Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 21.05.2020.
 
Forenzička analiza

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Gotovo da nema poduzeća koje se nije susrelo s određenom vrstom prijevare bilo interne bilo eksterne. Svjetski poznate prijevare koje su se dogodile te činjenica da prijevare postoje od pamtivijeka čine ovu temu nezaobilaznom.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s forenzičnim računovodstvom, načinima manipulacije financijskim izvještajima i kako prepoznati prijevaru bilo internu, od strane zaposlenika, menadžmenta ili vlasnika, bilo eksternu od strane poslovnih partnera, klijenata, dužnika, vjerovnika i ostalih.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Općenito o forenzičnom računovodstvu

 • Ciljevi i svrha forenzičnog računovodstva
 • Vrste i područja prijevara
 • Korisnici forenzičnog računovodstva

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Kreativno računovodstvo

 • Accrual basis vs. Cash basis
 • Diskrecijske odluke menadžmenta
 • Kratki pregled računovodstvenih i poreznih propisa: MSFI/HSFI, Porezni propisi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada Bilance i RDG na temelju Accrual basis i Cash basis

12:15 - 13:15 Ručak 
13:15 - 14:45 Načini iskrivljivanja informacija

 • Agresivno priznavanje prihoda i/ili sakrivanje rashoda
 • Agresivno priznavanje rashoda i/ili sakrivanje prihoda
 • Netočno iskazivanje fer vrijednosti imovine i/ili obveza
 • Vanbilančna evidencija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Falsificiranje financijskih izvještaja

14:45 - 15:00 Pauza za kavu 
15:00 - 16:30 Otkrivanje prijevara

 • Temeljni financijski izvještaji
 • Znakovi upozorenja (Red Flags)
 • Financijska analiza kao instrument za otkrivanje prijevara

PRAKTIČNA VJEŽBA: Uočavanje znakova upozorenja; Detekcija  potencijalnih područja prijevare

 
Zoran Krstulović
 

Zoran Krstulović, dipl. oec. zahvaljujući permanentnom obrazovanju i dugogodišnjem radnom iskustvu radeći za tvrtke iz različitih područja djelatnosti stekao je širok spektar znanja iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije. Kao konzultant angažiran je na poslovima korporativnih financija, financijskog, imovinskog i organizacijskog restrukturiranja, procjene vrijednosti tvrtki, kontrolinga, interne revizije i ekonomske forenzike. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer financije te je kandidat na CFA programu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije