Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 16.07.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 12.07.2019.
 

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

KOME JE NAMIJENJENA:

Ova specijalistička radionica namijenjena je:

  • Vlasnicima i menadžmentu koji se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima financija u unaprijeđenju poslovanja
  • Specijalistima u financijama, kontrolingu, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje postojeće znanje o financijama
  • Menadžmentu nefinancijaških odjela (prodaja, marketing, nabava i dr.) koji žele steći osnovna znanja iz područja financija

SADRŽAJ I RASPORED 

Devizno tržište i tržište novca

  • Devizno tržište (spot tržište, forward tržište, devizni swap)
  • Tržište novca (depoziti, trezorski zapisi, komercijalni zapisi)
  • Repo poslovi
  • Uvod u derivativno tržište
 
Branimir Britvić
 

mr. sc. Branimir Britvić je direktor financijskih tržišta u Erste banci. U PBZ-u je od 2000. godine radio u riznici na poslovima trgovanja devizama i vrijednosnim papirima, upravljanju likvidnosti banke te je bio pomoćnik izvršnog direktora riznice PBZ-a. Od 2008. godine je član nadzornog odbora Novčanog tržišta Zagreb i član izvršnog odbora ACI Hrvatska. Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer financije, a magistrirao je na poslijediplomskom studiju “Financije poduzeća” na temu uloge riznice u upravljanju likvidnošću i tržišnim rizicima poduzeća. Ima položen ispit za investicijskog savjetnika i ACI Dealing Certificate.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije