Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 04.07.2019.  -  Petak, 05.07.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 03.07.2019.
 
Ekspertni tečaj Excel®-a

Ova radionica je 3. modul Certificiranog Excel® programa

► Opis:

Ova dvodnevna radionica se sastoji od Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i Power Pivot-a.

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) verzija je Visual Basica integrirana u Microsoft Office i prilagođena specifičnim mogućnostima i namjeni svake pojedine aplikacije ovog paketa. Korištenjem VBA moguće je izraditi potpuno nove funkcije ovih programa i u potpunosti prilagoditi Office aplikaciju željama i potrebama korisnika. Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s konceptima programiranja upotrebom VBA (Visual basic for applications) u Excel-u. VBA u Excel-u pruža mogućnosti visokog stupnja automatizacije rada, posebice u okviru izvještavanja, no i ostalih zadataka.

PowerPivot je besplatan dodatak Excel-u koji će u verziji Excel-a 2013 biti integriran u sam Excel. Namijenjen je upravljanju sa znatno većim količinama podataka, nego klasični Excel (i po 10 milijuna redaka je uobičajena primjena). Radi se o BI alatu koji za front – end koristi dobro poznati Excel i proširuje ga s određenim funkcionalnostima pravog BI alata.

► Ciljevi:

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s uvodom u programiranje, osnovnim konceptima, Excel-makroima, snimanjem i editiranjem makroa u VB editoru, izradom aplikacija u Excel-u, spajanju na baze podataka iz Excel-a, konceptu izvještavanja iz baza podataka u okviru Excel-a.  Polaznici su po završetku radionice upoznati s konceptima zvijezda ER modeliranja i načelima povezivanja PP-a s vanjskim sustavima i uvozu podataka u PP. Također znat će pisati najvažnije  formule koje poput formula u Excel-u služe za izradu izvještaja i analiza, a svojstvene su PP dodatku (DAX formule). Osim spomenutog bit će prikazana i tipična upotreba PP-a za analize i izvještaje koji se izrađuju u kontrolingu (time series analize, P&L, ABC multidimenzionalna analiza).

► Kome je namijenjena:

Radionica je namijenjena svima koji žele unaprijediti svoje znanje Excela i steći uvid u šire mogućnosti njegove primjene i tako postati efikasniji u obavljanju nekih poslovnih zadaća.

► Metode rada i preduvjeti:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz izlaganje i demonstraciju, praktične vježbe na računalu, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom uz razmjenu znanja i iskustava.
U kotizaciju edukacije uključeni su tiskani materijali i modeli praktičnih vježbi, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.
Za sudjelovanje u radionici potrebno je prijenosno računalo s instaliranim MS Excelom (po mogućnosti 2010 ili novija verzija).

SADRŽAJ I RASPORED

[1. DAN] ČETVRTAK 04.07.2019.

Visual Basic for Excel, Makro naredbe i automatizacija zadataka u Excel-u

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Osnovni koncepti programiranja u VBA

• Uvod u VBA
• Osnovni koncepti programiranja, pristup izradi programa u Excel-u
• Osnove programiranja – kako automatizirati rad Excel-a?
• VB editor – kako pisati program u Excel-u?
Praktična vježba: Prikaz okruženja za korištenje VBA koda, objašnjenja sustava

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15   MAKRO i VBA, osnovne strukture u VBA

• Snimanje makroa i njihovo editiranje – što Excel snimi kada snima makro naredbe
• Promjene snimljenih makroa, korekcije u kodu – brz i jednostavan pristup automatizaciji
• Osnovni elementi programa i njihova implementacija u VBA
• Struktura subrutina, funkcija, If...Then...Else
• For...Next i While...end petlje
• Osnovne strukture VBA koda; Editiranje snimljenih makroa; Izrada vlastitih malih programa za repetitivne zadatke (praktične vježbe)
Praktična vježba: Macro programi, izrada osnovnih programskih struktura

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45   Napredno korištenje VBA

• Debugiranje programa (ili kako naći greške i ispraviti ih)
• Ostale strukture važne za VBA aplikacije
• Izrada aplikacija u Excel-u
• Izrada aplikacija; Dodavanje interaktivnih objekata na worksheet (praktične vježbe)
Praktična vježba: Vlastite Excel funkcije, kombiniranje programskih struktura kroz vježbe

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Izrada menadžerskog izvještaja u Excel-u upotrebom VBA

• Konekcije na baze podataka
• Postavljanje zahtjeva za pripremu podataka (dobavljačima softvera ili informatici)
• Izrada izvještaja upotrebom mapirajućih tablica
• Izrada menadžerskog RDG-a upotrebom VBA nad podacima dohvaćenim iz baze podataka; Povezivanje na baze (praktične vježbe)
Praktična vježba:  Izrada menadžerskog izvještaja pomoću programa pisanih u VBA /  pregled koda, primjeri

[2. DAN] PETAK 05.07.2019.

Power Pivot, alat za izvještavanje u Excelu, nadogradnja nad standardnim pivot tablicama

09:00 - 10:30    Uvod u PowerPivot
•    Osnovni koncepti baze podataka
•    Relacijski model i star schema
•    PowerPivot i BI
Praktična vježba: Izrada Star schema modela

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15   Uvoz podataka i osnovne analize

•    Uvoz podataka iz baze podataka
•    Dodavanje kolona i formule nad tabelama
•    Relacije
•    Primjeri osnovnih PP analiza
Praktična vježba: Izrada niza PP tabela, upotreba slicera

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45   DAX jezik

•    Primjeri uvođenja DAX formula
•    Oko 15 vježbi u kojima polaznici upoznaju najvažnije DAX formule
Praktična vježba: cca 15 samostalnih vježbi u izradi DAX formula

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30   BI, kontroling i PowerPivot

•    Analiza vremenskih serija i PP
•    Izrada i modeliranje P&L-a pomoću PP alata
•    Izrada ABC multidimenzionalne analize
Praktična vježba: Niz vježbi na zadane teme koje se rade nad stvarnim primjerima iz prakse kao izrada ABC i P&L izvještaja u višedimenzionalnoj kocki, vremenske serije i sl.

 
Ivo Beroš
 

Mr. sc. Ivo Beroš, dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom i statistikom (Gospodarska matematika, Matematika u financijama, Poslovna statistika, Vjerojatnost i statistika), odnosno računarstvom (Uvod u programiranje, Programski jezik Visual Basic). Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije