Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 18.12.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 16.12.2019.
 

Opis:

U današnje vrijeme gotovo je nemoguće biti uspješan u poslu ukoliko uz stručno znanje nemamo razvijene i «meke» vještine ophođenja s klijentima. Uz općenito dobre komunikacijske vještine, za kontrolera je vrlo važno posjedovati i vještine asertivnosti. Naime, nije jednostavno izboriti se za svoje ciljeve, a da pritom ne uvrijedimo ili odbijemo klijenta. Kako reći što mislimo, što želimo, a da nas druga strana ne smatra agresivnom, nepristojnom ili odbojnom osobom? Kako se izboriti za svoja prava, bez osjećaja krivnje i straha? Kako komunicirati kada s druge strane imamo teškog, zahtjevnog klijenta? U privatnom životu vjerojatno ćemo jednostavno izbjegavati osobe koje nam ne odgovaraju, no u poslu je to mnogo teže, čak i nemoguće.
Istraživanja su pokazala kako su asertivne osobe generalno zadovoljnije, pokazuju nižu razinu stresa, te su uspješnije u postizanju zadanih ciljeva. Upravo navedenim pitanjima i konkretnim tehnikama koje možete primjenjivati u svakodnevnoj praksi bavit ćemo se na ovoj radionici.  

Ciljevi:

Polaznici će nakon ove radionice naučiti i razumjeti što je to asertivnost te na koji način se može razvijati. Osvijestit će vlastite emocionalne reakcije i obrasce (ne)asertivnog ponašanja te obrasce svojih klijenata. Naučit će i uvježbati kako efikasno koristiti strategije asertivnog ponašanja te kako komunicirati s teškim, zahtjevnim klijentom. Naučit će i uvježbati kako postaviti vlastite granice, a da pritom ne narušavamo tuđe te kako uspostaviti i održati uspješnu komunikaciju sa zahtjevnim klijentom. Također će naučiti kako kroz asertivnost možemo pospješiti vlastito samopoštovanje i samopouzdanje.

Metode rada:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične interaktivne vježbe, grupnu diskusiju, razmjenu znanja i iskustva s trenerom i ostalim polaznicima, te  kroz igre simulacije primjera iz svakodnevne prakse.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.


SADRŽAJ I RASPORED

08:30-09:00   Prijava i preuzimanje materijala 
09:00-10:30   Što je zapravo asertivnost?

 • Definicija asertivnosti
 • Samoprocjena: upitnik asertivnosti
 • Koja su temeljna asertivna prava?
 • Zašto razvijati asertivnost? 
 • Povezanost asertivnosti i samopoštovanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Upitnik asertivnosti (samoprocjena)

10:30-10:45   Pauza za kavu
10:45-12:15   Stilovi ponašanja: agresija – pasivnost - asertivnost 

 • Agresivno, pasivno i neasertivno ponašanje
 • Povezanost neasertivnosti, agresije i pasivnosti
 • Uzroci neaseritivnosti: Zašto smo u mnogim situacijama neasertivni?
 • Misli koje potiću asertivnost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada osobnih/individualiziranih kartica s adaptivnim odgovorima

12:15-13:15   Pauza za ručak
13:15-14:45   Tehnike asertivnog komuniciranja

 • Potrebe i asertivnost
 • Kako neverbalna komunikacija utječe na našu asertivnost?
 • Aktivno slušanje i tehnika JA rečenica
 • Tehnika pokvarene ploče
 • Humor kao korisna tehnika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena navedenih tehnika na osobnim primjerima

14:45-15:00   Pauza za kavu
15:00-16:30   Ophođenje s teškim/zahtjevnim klijentima

 • Kako prepoznati teškog/zahtjevnog klijenta?
 • Tehnike komuniciranja s manipulatorom
 • Kako reći NE, a da ne odbijemo klijenta?
 • Situacije iz svakodnevne prakse koje zahtijevaju asertivnost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Igranje uloga (simulacija situacija iz prakse, te vježbanje adaptivnih obrazaca i korisnih asertivnih tehnika)

 
Maja Vodopivec Oslić
 

Maja Vodopivec Oslić, dipl. oec.,  završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Nakon fakulteta radila je  komercijalnim poslovima u prodaji i nabavi. Karijeru u upravljanju ljudskim potencijalima započela je prije dvadeset godina u farmaceutskoj multinacionalnoj kompaniji gdje je napredovala do pozicije regionalnog direktora Adriatic regije. Nakon dvanaest godina u korporativnom sektoru karijeru nastavlja kao senior konzultant u konzultantskoj kompaniji koja se bavi osobnim i organizacijskim razvojem. Njezin poseban interes je područje upravljanja učinkom te je sudjelovala na projektima kreiranja i implementacije sustava upravljanja učinkom u različitim kompanijama. Certificirani je trener za korištenje metodologije Stonebow International UK  te korištenja SDI alata od strane Personal Strengths Publishing USA.  Dodatno se školovala u Management Centre Europe, Bruxelles i Ashridge Business School, London na temu strateškog upravljanja ljudskim potencijalima.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije