Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 30.06.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 29.06.2020.
 

► Opis:
Bez obzira na to o kakvoj je vrsti investicije riječ, pravila planiranja uvijek su ista. Ključno je identificirati sve novčane tijekove investicije i procijeniti rizik istih. Stoga su često kvalitetna analiza i dobro planiranje jedina razlika između uspješnog i neuspješnog poduzeća. Investicijski kontroling bi trebao u svakom poduzeću biti spona između svih uključenih u investicijski proces koja će omogućiti uspješnu realizaciju projekta.

► Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s identificiranjem i kvantificiranjem svih ključnih parametara za planiranje investicija, pronalaskom odgovarajuće metode za procjenu isplativosti ulaganja, simuliranjem i procjenom investicijskog rizika te odabirom odgovarajućeg modela financiranja.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

► Kome je radionica namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžmentu poduzeća
 • Djelatnicima zaduženim za planiranje i analizu
 • Voditeljima projekata koji imaju profitnu odgovornost
 • Analitičarima u financijskim institucijama koji sudjeluju u financiranju projekata
 • Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu


SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Temeljni pojmovi

 • Osnovne pretpostavke u analizi investicija
 • Inkrementalni gotovinski tijekovi
 • Planiranje investicijskih tijekova

Praktična vježba: Identifikacija ključnih parametara investicije

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Procjena isplativosti

 • Pregled osnovnih metoda
 • Kriteriji za prihvaćanje
 • Prednosti i nedostaci

Praktična vježba: Izračun i evaluacija isplativosti investicije

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Analiza rizika

 • Klasifikacija investicijskih projekata
 • Međuovisnost projekata
 • Metode za procjenu rizika

Praktična vježba: Izračun novčanog ciklusa te operativne i financijske poluge

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Realne opcije i izvori financiranja

 • Metode evaluacije projekata s realnim opcijama
 • Kapitalno racionaliziranje
 • Izvori financiranja investicija

Praktična vježba: Optimiziranje investicija u uvjetima budžetskih ograničenja

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

 

International Group of Controlling

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva, vođenja projekata, financijskog planiranja i izvještavanja, koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala. Posjeduje Certifikat Controller Akademie te Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte. Posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti, upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd.Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i uspostave funkcije kontrolinga u neprofitnom sektoru. Zamjenica je urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment". 

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije