Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 03.04.2019.  -  Četvrtak, 04.04.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 01.04.2019.
 
FACT Academy - Controlling

Ova radionica je treća od četiri radionice iz Fact Academyja, programa za obrazovanje CFO-a budućnosti, koji u suradnji s Horváth Akademie i EBS Universität für Wirtschaft und Recht nudi Poslovna učinkovitost.

OPIS:

Kako bi se poduzeće moglo uspješno nositi s novim izazovima, povećala se potreba za prikladnim talentima, koji bi, osim stručnog znanja u nekom području (npr. financije), trebali imati i kvalifikacije u drugim stručnim područjima (npr. računovodstvo, kontroling i porezi). Promjene u području odgovornosti CFO-a i potreba za stalnim usavršavanjem stručnjaka i rukovodećeg kadra postale su obvezan dio svih poduzeća koji nastoje pratiti promjene. Dakle, potrebna je sveobuhvatna kvalifikacija u području FACT-a kako bi se mogla razvijati karijera djelatnika u sektoru CFO-a. Razvoj kompetencija u području odgovornosti CFO-a moguće je razviti u okviru FACT Academyja.

U kotizaciju edukacije uključeni su svi materijali za praćenje radionice i učenje te certifikat.

NAPOMENA: radionica se održava na hrvatskom jeziku.

CILJANA GRUPA

Ciljana skupina su svi članovi područja odgovornosti CFO-a.

CILJEVI UČENJA

Ciljevi učenja polaznika FACT Academy - Controlling modula je postizanje izvrsnosti unaprjeđenjem sljedećih kompetencija polaznika:

 • stručnih i metodičkih kompetencija,
 • osobnih kompetencija,
 • socijalno-komunikativnih kompetencija i
 • kompetencija aktivnosti i primjene.

Radionica se dijeli na 2 modula, a svaki modul održava se tijekom dva dana od 17:30-20:30.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE

1. MODUL, 03. i 04.04.2019., 17:30-20:30

Strateško planiranje

 • Interna i eksterna analiza
 • Strateški ciljevi
 • PAŽ (Postojeće stanje - Aktivnosti - Željeno stanje)

Operativno planiranje

 • Planski financijski izvještaji
 • Interakcija između elemenata financijskih izvještaja
 • Profitabilnost vs. Likvidnost vs. Rentabilnost

Timsko i individualno planiranje

 • SMART ciljevi
 • Kaskadiranje ciljeva
 • Dodjela odgovornosti

BSC – Balanced Scorecard

 • BSC perspektive
 • „Rani“ (Leading) vs. „Kasni“ (Lagging) pokazatelji
 • Strateške mape (Strategy Maps)

2. MODUL, 09. i 11.04.2019., 17:30-20:30

Ključni pokazatelji poslovanja

 • Ciljni sustav poslovanja
 • Izgradnja sustava pokazatelja
 • Financijski i nefinancijski pokazatelji

Poslovno analiziranje

 • Analiza poslovnih izvještaja
 • Horizontalna i vertikalna analiza
 • Poslovni izvještaj „4 prozora“

Poslovno odlučivanje

 • Struktura procesa poslovnog odlučivanja
 • Ishikawa dijagram, 5W
 • Implementacija odluka i učenje

Kontinuirano upravljanje

 • MbE – Management by Exception
 • MbO – Management by Objectives
 • OKR – Objectives and Key Results

RENOMIRANI GOST PREDAVAČ IZ POSLOVNE PRAKSE

mr. sc. Hrvoje Patajac je direktor kontrolinga Adris grupe. Glavni zadatak mu je implementacija kontrolinga na razini grupe te podrška taktičkom i strateškom odlučivanju. U Adrisov tim došao je 2003., a prije toga radio je u Nexe Grupi i zagrebačkoj Farmaciji na poslovima voditelja kontrolinga. Prvo radno iskustvo vezano mu je za IT sektor i tvrtku MIPS gdje je radio na brojnim razvojnim projektima. Član je nadzornog odbora u nekoliko tvrtki: Adris grupa d.d. Rovinj, Cromaris d.d. Zadar, Maistra d.d. Rovinj, Croatia osiguranje d.d. Zagreb. Diplomirao je 1995. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Završio je studij poslovnog upravljanja Diploma Study in Management na istom fakultetu. Magistrirao je 2002. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru ”Financije poduzeća”.

TEMA PREDAVANJA

Lanac vrijednosti

Ona poduzeća koja aktivno promišljaju svoju budućnost neprestano razmišljaju o održivosti svog poslovanja te povećanju vrijednosti na dugi rok. Profitabilnost poduzeća ključni je pokretač vrijednosti. Da bi tvrtka bila profitabilna, potrebno je učinkovito upravljati svim elementima lanca vrijednosti. U prvom koraku potrebno je razumjeti koji su elementi svakog dijela procesa i kakav utjecaj to ima na cjelokupan lanac vrijednosti u troškovnom smislu i u konačnici na zaradu poduzeća. Postoji pet osnovnih procesa (aktivnosti) u poduzeću, koji se nazivaju i primarnim procesima:

 • snabdijevanje inputima (nabavna logistika)  obuhvaća aktivnosti prijema robe, skladištenja, dostavu do mjesta dorade (daljnje obrade);
 • proizvodnja označava transformaciju inputa u proizvode (fizički proces proizvodnje);
 • marketing i prodaja  podrazumijevaju aktivnosti usmjerene na preferencije kupaca ili pridobivanje na kupnju proizvoda;
 • izlazno snabdijevanje označava skupljanje, skladištenje i distribuciju proizvoda kupcima, osiguravanje fizičke dostupnosti proizvoda kupcima;
 • usluživanje kupaca obuhvaća poslijeprodajne aktivnosti vezane za punu funkcionalnost i održavanje vrijednosti proizvoda (poslijeprodajne aktivnosti).

Stvaranje dodane vrijednosti odvija se nizom usmjerenih aktivnosti  koje su u međusobnoj vezi. Svaka od aktivnosti vezana je za jedan ili više procesa. Kraj jednog procesa predstavlja ulaz u sljedeći proces. Njihova je karakteristika da je vrijednost izlaza uvijek veća od vrijednosti ulaza.

 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani HI Chart i ZEBRA BI konzultant partner za IBCS certificirano informatičko rješenje za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije