Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 03.06.2019.  -  Utorak, 04.06.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 30.05.2019.
 
Business Cases

Opis:
Izrada poslovnog slučaja pomaže donijeti važne odluke u poslovanju; omogućuje definiranje jasnih ciljeva za poduzeće, bolje razumijevanje tržišta te predviđanje budućih događaja. Na ovoj radionici naučit ćete kako usuglasiti ciljeve koji se žele postići izradom poslovnog slučaja, koji su sve resursi potrebni za izradu poslovnog slučaja te koji su kriteriji uspješnosti izrade dobrog poslovnog slučaja. Također, naučit ćete koji je proces izrade poslovnog slučaja te vidjeti koja su moguća rješenja.


Ciljevi:
Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju pripremiti sve potrebne podatke za izradu poslovnog slučaja – interna i eksterna analiza, financijski i nefinancijski podaci iz poduzeća, povijesni podaci iz ranije provedenih studija i analiza, industrijske analize i predviđanja, demografske studije. Također, polaznici će naučiti koji je proces izrade poslovnog slučaja te će biti u stanju dati preporuke na temelju provedenih analiza.


Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.


Kome je namijenjena:
Svima koji sudjeluju u donošenju složenih (višekriterijskih) poslovnih odluka, vlasnicima i menadžmentu poduzeća, voditeljima projekata te specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji.

SARŽAJ I RASPORED

1. DAN: ponedjeljak, 03.06.2019.

Priprema za izradu poslovnog slučaja

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Razlozi izrade poslovnog slučaja

 • Zajedničko razumijevanje poslovnog slučaja
 • Usuglašenost ciljeva koji se žele postići izradom poslovnog slučaja
 • Resursi potrebni za izradu poslovnog slučaja:
  • organizacijski resursi
  • materijalni resursi
  • financijski resursi

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Kriteriji uspješnosti projekta izrade poslovnog slučaja

 • Financijski (ROI)
 • Nefinancijski (završetak projekta/projektne faze)

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Potrebni podaci za izradu poslovnog slučaja

 • Interna i eksterna analiza (SWOT, Scoring model...)
 • Financijski i nefinancijski podaci iz poduzeća
 • Financijski i nefinancijski podaci iz vanjske okoline
 • Povijesni podaci iz ranije provednih studija i analiza
 • Industrijske analize i predviđanja
 • Demografske studije

14:45 - 15:00  Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Preliminarni prijedlozi za izradu poslovnog slučaja

 • Ideje o načinu izrade 
 • Očekivanja od poslovnog slučaja
 • Odobravanje početka izrade poslovnog slučaja  

2. DAN: utorak, 04.06.2019.

Proces izrade poslovnog slučaja

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Analiza poslovnog slučaja

 • Detaljan opis 
 • Važnost rješavanja 
 • Definiranje prikladnih analiza
 • Krajnji troškovi i koristi za poduzeće, zaposlenike, klijente i druge dionike

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Moguća rješenja

 • Troškovi mogućih rješenja
 • Koristi mogućih rješenja
 • Financijska analiza (financijski izvještaji, osnovne metode analize, analiza financijskih omjera)
 • Isplativost mogućih rješenja (CBA - Cost Benefit Analysis)
 • Metode za procjenu isplativosti (NPV, IRR, PBP, DPBP, PI)
 • Projektni menadžment rješenja
 • Upravljanje rizicima rješenja 

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Preporuke

 • Analiza osjetljivosti (Sensitivity Analysis)
 • Analiza scenarija (Scenario Analysis)
 • Scenarij: nema promjena (BAU – Business As Usual)
 • Scenarij: učini minimalno (Do Minimum)
 • Scenarij: učini nešto drugo (Do Something Else)
 • Rangiranje i odabir najboljeg rješenja

14:45 - 15:00  Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Detaljna analiza odabranog rješenja

 • Relevantni podaci
 • Plan implementacije
 • Kriteriji uspješnosti
 • Izvještavanje i upravljanje implementacijom struktura dokumenta izrade poslovnog slučaja
 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani HI Chart i ZEBRA BI konzultant partner za IBCS certificirano informatičko rješenje za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
PRIJAVNICA
2.590,00 kn+ PDV
 
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije