Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 13.09.2021.  -  Utorak, 14.09.2021.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 10.09.2021.
 
Business Cases

Međunardna suradnja

Ova radionica se izvodi u okviru međunarodne suradnje između Horváth Akademie iz Njemačke i Poslovne učinkovitosti, a edukacijski materijali su rezultat višegodišnjeg međunarodnog iskustva u pružanju savjetodavnih i edukacijskih usluga.
  
Opis
Business Cases su potrebni kako bi se donijele najbolje moguće odluke o projektima koji imaju dugoročan utjecaj na poslovanje poduzeća.

U pravilu, poduzeća imaju više ideja nego financijskih i ljudskih resursa za njihovu provedbu. Stoga je osnovni uvjet za odobravanje Business Cases da su oni pripremljeni za donositelje odluka kako holistički, tako i razumljivo.

Za holistički pristup donošenju odluke o nekom projektu, na ovoj radionici ćete naučiti kako kvalitetno odgovoriti na sljedeća pitanja: Uklapa li se ovaj projekt u našu strategiju? Je li projekt ekonomski isplativ? Koji su rizici svojstveni projektu i kako ih prevladati? Postoje li i dodatni aspekti projekta koje je potrebno uzeti u obzir?

Ciljevi
Polaznici ove radionice će se upoznati s konceptom i metodologija Business Cases. Nakon ove radionice polaznici će biti u mogućnosti izraditi Business Case sa svim potrebnim elementima te naučiti kako ga prezentirati i koristiti u praksi.

Metode rada
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena
Svima koji sudjeluju u donošenju složenih (višekriterijskih) poslovnih odluka, vlasnicima i menadžmentu poduzeća, voditeljima projekata te specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji.

SARŽAJ I RASPORED

1. DAN


08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Koncept i metodologija

 • Svrha i korisnost izrade
 • Proces donošenja poslovne odluke
 • Stakeholder Management

Praktična vježba: Izrada i korištenje Stakeholder Map

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Strateška usklađenost

 • SWOT analiza – analiza eksterne i interne okoline
 • Kano model – analiza zahtjeva klijenata
 • 7K model – izrada poslovnog modela
 • Balanced Scorecard (BSC) – integracija strateških i operativnih ciljeva

Praktična vježba: Kano model u praksi

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Ocjena isplativosti

 • Generiranje i upravljanje ulaznim pretpostavkama
 • EBIT, Break Even Point, Working Capital
 • Free Cash Flows, NPV, IRR

Praktična vježba: Isplativost na temelju novčanih tokova

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Upravljanje rizicima

 • Mapa rizika
 • Analiza osjetljivosti
 • Analiza scenarija
 • Monte Carlo simulacija

Praktična vježba: Analize scenarija promjenom parametara

2. DAN

09:00 - 10:30 Dodatne koristi

 • Odabir kriterija
 • Određenje distribucije pondera
 • Određenje skale ocjena
 • Odlučivanje na temelju ponderiranih ocjena

Praktična vježba: Izrada scoring modela

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Preporuke za prezentaciju Business Cases

 • Strukturiranje izvještaja
 • Pozicioniranje ključnih poruka
 • Piramidalni princip izvještavanja

Praktična vježba: Primjena SCQ Framework-a i Storyboard-a

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Business Case Reviews kao faktor uspjeha

 • Analiza odstupanja
 • Kultura činjenja greški
 • Učenje iz odluka

Praktična vježba: Dobre vs. loše odluke

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Analiza Business Cases u Excelu

 • Upute za izradu financijskog modela
 • Elementi financijskog modela: inputi, kalkulacije i outputi
 • Izrada Business Cases KPIs u Excelu

Praktična vježba: Izrada financijskog modela u Excelu

 
PRIJAVNICA
2.990,00 kn+ PDV
 
ONLINE
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije