Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 18.04.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 16.04.2019.
 
[CERTIFICIRANI PROGRAM] Upravljanje rizicima - Risk Management

CERTIFICIRANI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA -
RISK MANAGEMENT PROGRAM

Certificirani edukacijski program za stjecanje certifikata
Certified Risk Manager

Trajanje programa
Edukacijski program se sastoji od 5 modula, a traje od 18.04.2019. do 13.06.2019. godine.

Sve radionice se održavaju u vremenu od 9:00 do 16:30 sati.

Module je moguće pohađati i zasebno.

Rok za prijave: 16.04.2019. godine


Opis programa:
Upravljanje rizicima (Risk Management) je brzo razvijajuća disciplina, ali i središnji dio strateškog upravljanja bilo koje organizacije. Cilj upravljanja rizicima je pridružiti maksimalnu trajnu vrijednost svim aktivnostima organizacije stoga je neophodno unapređivati znanja i vještine za učinkovito upravljanje rizicima. Kroz ovaj cjeloviti edukacijski program steći ćete znanja i vještine vezane za upravljanje najznačajnijim rizicima.

Ciljevi:
Cjelovitost edukacijskog programa, dokazani stručnjaci i praktičan pristup u izvođenju programa pružaju polaznicima izuzetnu priliku za stjecanje znanja i vještina potrebnih kod upravljanja rizicima u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Metode rada:
Edukacijski program se provodi kroz predavanje, demonstracijske prikaze, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerom uz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe. Dodana vrijednost su metode i  simulacije u Excel-u koje osiguravaju jednostavniju primjenu stečenog znanja.

Kome je namijenjen:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, kontrolingu i IT-u i ostalim odjelima koji se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljanja rizicima kroz cjelovit edukacijski program.


MODULI:

1. MODUL: KONCEPT UPRAVLJANJA RIZICIMA
18.04.-19.04.2019.

1. DAN: četvrtak, 18.04.2019.

DJELOTVORNO UPRAVLJANJE RIZICIMA
Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić  

 • Temeljne odrednice upravljanja rizicima
 • Ključni procesi upravljanja rizicima
 • Metode mjerenja odnosno procjene razine rizika
 • KPI Ovladavanje i praćenje rizika

2. DAN: petak, 19.04.2019.

STRATEŠKI I UPRAVLJAČKI RIZICI
Predavač : mr. sc. Hrvoje Mijić  

 • Rizici poslovnog okruženja
 • Aktualna gospodarska kretanja i rizici poslovnog okruženja
 • Kategorizacija rizika ovisna o poslovanju organizacije 
 • Strateški, upravljački i ostali rizici      

Detaljan sadržaj 1. modula pogledajte ovdje


2. MODUL: INTERNA REVIZIJA I KONTROLA U UPRAVLJANJU RIZICIMA
09.05.-10.05.2019.

1. DAN: četvrtak, 09.05.2019.

SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA I NJEGOVA ULOGA U UPRAVLJANJU RIZICIMA
Predavač: mr. sc. Sanja Suman

 • Definicija, elementi i ciljevi sustava unutarnjih kontrola
 • Povezanost sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima
 • Vrste kontrola u poslovnom procesu i vrednovanje njihove efikasnosti
 • Dokumentiranje procesa i sustava unutarnjih kontrola internim aktima

2. DAN: petak, 10.05.2019.

ULOGA INTERNE REVIZIJE U UPRAVLJANJU RIZICIMA
Predavač: mr. sc. Sanja Suman

 • Definicija i uloga interne revizije   
 • Provođenje interne revizije
 • Interna revizija utemeljena na riziku (RBIA)
 • Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju i upravljanju rizicima         

Detaljan sadržaj 2. modula pogledajte ovdje 


3. MODUL: UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA
27.05.-28.05.2019.

1.DAN: ponedeljak, 27.05.2019.

UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI I UPRAVLJANJE BILANCOM
​Predavači: Marko Bolanča, dipl. oec., mr. sc. Hrvoje Mijić

 • Planiranje likvidnosti
 • Upravljanje bilancom
 • Sastavnice kreditnog rizika
 • Upravljanje kreditnim rizikom

2. DAN: četvrtak, 28.05.2019.

UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RIZIKOM
Predavač: Marko Bolanča, dipl. oec.

 • Uvod i definiranje osnovnih skupina rizika
 • Valutni rizik i instrumenti zaštite
 • Kamatni rizik i instrumenti zaštite I
 • Kamatni rizik i instrumenti zaštite II

Detaljan sadržaj 3. modula pogledajte ovdje 
 

4. MODUL: OPERATIVNI I GDPR RIZICI
05.06.-06.06.2019.

1. DAN: srijeda, 05.06.2019.

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA  
Predavač: mr. sc. Monika Brzović

 • Operativni rizici
 • Klasifikacija i prepoznavanje operativnih rizika
 • Metodologija upravljanja operativnim rizicima
 • Ovladavanje i smanjivanje utjecaja operativnih rizika

2. DAN: četvrtak, 06.06.2019.

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA II i GDPR
​Predavač: mr. sc. Monika Brzović

 • Upravljanje operativnim rizikom
 • Novi izazovi upravljanja operativnim rizicima
 • GDPR rizici
 • Izazovi upravljanja GDPR rizicima

Detaljan sadržaj 4.modula pogledajte ovdje.


5. MODUL: CYBER RIZICI I IT ALATI ZA  UPRAVLJANJE RIZICIMA
12.06.-13.06.2019.

1.DAN: srijeda, 12.06.2019.

CYBER RIZICI
​Predavač: Darie Marić

 • Upravljanja rizicima informacijske sigurnosti i zaštite podataka
 • Praktična implementacija procesa upravljanja cyber rizicima
 • Odnos između cyber security i upravljanja rizicima
 • Upravljanje timom i procesom upravljajna rizicima

2.DAN, četvrtak, 13.06.2019.

IT ALATI UPRAVLJANJA​ RIZICIMA
​Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić  

 • Pregled IT alata za upravljanje rizicima
 • Primjena excela kod upravljanja rizicima
 • Programska rješenja tvrtke Palisade
 • Integracija alata za analizu rizika i poslovno odlučivanje

Detaljan sadržaj 5.modula pogledajte ovdje.

 

Certifikat

Polaznici nakon odslušanih 10 dana predavanja i vježbi polažu ispit u trajanju od 2 sata. Ispitna pitanja odnose se isključivo na gradivo i vježbe prezentirane tijekom održanih modula.

Prijavu ispita, koji se održava u Zagrebu 18.06.2019., potrebno je prijaviti najmanje 7 dana prije održavanja na: info@poslovnaucinkovitost.eu.

Ispitu je moguće pristupiti dva puta.

Cijena 1. izlaska na ispit iznosi 1.500 HRK + PDV, a cijena 2. izlaska na ispit iznosi 1.000 HRK + PDV.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije