Datum i mjesto održavanja:
Petak, 04.12.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 02.12.2020.
 
Izrada investicijske studije

Opis:

Velik broj uspješnih poduzeća u jednome trenutku, u cilju održavanja ili proširenja svog udjela na tržištu, ima potrebu za osiguranjem dodatnih financijskih sredstava koja im mogu omogućiti banke, financijske institucije i drugi vanjski izvori financiranja. Poznavanje osnovnih pokazatelja i načina odlučivanja prilikom odabira pravilne strukture i izvora financiranja, kao i izrada uspješnog investicijskog plana, čiju kvalitetu će prepoznati financijske institucije, ključna je karika uspješne poslovne ekspanzije.

Ciljevi:

Cilj ove radionice je kroz praktične primjere i vježbe upoznati sudionike s temeljnim konceptima planiranja kapitalnih investicija, sadržajem i potrebnim elementima kvalitetnog investicijskog plana, projekcijom prihoda, rashoda i bilance, analizom tržišta i rizika, izradom ekonomsko financijske analize te ključnim elementima ocjene uspješnosti i isplativosti investicijskog projekta.

Kome je namijenjena:

Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED
 

08:45 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Temeljni pojmovi i pravila

  • Planiranje kapitalnih investicija
  • Vrste investicijskih projekata i njihova prihvatljivost

Praktična vježba: Obilježja kapitalnih investicija

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Analiza gotovinskih tokova

  • Vremenska vrijednost novca
  • Vrste gotovinskih tokova (InCF, OpCF, TNOCF)

Praktična vježba: Prikupljanje podataka za analizu ulaganja

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Procjena isplativosti ulaganja

  • Metode procjene isplativosti ulaganja (NPV, IRR, MIRR, PBP, DPBP, ARR, PI)
  • Kriteriji za prihvaćanje projekata

 Praktična vježba: Projekcija gotovinskih tokova i ocjena isplativosti ulaganja

14:45 - 15:00 Stanka za kavu 
15:00 - 16:30 Sadržaj i izrada investicijske studije

  • Investicijska studija vs. Poslovni plan
  • Osnovni dijelovi i preporučeni sadržaj investicijske studije (analiza tržišta i lokacije, projekcija bilance i RDG-a, utvrđivanje isplativosti projekta s pokazateljima, analiza rizika i dr.)

Praktična vježba: Projekcija RDG-a i analiza osjetljivosti

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije