Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 16.09.2019.  -  Utorak, 17.09.2019.
Opatija
Rok za prijavu:
Četvrtak, 12.09.2019.
 
Koncept profesionalnog upravljanja poslovanjem

Opis:

Za kvalitetno upravljanje poslovanjem potrebno je prije svega pravilno strateški usmjeriti i odrediti strateške ciljeve organizacije. Da bi se strateški ciljevi organizacije ispunili, nužno ih je na profesionalan kaskadirati do krajnjih izvršitelja prije svega na operativnoj razini, a zatim na timski i konačno na individualnu razinu. Za kaskadiranje i povezivanje ciljeva često se koristi Balanced Scorecard (BSC) – uravnotežena karta ciljeva. Za mjerenje ostvarenja pojedinih ciljeva koriste se KPI-evi, a njihovim pomnim analiziranjem, donose se prijedlozi kvalitetnih poslovnih odluka. Kako organizacije posluju u dinamičnom okruženju, u suvremenom konceptu upravljanja, uz upravljanje pomoću ciljeva (Management by Objectives – MBO) i iznimaka (Management by Exception - MbE), sve češće se koristi i alat za upravljanje ključnim ciljevima i rezultatima (Objectives and Key Results – OKR). 

Ciljevi:

Polaznici ove radionice će naučiti kako na profesionalan način analizirati eksternu i internu okolinu, te na temelju rezultata analize izraditi učinkovit koncept strateških ciljeva poslovanja. Polaznici će također naučiti na koji način strateške ciljeve kaskadirati do najniže razine u organizaciji, te kako mjeriti njihovo ostvarenje i upravljati njima pomoću suvremenih upravljačkih metoda. Nakon ove radionice polaznici će biti u mogućnosti uspostaviti strateško-operativni koncept za profesionalno upravljanje poslovanjem, što će posljedično osigurati izvjesnije povećanje i održivost rezultata poslovanja organizacije.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

1. DAN: ponedeljak, 16.09.2019.

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Strateško planiranje

 • Interna i eksterna analiza
 • Strateški ciljevi
 • PAŽ (Postojeće stanje & Aktivnosti & Željeno stanje)

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Operativno planiranje

 • Planski financijski izvještaji
 • Interakcija između elemenata financijskih izvještaja
 • Profitabilnost vs. Likvidnost vs. Rentabilnost

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Timsko i individualno planiranje

 • SMART ciljevi
 • Kaskadiranje ciljeva
 • Dodjela odgovornosti

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 BSC – Balanced Scorecard

 • BSC perspektive
 • „Rani“ (Leading) vs. „Kasni“ (Lagging) pokazatelji
 • Strateške mape (Strategy Maps)

2. DAN: utorak, 17.09.2019.

09:00 - 10:30 Ključni pokazatelji poslovanja

 • Ciljni sustav poslovanja
 • Izgradnja sustava pokazatelja
 • Financijski i nefinancijski pokazatelji

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Poslovno analiziranje

 • Analiza poslovnih izvještaja
 • Horizontalna i vertikalna analiza
 • Poslovni izvještaj „4 prozora“

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 
13:15 - 15:45 Poslovno odlučivanje

 • Struktura procesa poslovnog odlučivanja
 • Ishikawa dijagram, 5W
 • Implementacija odluka i učenje

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Kontinuirano upravljanje

 • MbE – Management by Exception
 • MbO – Management by Objectives
 • OKR – Objectives and Key Results
 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije