Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 28.04.2021.  -  Četvrtak, 29.04.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 26.04.2021.
 
Koncepcija sadržaja i strukture menadžerskih izvještaja

► Opis:

Uzrok nedovoljnog korištenja menadžerskih izvještaja može biti u kvaliteti izvještaja, ali isto tako i samoj poslovnoj konstituciji poduzeća koja je određena postojećom strategijom poduzeća, poslovnim procesima, informatičkom podrškom poslovanju, raspoloživim znanjem o kontrolingu i sl. Kod sastavljanja menadžerskih izvještaja vrijedi princip “manje je bolje”. Menadžeri pate od nedostatka vremena za iščitavanje opsežnih poslovnih izvještaja pa je preporučljivo na jednostavan i sažet način prikazati najvažnije informacije o poslovanju poduzeća. Korisnost menadžerskih izvještaja prvenstveno je određena mogućnošću korištenja njihovog sadržaja u donošenju poslovnih odluka, a tome u velikoj mjeri doprinosi preglednost i istaknutost važnih informacija.

► Ciljevi:
Polaznici će nakon završene edukacije znati klasificirati menadžerske izvještaje po njihovim karakteristikama (standardni, ad-hoc, statički, dinamički) te izraditi cockpit menadžerski izvještaj u Excel®-u, periodični izvještaj za top menadžment te steći vještine korištenja naprednih funkcija Excel®-a i profesionalnog korištenja grafikona u izradi menadžerskih izvještaja. Polaznici će usvojiti glavna pravila koja se koriste kod izrade menadžerskih izvještaja, a prilikom izrade izvještaja će znati ispuniti osnovne zahtjeve korisnika izvještaja za određenim načinom izrade i elementima sadržaja. Steći će vještine izrade grafičkih prikaza potrebnih za izradu menadžerskih izvještaja sa svim važnim elementima i strukturom svih poslovnih područja u Excel®-u primjenom znanja s edukacije.

► Metode rada:
Tijekom ove edukacije polaznici će sadržaje i vještine izrade menadžerskih izvještaja usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

► Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Vrste menadžerskih izvještaja

 • Standardni menadžerski izvještaji
 • Ad-hoc menadžerski izvještaji
 • Statički menadžerski izvještaji
 • Dinamički menadžerski izvještaji

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada cockpit menadžerskog izvještaja u Excel®-u

10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 12:15 Pravila izrade menadžerskih izvještaja

 • Korisnici izvještaja i mogući načini izvještavanja
 • Zahtjevi kod korištenja izvještaja
 • Zahtjevi kod izrade izvještaja
 • Zahtijevani sadržaj izvještaja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada periodičnog izvještaja za top menadžment

12:15 - 13:15 Ručak
13:15 - 14:45 Pojmovna pojašnjenja i razgraničenja elemenata menadžerskih izvještaja

 • Odgovornost za sastavljanje i korištenje menadžerskih izvještaja
 • Poslovna područja izvještaja
 • Ciljana struktura izvještaja
 • Ciljani izgled izvještaja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskih izvještaja korištenjem naprednih Excel® funkcija

14:45 - 15:00 Pauza
15:00 - 16:30 Grafičko predočavanje menadžerskih izvještaja pomoću Excel® modela

 • Grafikoni za standardne menadžerske izvještaje
 • Grafikoni za analizu
 • Moguće pogreške kod izrade grafikona

PRAKTIČNA VJEŽBA: Profesionalno korištenje grafikona pri izradi menadžerskih izvještaja

2. DAN

09:00 - 10:30 Instrumenti kontrolinga za analizu poslovanja

 • Strateški instrumenti kontrolinga
 • Operativni instrumenti kontrolinga

PRAKTIČNA VJEŽBA: Integracija strateških i operativnih ciljeva poslovanja

10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 12:15 KPI-jevi – definicija i implementacija

 • Upravljanje pomoću KPI-jeva
 • Ciljni sustav poslovanja-polazište za definiciju KPI-jeva

PRAKTIČNA VJEŽBA: Projekt implementacije KPI-jeva u poduzeću

12:15 - 13:15 Ručak
13:15 - 14:45 House of Reporting

 • Koncept House of Reporting
 • Više relevantnosti, manji troškovi i bolje odluke

PRAKTIČNA VJEŽBA: Projekt implementacije koncepta House of Reporting

14:45 - 15:00 Pauza
15:00 - 16:30 Storytelling pomoću piramidalnog principa

 • Značaj storytellinga u praksi
 • Piramidalni princip Barbare Minto

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena piramidalnog principa u izvještavanju

 
Dr. Mladen Meter
 

Dr. Mladen Meter, is a consultant and managing director of Business effectiveness Ltd. for business consulting in the field of controlling, finance, management, accounting, internal audit and business information systems (ERP/SAP). He has extensive experience in management positions in international companies (Kaufland, Generali, Basler) and is currently working independently and with renowned foreign partners on numerous projects in Croatia and abroad. He received his Master's degree in 2005 from the Faculty of Economics in Zagreb, in 2006 he finished Controlling Stufenprogramm at Austrian Controller-Institut in Vienna and passed the examination for the Certified Controller. In 2012 he attained his PhD from the Faculty of Economics in Split. He also attended the IEDC Bled School of Management. He is  internationally certified HICHERT®IBCS consultant and trainer, certified consultant partner for IBCS certified solutions for management reports and presentations. He is a certified internal auditor for banks, financial institutions and information systems and is a member of consultants network of certified consultants of HAMAG for areas: business planning, finance, organization and business management. He has been a senior lecturer at the AACSB accredited business school for a number of years, and has lectured in Germany at ESB Business School in Reutlingen. He is European Bank for Reconstruction and Development - EBRD's consultant. He also frequently teaches on open and in-house education in Croatia and abroad.

 
 
PRIJAVNICA
2.990,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije