Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 16.09.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 14.09.2021.
 
CERTIFICIRANI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA - RISK MANAGEMENT PROGRAM

CERTIFICIRANI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA - RISK MANAGEMENT PROGRAM

Certificirani edukacijski program za stjecanje certifikata
Certified Risk Manager

Trajanje programa
Edukacijski program se sastoji od 5 modula.

Sve radionice se održavaju u vremenu od 9:00 do 16:30 sati.

Module je moguće pohađati i zasebno.

Opis programa:
Upravljanje rizicima (Risk Management) je brzo razvijajuća disciplina, ali i središnji dio strateškog upravljanja bilo koje organizacije. Cilj upravljanja rizicima je pridružiti maksimalnu trajnu vrijednost svim aktivnostima organizacije stoga je neophodno unapređivati znanja i vještine za učinkovito upravljanje rizicima. Kroz ovaj cjeloviti edukacijski program steći ćete znanja i vještine vezane za upravljanje najznačajnijim rizicima.

Ciljevi:
Cjelovitost edukacijskog programa, dokazani stručnjaci i praktičan pristup u izvođenju programa pružaju polaznicima izuzetnu priliku za stjecanje znanja i vještina potrebnih kod upravljanja rizicima u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Metode rada:
Edukacijski program se provodi kroz predavanje, demonstracijske prikaze, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerom uz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe. Dodana vrijednost su metode i  simulacije u Excel-u koje osiguravaju jednostavniju primjenu stečenog znanja.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, kontrolingu i IT-u i ostalim odjelima koji se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljanja rizicima kroz cjelovit edukacijski program.


MODULI:

1. MODUL: KONCEPT UPRAVLJANJA RIZICIMA 16.-17.09.2021.

2. MODUL: INTERNA REVIZIJA I KONTROLA U UPRAVLJANJU RIZICIMA29.-30.09.2021.

3. MODUL: UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA 14.-15.10.2021.

4. MODUL: OPERATIVNI I GDPR RIZICI 28.-29.0.2021.

5. MODUL: CYBER RIZICI I IT ALATI ZA  UPRAVLJANJE RIZICIMA11.-12.11.2021.

ISPIT – nakon pohađanja edukacijskog programa i položenog ispita dobiva se certifikat Certified Risk Manager.

 

SADRŽAJ I RASPORED PROGRAMA

1. MODUL: KONCEPT UPRAVLJANJA RIZICIMA
1. DAN: DJELOTVORNO UPRAVLJANJE RIZICIMA

 • Temeljne odrednice upravljanja rizicima
 • Ključni procesi upravljanja rizicima
 • Metode mjerenja odnosno procjene razine rizika
 • KPI Ovladavanje i praćenje rizika

2. DAN: STRATEŠKI I UPRAVLJAČKI RIZICI

 • Rizici poslovnog okruženja
 • Aktualna gospodarska kretanja i rizici poslovnog okruženja
 • Kategorizacija rizika ovisna o poslovanju organizacije 
 • Strateški, upravljački i ostali rizici      


2. MODUL: INTERNA REVIZIJA I KONTROLA U UPRAVLJANJU RIZICIMA
1. DAN: SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA I NJEGOVA ULOGA U UPRAVLJANJU RIZICIMA

 • Definicija, elementi i ciljevi sustava unutarnjih kontrola
 • Povezanost sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima
 • Vrste kontrola u poslovnom procesu i vrednovanje njihove efikasnosti
 • Dokumentiranje procesa i sustava unutarnjih kontrola internim aktima

2. DAN: ULOGA INTERNE REVIZIJE U UPRAVLJANJU RIZICIMA

 • Definicija i uloga interne revizije   
 • Provođenje interne revizije
 • Interna revizija utemeljena na riziku (RBIA)
 • Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju i upravljanju rizicima         


3. MODUL: UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA
1.DAN: UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI I UPRAVLJANJE BILANCOM

 • Planiranje likvidnosti
 • Upravljanje bilancom
 • Sastavnice kreditnog rizika
 • Upravljanje kreditnim rizikom

2. DAN: UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RIZIKOM

 • Uvod i definiranje osnovnih skupina rizika
 • Valutni rizik i instrumenti zaštite
 • Kamatni rizik i instrumenti zaštite I
 • Kamatni rizik i instrumenti zaštite II


4. MODUL: OPERATIVNI I GDPR RIZICI
1. DAN: UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA 

 • Operativni rizici
 • Klasifikacija i prepoznavanje operativnih rizika
 • Metodologija upravljanja operativnim rizicima
 • Ovladavanje i smanjivanje utjecaja operativnih rizika

2. DAN: UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA II i GDPR

 • Upravljanje operativnim rizikom
 • Novi izazovi upravljanja operativnim rizicima
 • GDPR rizici
 • Izazovi upravljanja GDPR rizicima


5. MODUL: CYBER RIZICI I IT ALATI ZA  UPRAVLJANJE RIZICIMA
1.DAN: CYBER RIZICI

 • Upravljanja rizicima informacijske sigurnosti i zaštite podataka
 • Praktična implementacija procesa upravljanja cyber rizicima
 • Odnos između cyber security i upravljanja rizicima
 • Upravljanje timom i procesom upravljajna rizicima

2.DAN: IT ALATI UPRAVLJANJA​ RIZICIMA

 • Pregled IT alata za upravljanje rizicima
 • Primjena excela kod upravljanja rizicima
 • Programska rješenja tvrtke Palisade
 • Integracija alata za analizu rizika i poslovno odlučivanje
 
PRIJAVNICA
12.990,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije