Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 13.02.2020.
 

Opis:

Pripremate godišnje financijske izvještaje neprofitnih oganizacija, obvezni ste provesti postupak samoprocjene sustava financijskog upravljanja i kontrola i/ili ste obvezni predati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu? Na ovoj jednodnevnoj edukaciji dobit ćete odgovore na ključna pitanja te dobiti potrebna praktična znjanja za učinkovito obavljanje ovih zakonski propisanih dužnosti za neprofitni sektor.

Ciljevi:

Cilj ove radionice je kroz primjere i rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike sa zakonskim obvezama, pojmovima, sadržajem i izradom godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija. Polaznici će se također upoznati s postupkom provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola i izradom Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola radi obveze predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Kome je namijenjena:

 • Rukovoditeljima u javnom i neprofitnom sektoru,
 • Specijalistima u računovodstvu, financijama i nabavi u javnom i neprofitnom sektoru,
 • Specijalistima u računovodstvenim servisima
 • Specijalistima u internoj reviziji


SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Uvod u postupak izrade godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

 • Računovodstvo neprofitnih organizacija
 • Pripremne radnje za izradu i predaju godišnjih financijskih izvještaja
 • Revizija godišnjih financijskih izvještaja

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Izrada godišnjih financijskih izvještaja

 • Izrada Bilance
 • Izrada Izvještaja o prihodima i rashodima
 • Izrada Bilješki i Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava
 • Računovodstvo i izvještavanje vezano uz gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija

Praktična vježba:  Priprema godišnjih financijskih izvještaja na propisanim obrascima

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Samoprocjena sustava unutarnjih kontrola u neprofitnom
sektoru

 • Općenito o sustavu unutarnjih kontrola u javnom i neprofitnom sektoru
 • Način provedbe samoprocjene i popunjavanja Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
 • Odlaganje i čuvanje propisane dokumentacije

Praktična vježba: Analiza sustava unutarnjih kontrola

14:45 - 15:00  Stanka za kavu
15:00 - 16:30  Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

 • Obveze vezane uz način i rokove predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Pripremne radnje i postupci za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Praktična vježba: Primjer izrade Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva, vođenja projekata, financijskog planiranja i izvještavanja, koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala. Posjeduje Certifikat Controller Akademie te Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte. Posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti, upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd.  Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i uspostave funkcije kontrolinga u neprofitnom sektoru.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije