Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 14.09.2020.  -  Utorak, 15.09.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 10.09.2020.
 

Opis:

Veliki broj problema u organizacijama, obiteljima i grupama nastaje zbog loše ili nedostatne komunikacije. Vjerojatno ste i sami u mnogo situacija izrekli nešto poput: ”Uopće ne slušaš što ti govorim!”, ili osvijestili da se neka problematična situacijama mogla izbjeći – samo da se o tome na vrijeme komuniciralo. Komunikacija zapravo predstavlja složeni proces prijenosa ili razmjene informacija između dvoje ili više ljudi. Ona postaje učinkovita, ako poruka od izvora/pošiljatelja do primatelja stigne sržno neizmijenjena, ako je on razumije i vjeruje joj te ako ispravno procijeni njenu važnost.

Ciljevi:

Osvijestiti kompleksnost komunikacijskog procesa i što sve utječe na uspješnost komunikacije te uvježbati aktivno slušanje, nedvosmisleno izražavanje s posebnim naglaskom na davanja povratne informacije (feedbacka), koji su osnova za građenje odnosa i postizanje dobrih poslovnih rezultata. 

Metode rada:

Metode rada uključuju interaktivnI pristup, demonstracije, učenje po modelu i učenje temeljeno na iznošenju osobnog iskustva, praktične vježbe, diskusije, individualni i grupni rad. Polaznici između termina treninga dobivaju zadatke kako bi u praksi uvježbavali usvojeno. Na početku idućeg termina radionice najprije se reflektiramo za zadatke koje su sudionici provodili u praksi.

Sadržaj i raspored

1. DAN

​08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Što je komunikacija?

 • Zašto komuniciramo?
 • Važnost komunikacije
 • Komunikacijska osmica - što je unutarnja reprezentacija i zašto je važna kao preduvjet dobre komunikacije

Praktične vježbe: “Direktorica” – osvještavanje prepreka u komunikaciji

10:30 - 10:45 Stanka za kavu 
​10:45 - 12:15 Koje su prepreke kvalitetne komunikacije?

 • Ulazni faktori - utjecaj percepcije (perceptivni kanali), emocija, generalizacija, iskustva
 • Vježbe za osvještavanje faktora koji oblikuju komunikaciju
 • Faktori obrade – projekcije, prerano zaključivanja

Praktične vježbe: «Činjenice ili predodžbe» - vježba za osvještavanje čestine projiciranja

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
​13:15 - 14:45 Neverbalna komunikacija

 • Što sve spada u neverbalnu komunikaciju i najvažniji neverbalni znakovi
 • Paraverbalna komunikacija (važnost u telefonskoj komunikacije)
 • Utisak u komunikaciji
 • Fenomen “zrcaljenja”

Praktične vježbe: “Moj model” – modeliranje u području neverbalne i paraverbalne komunikacije

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
​15:00 - 16:30 Komunikacijski šumovi

 • Vježbe za osvještavanje šumova u komunikaciji (distorzija, brisanje, poopćavanje)
 • Aktivno slušanje
 • Karakteristike aktivnog slušanja vs. pasivno slušanje

Praktične vježbe: “Daj mi uputu”; TAS upitnik - vježbe za osvještavanje važnosti aktivnog slušanja.

2. DAN

09:00 - 10:30 Temeljne pretpostavke uspješne komunikacije

 • Načelo jasnoće i jednostavnosti
 • Korištenje prostora kao komunikacijskog medija
 • Perceptivni stilovi: načini razmišljanja, primanja i davanja informacije

 Praktične vježbe: «VAK tablica» - detektiranje i pristup različitim perceptivnim stilovima

10:30 - 10:45 Pauza za kavu 
10:45 - 12:15 Što komuniciramo?

 • Poruka vs. Riječi
 • Što komuniciramo (želje vs. potrebe)
 • Hijerarhija potreba
 • Moć riječi i toksične riječi: kako ih izbjeći

Praktične vježbe: “Prepoznaj potrebu u podlozi” – prepoznavanje i komunikacija potreba

12:15 - 13:15 Stanka za ručak 
13:15 - 14:45 Kako do konstruktivne komunikacije i izbjegavanja konflikata

 • Nastanak i faze u razvoju konflikata
 • Kako izgraditi rapor (usklađivanje) – skladan i učinkovit odnos s kolegama na svim razinama
 • Fleksibilnost i kreativnost  u komunikaciji

Praktične vježbe: Svakodnevni primjeri konflikata i transformacija istih po NVC metodi

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
​15:00 - 16:30 Komunikacijske uloge

 • Vrste komunikacijskih uloga
 • Karakteristični obrasci za pojedinu ulogu (ublaživač / optuživač / pametnjaković / ometalo)
 • Kako komunicirati s manipulatorom
 • Otvorena, direktna komunikacija

Praktične vježbe: “Konzilij” – vježba osvještavanja pojedinih uloga i njihovog utjecaje na komunikacijski proces

 
Boris Balent
 

Boris Balent, mag. psih., diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je na postdiplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu. Niz godina radio je kao konzultant na poslovima procjene i selekcije zaposlenika, edukacijama, coachingu i razvoju različitih HR sustava unutar raznih organizacija. Osmislio je i održao niz treninga iz područja upravljanja stresom, komunikacije, rješavanje konflikata, selekcijskih procesa i sl. Vodio je mnoge projekte u domeni ljudskih potencijala i sportske psihologije.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije