Datum i mjesto održavanja:
Petak, 15.05.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 13.05.2020.
 
Kontroling u nabavi

► Opis i ciljevi:
Uvođenje kontrolinga u cjelokupan proces nabave nameće se kao važan preduvjet razvoja i opstanka poduzeća. Kontroling u nabavi podrazumijeva uvođenje sustava praćenja čitavog niza financijskih i  nefinancijskih pokazatelja koji su međusobno povezani uzročno - posljedičnim odnosima.

Cilj ove specijalističke radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s financijskim i operativnim rizicima procesa nabave, sustavom internih kontrola procesa nabave, optimizacijom procesa upravljanja zalihama, sustavom mjerenja učinkovitosti i povezivanjem sa sustavom nagrađivanja te strateškim mapiranjem procesa nabave.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, CD s modelima u Excel®-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

► Kome je namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžmentu poduzeća
 • Menadžerima procesa nabave u državnim i privatnim poduzećima
 • Ekspertima u odjelima nabave, kontrolingu
 • Odjelima plana i analize, interne revizije i proizvodnje


SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Financijski i operativni rizici procesa nabave

 • Tipičan proces upravljanja nabavom
 • Identifikacija rizika procesa nabave i metodologija opisa rizika
 • Sustav internih kontrola procesa nabave
 • Metodologija povezivanja rizika i kontrola (oblikovanje sustava testiranja kontrola

Praktična vježba: Definiranje opisa pojedinih internih kontrola procesa nabave na primjeru iz prakse

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Optimizacija procesa upravljanja zalihama

 • Troškovi držanja zaliha (radni kapital angažiran u zalihama, roškovi držanja zaliha, iskorištenost skladišnih kapaciteta)
 • Optimalna količina naručivanja
 • Optimalno vrijeme naručivanja
 • Model upravljanja zalihama po načelima minimalizacije troškova

 Praktična vježba: Izračun ekonomske količine narudžbe na primjeru iz prakse

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Sustav mjerenja učinkovitosti procesa nabave i povezivanje sa sustavom nagrađivanja

 • Ključni faktori uspjeha procesa nabave
 • Ključni pokazatelji učinkovitosti procesa nabave
 • Sustav izvješćivanja procesa nabave
 • Oblikovanje sustava nagrađivanja zaposlenika odjela nabave temeljem definiranih ključnih pokazatelja učinkovitosti

Praktična vježba: Oblikovanje sustava mjerenja učinkovitosti procesa nabave na primjeru iz prakse

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Strateško mapiranje procesa nabave

 • Pojam strateškog mapiranja i primjena u procesu nabave
 • Definiranje financijskih ciljeva i ključnih pokazatelja učinka procesa nabave
 • Identifikacija nefinancijskih ključnih pokazatelja učinka procesa nabave
 • Povezivanje financijskih i nefinancijskih pokazatelja prepoznavanjem uzroka i posljedica

Praktična vježba: Izrada strateške mape procesa nabave na primjeru iz prakse

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

International Group of Controlling

 
Branko Grubić
 

Branko Grubić, dipl. oec., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima dugogodišnje profesionalno iskustvo vezano uz poslove plana, analize i kontrolinga. Većinu radnog iskustva stekao je u Petrokemiji d.d. Kutina radeći kao Analitičar planer, Glavni analitičar i Rukovoditelj strateškog kontrolinga. Od 2013. godine obavlja poslove Direktora kontrolinga. U vlastitom poduzeću vodio je ili bio član stručnih timova na različitim složenim poslovnim projektima, dubinskim analizama i programima restrukturiranja, a vodio je i brojne radionice osposobljavanja na temu kontrolinga proizvoda i usluga te analize uže i šire poslovne okoline poduzeća.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije