Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 18.03.2021.  -  Petak, 19.03.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 16.03.2021.
 
Interna revizija i kontrola u upravljanju rizicima

Ova dvodnevna radionica je II. modul programa

CERTIFICIRANI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA - RISK MANAGEMENT PROGRAM

Opis i ciljevi:
Upravljanje rizicima neraskidivo je povezano sa sustavom unutarnjih kontrola. Unutarnja kontrola je proces koji provode sve razine rukovodstva i radnici tvrtke sa svrhom podrške ostvarenju njezinih ciljeva vezanih uz poslovanje, izvještavanje u usklađenost s eksternom i internom regulativom. Efikasno upravljanje rizicima nemoguće je bez efikasnog sustava unutarnjih kontrola. Interna ili unutarnja revizija je kontrolna funkcija koja stvara dodatnu vrijednost na način da neovisno i objektivno procjenjuje djelotvornost upravljanja rizicima, kontrole i korporativno upravljanje. Ona pomaže organizaciji u ispunjenju njezinih ciljeva i poboljšanju poslovanja. Posebnu ulogu ima i u upravljanju rizicima, budući da procjenjuje efikasnost sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima i to u svim poslovnim procesima i svim organizacijskim jedinicama. Svojim preporukama utječe na smanjivanje rizika na prihvatljivu razinu, stoga bi internu reviziju trebala imati svaka tvrtka, a ne samo one kojima je to zakonska obveza. Naravno, manjim tvrtkama nije isplativo imati trajno zaposlenu internu reviziju, ali zato su im na raspolaganju usluge eksternalizirane interne revizije, kao i co-sourcing, kao pomoć u provođenju interne revizije gdje je ona već uspostavljena, ali ima povremeni nedostatak resursa za kvalitetno provođenje svoga posla.

Cilj radionice je kroz više praktičnih primjera i vježbi upoznati sudionike s konceptom i svrhom sustava unutarnjih kontrola u upravljanju rizicima te ih naučiti kako će dizajnirati efikasne kontrole u procesu rada, uspješno ih implementirati i nadzirati. Također, cilj radionice je upoznati sudionike s konceptom i svrhom interne revizije, metodologijom provođenja interne revizije, utjecajem na upravljanje rizicima i korporativno upravljanje u cjelini.

Kome je radionica namijenjena:
Vlasnicima i svim razinama menadžmenta u poduzeću ili instituciji, internim i eksternim revizorima, radnicima u funkciji upravljanja rizicima, usklađenosti, unaprjeđenju poslovnih procesa te svim radnicima koji rade na izradi internih akata (procedura, uputa za rad i sl.).

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Definicija, elementi i ciljevi sustava unutarnjih kontrola

 • Sustav unutarnjih kontrola, njegova uloga i ciljevi
 • Ciljevi sustava unutarnjih kontrola
 • Elementi sustava unutarnjih kontrola – model COSO
 • COSO načela za SUK

Praktična vježba: Prepoznavanje unutarnjih kontrola na primjerima

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Povezanost sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima

 • Načini tretmana rizika
 • Inherentni i rezidualni rizik
 • Katalog poslovnih procesa, rizika i kontrola
 • Ograničenja djelotvornosti SUK
 • Odgovornosti za osmišljavanje, provođenje i nadzor SUK

Praktična vježba: Prepoznavanje efikasnih i neefikasnih kontrola

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Vrste kontrola u poslovnom procesu i vrednovanje njihove efikasnosti

 • Definicija poslovnog procesa u upravljanju rizicima
 • Kontrole s obzirom na vrijeme provođenja i namjenu
 • Ručne vs aplikativne kontrole
 • Razgraničenje odgovornosti i sukob interesa
 • Premalo vs previše kontrola

Praktična vježba: Identifikacija kritičnih točaka procesa

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Dokumentiranje procesa i sustava unutarnjih kontrola internim aktima

 • Vrste internih akata
 • Značajke kvalitetnog internog akta s aspekta SUK
 • Dokaz provedene kontrole
 • Odlike kvalitetnog repozitorija internih akata

Praktična vježba: Analiza efikasnosti SUK na primjeru internog akta

2. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Definicija i uloga interne revizije

 • Definicija i svrha rada interne revizije
 • Kako interna revizija stvara dodatnu vrijednost
 • Način rada interne revizije – revizorski standardi
 • Etički kodeks interne revizije
 • Eksterna vs interna revizija

Praktična vježba: Razlika interne i eksterne revizije na primjeru izvještaja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Provođenje interne revizije

 • Odvijanje procesa interne revizije od planiranja do praćenja otklanja preporuka
 • Vertikalne vs horizontalne interne revizije
 • Provođenje intervjua u internoj reviziji
 • Prikupljanje dokumentacije i dokaza
 • Čuvanje papirnate i elektronske dokumentacije
 • Izvještavanje u internoj reviziji

Praktična vježba: Revidiranje internog akta i kreiranje preporuka

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Interna revizija utemeljena na riziku (RBIA)

 • Interna revizija utemeljena na procjeni rizika (Risk Based Internal Auding – RBIA) – objašnjenje koncepta
 • Planiranje i odabir područja revizije (Audit Universe)
 • Ažuriranje modela za procjenu rizika

Praktična vježba: Procjena rizičnosti nekoliko revizijskih područja

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju i upravljanju rizicima

 • Definicija korporativnog upravljanja
 • Uloga ostalih kontrolnih funkcija u korporativnom upravljanju
 • Uloga interne revizije i ostalih kontrolnih funkcija u upravljanju rizicima
 • Model „tri linije obrane“
 • za dolazak interne revizije (pogled s poslovne strane)
 • Kvalitetna priprema za provođenje interne revizije (pogled sa strane internog revizora)

Praktična vježba: Jedan dan u životu internog revizora

 
Sanja Suman
 

mr. sc. Sanja Suman, CIA, CRMA, magistar je znanosti iz područja računovodstva, revizija i financija, ovlašteni interni revizor (CIA) te financijski stručnjak s preko 20 godina iskustva većinom u bankarskom sustavu. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine.  Od 1996. do 2003. bila je zaposlena u Zagrebačkoj banci d.d. u Direkciji unutarnje revizije. Od 2009. radila je u Hypo Alpe-Adria-Bank  d.d. Zagreb na različitim poslovima vezanim uz unaprjeđenje poslovnih procesa, vođenje projekata te upravljanje operativnim rizikom. Vodila je i uspješno završila više značajnih projekata na razini Banke. 2011. prelazi u Banku kovanicu d.d. na radno mjestu direktora Sektora upravljanja rizicima. Od 2011. godine bila je zaposlena je na radnom mjestu voditelja Ureda unutarnje revizije u Partner banci d.d. Zagreb te obnašala dužnost glavnog internog revizora. Od 2017. pruža savjetodavne usluge i treninge iz različitih područja koja uključuju: upravljanje i kontrolu rizika, unutarnju reviziju, forenzička istraživanja, upravljanje kvalitetom, vođenje projekata te sustav unutarnjih kontrola.

 
 
PRIJAVNICA
2.990,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije