Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 11.11.2021.  -  Petak, 12.11.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 09.11.2021.
 
[CAP - Controlling Advanced Program] Strateški menadžment iz perspektive kontrolera

CERTIFICIRANI PROGRAM I RADIONICA         

Moguće pojedinačno pohađanje

3. MODUL: Strateški menadžement iz perspektive kontrolera


Sa 7 koraka kroz „Kuću strateškog menadžmenta“ do uspješnog strateškog menadžmenta

„HOUSE OF STRATEGIC MANAGEMENT“ - „KUĆA STRATEŠKOG MENADŽMENTA“

Ciljevi i koristi

Dobit ćete cjelovit pregled procesa strateškog menadžmenta te naučiti koja je Vaša uloga kao kontrolera u ovom procesu. Također ćete se upoznati sa zadacima i ulogama zaposlenika uključenih u proces strateškog menadžmenta.  
Tijekom edukacije naučit ćete koje su relevantne metode i instrumenti za pojedine korake u procesima, kako ih vrednovati i prilagoditi pojedinim i specifičnim uvjetima u vlastitom poduzeću. Nakon edukacije znat ćete koji se rizici i izazovi pojavljuju prilikom izrade procesa strateškog menadžmenta, kako ih analizirati, a isto tako ćete naučiti zašto se nekada u praksi događa da zakažu i najbolji procesi te kako izbjeći takve slučajeve.

Sadržaj

 • Pregled strateškog menadžementa: definicija, značenje, sadržaj i procesi
 • Strateški instrumenti za analizu: SWOT analiza, trendovi i scenariji, analiza kupaca, tržišta i konkurencije, strateška analiza vlastitog poduzeća, tehnika portfelja
 • Razvoj strategije: vizija, ciljna pozicija, misija, principi i vrijednosti
 • Razvoj i aktualizacija poslovnih modela
 • Instrumenti za vrednovanje i odabir strategija: kvantitativne metode, analiza portfelja, opisivanje, operacionalizacija i sinkronizacija strategija, Strategy Maps, BSC
 • Odabrani instrumenti za implementaciju i kontroling strategije: komunikacija, izvještavanje, sustav stimulacijskih mjera, planiranje i budžetiranje
 • Oblikovanje strateškog procesa: 7-K princip, Top-Down i Bottom-Up pristup, Change Management

Raspored

1. DAN

09:00 – 10:30 Značaj strateškog menadžmenta za poslovanje

 • Značaj strategija
 • Određenje strategije
 • Sadržaj strategije
 • Proces strateškog menadžmenta
 • Praktični primjer: Strategija na primjeru IKEA-e

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Strateška analiza

 • Temeljni principi uspješne strateške analize
 • Objekti strateške analize: trendovi, tržišta/kupci, industrije i konkurencija
 • Primarni i sekundarni izvori podataka i informacija
 • Povezivanje analize interne i eksterne okoline kroz SWOT matricu
 • Koncept provođenja strateške analize
 • Praktični primjer:
 • Analiza konkurentskog okruženja na primjeru Brau Union

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Instrumenti strateškog menadžmenta

 • SWOT i PEST analiza
 • Porterov model 5 konkurentskih sila
 • Analiza trendova kroz tehniku scenarija
 • GAP analiza
 • Analiza Tržišta-Kupci-Proizvodi
 • Analiza konkurencije
 • Analiza lanca stvaranja vrijednosti
 • Analiza portfelja:  BCG matrica, McKinsey matrica, Strategy & Market Fit matrica
 • Praktični primjer: Analiza portfelja na primjeru Brau Union

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Razvoj strategija

 • Strateški model od Horváth & Partners
 • Konceptualni dizajn strateškog okvira: vizija, misija, vrijednosti i poslovni modeli
 • Strukturiranje poslovnih modela: Business Model Canvas i 7-K Model
 • Poslovni modeli: Siemens, Apple, Tata Motors, SouthWest Airlines, Rolls Royce, IKEA, Zara, Star Alliance i Car 2 Go
 • Praktični primjer: Razvoj poslovnog kodela na primjeru Brau Union pomoću 7-K modela

2. DAN

09:00 – 10:30 Vrednovanje i odabir strategija

 • Kvantitativni i kvalitativni faktori
 • Konzistentnost strategije s ciljevima i razvojem poslovanja
 • Postupci vrednovanja i odabira strategija
 • Praktični primjer: Preporuke za kvantitativno i kvalitativno vrednovanje na primjeru Ravensburgera

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Opis i sinkronizacija strategija

 • Sadržaj i poveznice kod strateškog procesa
 • Strateško usmjerenje organizacije kao preduvjet uspješne realizacije strategije
 • Strateška piramida i strateško mapiranje („Strategy Story in 5 Minutes“)
 • Praktični primjer: Strategy Map – Balanced Scorecard – Action Plan na primjeru SouthWest Airlines

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Implementacija i kontroling strategije

 • Komunikacija
 • Izvještavanje
 • Dogovaranje ciljeva i sustava poticanja
 • Planiranje i budžetiranje
 • IT podrška
 • Praktični primjer: Generički koncept podrške za provedbu strategije

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Oblikovanje strateškog procesa

 • Koncept oblikovanja strateškog procesa
 • Top-Down i Bottom-Up pristup oblikovanju strategije
 • Provođenje Change Management procesa
 • Praktični primjer: Izazovi i kritični faktori uspjeha provedbe procesa Change Management-a

Ova edukacija je dio programa CAP – Controlling Advanced Program kojeg zajednički certificiraju Horváth Akademie iz Njemačke i Poslovna učinkovitost.
  
Na edukaciju je moguće prijaviti se i pojedinačno, kao i in-house, čime se dobivaju 2 od ukupno 10 potrebnih bodova za pristupanje procesu certifikacije za Advanced Business Controller.

NAPOMENA: U cijenu kotizacije za ovu radionicu je uključena i knjiga "Instrumenti kontrolinga".

 
Dr. Mladen Meter
 

Dr. Mladen Meter, is a consultant and managing director of Business effectiveness Ltd. for business consulting in the field of controlling, finance, management, accounting, internal audit and business information systems (ERP/SAP). He has extensive experience in management positions in international companies (Kaufland, Generali, Basler) and is currently working independently and with renowned foreign partners on numerous projects in Croatia and abroad. He received his Master's degree in 2005 from the Faculty of Economics in Zagreb, in 2006 he finished Controlling Stufenprogramm at Austrian Controller-Institut in Vienna and passed the examination for the Certified Controller. In 2012 he attained his PhD from the Faculty of Economics in Split. He also attended the IEDC Bled School of Management. He is  internationally certified HICHERT®IBCS consultant and trainer, certified consultant partner for IBCS certified solutions for management reports and presentations. He is a certified internal auditor for banks, financial institutions and information systems and is a member of consultants network of certified consultants of HAMAG for areas: business planning, finance, organization and business management. He has been a senior lecturer at the AACSB accredited business school for a number of years, and has lectured in Germany at ESB Business School in Reutlingen. He is European Bank for Reconstruction and Development - EBRD's consultant. He also frequently teaches on open and in-house education in Croatia and abroad.

 
 
PRIJAVNICA
2.990,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije