći. Određivanja i praćenja KPI-eva, a posebno tumačenje rezultata i donošenje odluka trebalo bi uvijek biti utemeljeno na objektivnim pokazateljima. Posljedice pogrešno postavljenih ili pogrešno protumačenih KPI-eva mogu nanijeti silne gubitke, ne samo u materijalnom smislu. Svrha KPI-eva u Ljudskim potencijalima je pružiti informacije za donošenje odluka i planiranje, povećati produktivnost, optimizirati troškove, unaprijediti procese i zaposlenike, te kroz navedene aktivnosti biti partner ne samo menadžmentu već i svakom zaposleniku.

Ciljevi i koristi

Stjecanje znanja potrebnih za izradu i implementaciju KPI-eva u ljudskim potencijala kroz razumijevanje izazova u radu ljudskih potencijala te upotrebu metodike postavljanja ciljeva za praćenje i upravljanje ključnim pokazateljima uspješnosti rada ljudskih potencijala.

Metode rada

Predavanje, praktične vježbe te prijenos i razmjena iskustva.

Kome je namijenjena

Specijalistima koji se bave upravljanjem ljudskim resursima i kontrolerima.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE

1. DAN, srijeda 26.02.2020.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30 Značaj ključnih pokazatelja poslovanja u procesu upravljanja

 • Pokazatelji poslovanja
 • Sustavi pokazatelja
 • Upravljanje pomoću sustava pokazatelja

Praktični primjeri: Ciljni sustav kao preduvjet za sustav pokazatelja
    
10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Izgradnja sustava pokazatelja

 • Kako treba uspostaviti kontroling pokazatelja?
 • Utvrđivanje potreba za informacijama
 • Kalendar izvještavanja i izvještajne strukture
 • Kriteriji za određenje bitnih informacija za odlučivanje
 • Kritični čimbenici primjene pokazatelja i sustava pokazatelja

Praktični primjeri: Projekt izgradnje sustava pokazatelja

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Pokazatelji iz financijskih izvještaja

 • Sistematizacija monetarnih pokazatelja
 • Ciljevi analize financijskih izvještaja pomoću pokazatelja
 • Pokazatelji iz bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku

Praktični primjeri: Pokazatelji analize financijskih izvještaja

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Primjer najbolje prakse u korištenju pokazatelja

 • Određenje vizije, strateških elemenata i strateških ciljeva
 • Uspostavljanje principa upravljanja i izrada strateške mape
 • Modeli upravljanja i ključni pokazatelji  

Praktični primjeri: Uspostavljanje sustava pokazatelja u vlastitom poduzeću

2. DAN, četvrtak 27.02.2020.

09:00 – 10:30 Osnovna pravila kod određivanja KPI-eva i sustav KPI-eva u ljudskim potencijalima

 • Strateški ciljevi ljudskih potencijala
 • Važnost KPI-eva
 • Najčešće greške pri definiranju i odabiru KPI-eva

Praktični primjeri: Analiza stadija razvijenosti odjela ljudskih potencijala

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Glavne grupe KPI-eva u ljudskim potencijalima I

 • Zapošljavanje - regrutacija/selekcija
 • Plaće benefiti i nagrađivanje

Praktični primjeri:
Izrada strategije za employee branding i KPI-eva vezanih za regrutaciju, selekciju i zapošljavanje
Izrada modela i KPI-eva za sustav nagrađivanja i benefita

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Glavne grupe KPI-eva u ljudskim potencijalima II

 • Zadovoljstvo i razvoj zaposlenika, organizacijska klima i kultura
 • Edukacije

Praktični primjeri:
Izrada upitnika i KPI-eva za zadovoljstvo zaposlenika
Izrada KPI-eva vezanih za praćanje zadovoljstva i učinkovitosti edukacija

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Glavne grupe KPI-eva u ljudskim potencijalima III

 • Planiranje broja zaposlenih i budžetiranje troškova
 • Zakonska regulativa

Praktični primjeri:
Izrada plana zapošljavanja i budgeta ljudskih potencijala
Izrada KPI-eva vezanih za zakonsku regulativu

Članak Ivane Vidaković Orešić "KPI-evi u ljudskim potencijalima" možete preuzeti na ovdje.

Članak se nalazi u 8. broju časopisa "Kontroling, financije i menadžment" čija je tema Ključni pokazatelji poslovanja.

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva, vođenja projekata, financijskog planiranja i izvještavanja, koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala. Posjeduje Certifikat Controller Akademie te Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte. Posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti, upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd.  Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i uspostave funkcije kontrolinga u neprofitnom sektoru.

Ivana Vidaković Orešić
 

Ivana Vidaković Orešić, dipl. psiholog je organizacijski psiholog s višegodišnjim iskustvom na području upravljanja ljudskim resursima, u privatnom i javnom sektoru. Trenutačno radi kao koordinator za upravljanje ljudskim resursima (HR business partner) u velikom javnom poduzeću. Prvenstveno se bavi savjetovanjem svih razina menadžmenta po pitanju upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, razvojem i implementacijom HR strategije, procesa i projekata, te planiranjem, analizom i izvještavanjem. Radila je na projektima restrukturiranja, sistematizacije, optimizacije troškova i broja zaposlenih, 360° feedbacka. Diplomirala je na studiju psihologije 2008. godine, 2011. položila ispit za NLP Business Practitionera, a 2013. ispit za NLP Master Practitionera.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije