Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 19.03.2020.  -  Petak, 20.03.2020.
Sarajevo
Rok za prijavu:
Utorak, 17.03.2020.
 
[Sarajevo] Forenzično računovodstvo i provođenje forenzične analize

Opis:
Gotovo da nema poduzeća koje se nije susrelo s određenom vrstom prijevare bilo interne bilo eksterne. Svjetski poznate prijevare koje su se dogodile te činjenica da prijevare postoje od pamtivijeka čine ovu temu nezaobilaznom.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s forenzičnim računovodstvom, načinima manipulacije financijskim izvještajima i kako prepoznati prijevaru bilo internu, od strane zaposlenika, menadžmenta ili vlasnika, bilo eksternu od strane poslovnih partnera, klijenata, dužnika, vjerovnika i ostalih.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Uvod u forenzično računovodstvo

 • Razvoj forenzičnog računovodstva i globalna istraživanja o prijevarama
 • Vrste prijevara
 • Rani znakovi upozorenja (red flags)

Praktična vježba: Etičnost odgovornih osoba u poduzeću

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Računovodstvene evidencije, isprave i politike

 • Vjerodostojnost ulaznih i izlaznih knjigovodstvenih isprava
 • Utjecaj računovodstvenih i poreznih politika na financijske izvještaje i poslovni rezulta
 • Temeljni financijski izvještaji

Praktična vježba: Interakcija brojki u financijskim izvještajima i kapitalizacija troškova (Capex vs. Opex)

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Analiza financijskih izvještaja kao osnova za forenzičku analizu

 • Interna i eksterna financijska analiza
 • Metode financijske analize
 • Važniji financijski pokazatelji poslovanja

Praktična vježba: Analiza financijskih izvještaja i novčanih tokova

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Manipulacije u knjiženjima i financijskim izvještajima

 • Najčešće manipulacije u financijskim izvještajima
 • Manipulacije u bilanci
 • Manipulacije u računu dobiti i gubitka
 • Manipulacije u izvještaju o novčanom  toku

Praktična vježba: Znakovi upozorenja iz financijskih izvještaja

2. DAN

09:00 - 10:30    Provođenje forenzične analize

 • Alati forenzične analize
 • Metodologija detekcije prijevara
 • Data mining
 • Prikupljanje činjenica za forenzičnu analizu i pokretanje istrage

Praktična vježba: Prikupljanje činjenica za forenzičku analizu i odabir pristupa na temelju primjera zaprimljenih sumnji

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15   Utvrđivanje sumnjivih transakcija

 • Oblici prijevarnog financijskog izvještavanja (s primjerima)
 • Detektiranje područja mogućih nepravilnosti
 • Suzbijanje nezakonitih radnji na štetu poslovnog subjekta

Praktična vježba: Forenzički test novčanih tokova

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45     Prijevare, utaje i utvrđivanje štete

 • Oblici porezne evazije
 • Kontrolne aktivnosti u svrhu prevencije prijevara
 • Sustav unutarnjih kontrola u poduzeću

Praktična vježba: Analiza sustava unutarnjih kontrola

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Upravljanje rezultatima forenzičke analize

 • Zaključak forenzične analize
 • Utvrđivanje odgovorne osobe i prijava nepravilnosti nadležnim tijelima
 • Provedba mjera za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti

Praktična vježba: Forenzična analiza podataka

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva, vođenja projekata, financijskog planiranja i izvještavanja, koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala. Posjeduje Certifikat Controller Akademie te Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte. Posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti, upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd.  Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i uspostave funkcije kontrolinga u neprofitnom sektoru.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije