Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 18.06.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 16.06.2020.
 
Kontroling ljudskih potencijala

► Opis:
Upravljanje ljudskim resursima je strateška funkcija neophodna za postizanje rezultata sa specifičnim pristupom i instrumentima kontrolinga. Pravovremene i relevantne informacije, odabir najprikladnijih zaposlenika, razvoj njihovih vještina, kompetencija i znanja - sve su to izazovi s kojima se suočavaju stručnjaci koji rade na području upravljanja ljudskim resursima isto kao i menadžeri koji vode te iste zaposlenike. Pronalazak najoptimalnijih rješenja i investiranje u ljudski kapital preduvijeti su uspjeha na kompetitivno tržištu.           

► Ciljevi:
Stjecanje znanja potrebnih za razvoj kontrolinga ljudskih potencijala kroz osvještavanje povezanosti HR-a, menadžmenta i poslovanja te korištenje alata za praćenje i upravljanje investicijama u ljudske resurse.  

► Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe te razmjenom iskustva s ostalim polaznicima i trenerom.

► Kome je namijenjena:
Specijalistima koji se bave upravljanjem ljudskim resursima i kontrolerima.


SADRŽAJ I RASPORED


08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Što je HR kontroling i njegov utjecaj na poslovanje 
 

 • Uvod - upoznavanje
 • Komunikacija
 • Važnost HR-a/kontrolinga - motivacija, prodaja, planiranje, donošenje odluka           

Praktična vježba: Analiza poslovnih alternativa - suradnja HR-a, kontrolinga i menadžmenta

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Ljudski resursi - investicije

 • Plaće i benefiti
 • Zapošljavanje - regrutacija/selekcija
 • Edukacija
 • Apsentizam

Praktična vježba: Primjer izračuna troška fluktuacije

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 KPI i BSC

 • BSC - usklađivanje sa strategijom organizacije
 • Ključni indikatori uspješnosti (KPI) u upravljanju ljudskim resursima (operativni i soft)   
 • SMART ciljevi   

Praktična vježba: Izrada HR KPI-eva

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Upravljanje ljudskim resursima - dodatne vrijednosti

 • Tradicionalni vs. moderni zaposlenik   
 • Upravljanje učinkom (management by objectives)
 • Organizacijska klima i kultura, 360 feedback   
 • Angažiranost

Praktična vježba: Izrada templatea za upravljanje učinkom kroz individualne ciljeve           

 
Ivana Vidaković Orešić
 

Ivana Vidaković Orešić, dipl. psiholog je organizacijski psiholog s višegodišnjim iskustvom na području upravljanja ljudskim resursima, u privatnom i javnom sektoru. Trenutačno radi kao koordinator za upravljanje ljudskim resursima (HR business partner) u velikom javnom poduzeću. Prvenstveno se bavi savjetovanjem svih razina menadžmenta po pitanju upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, razvojem i implementacijom HR strategije, procesa i projekata, te planiranjem, analizom i izvještavanjem. Radila je na projektima restrukturiranja, sistematizacije, optimizacije troškova i broja zaposlenih, 360° feedbacka. Diplomirala je na studiju psihologije 2008. godine, 2011. položila ispit za NLP Business Practitionera, a 2013. ispit za NLP Master Practitionera.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije