Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 05.02.2020.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 03.02.2020.
 
Analitičke vještine

Opis:

Analitičke vještine su prema mnogim stručnjacima ključne vještine budućnosti budući da će upravo one biti među najtraženijim vještinama koje će se tražiti kod menadžera, ali i ostalim zaposlenika na drugim pozicijama. Mogućnost kritičkog sagledavanja situacije, sagledavanja problema iz drugog kuta, te generiranje novih, praktičnih i logičkih rješenja upravo su vještine koje imaju veliku vrijednosti prilikom suočavanja s novim izazazovima i čestim promjenama koje dinamična poslovanja donose. Postoji izreka koja kaže “Ako troje ljudim stalno misli isto, dvoje od njih je suvišno” i upravo ova izreka govori o važnosti analitičkog/kritičkog promišljanja ukoliko se osobno želimo razvijati, te ukoliko želimo dugoročno razvijati organizaciju u kojoj se nalazimo.

Ciljevi:

Cilj ovog treninga je polaznike kroz interaktivni pristup i mnogo praktičnih, edukativnih, ali i zabavnih aktivnosti potaknuti na razvoj analitičkog mišljenja. Naime, pokazalo se kako analitičko mišljenje nije samo sposobnost već i vještina, što znači da se sustavnim pristupom i vježbom ono može razvijati. Upravo ćemo kroz ovaj trening osvještavati važnost analitičkog mišljenja, učiti i uvježbavati tehnike analitičkog mišljenja, te poticati stil života koji podupire razvoj I održavanje takvog načina razmišljanja.

Metode rada:

Metode rada uključuju interaktivno prezentiranje, demonstracije, učenje po modelu i učenje temeljeno na iznošenju osobnog iskustva, praktične i zabavne vježbe, diskusije, individualni i grupni rad.

Sadržaj i raspored

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvodno o analitičkim vještinama

 • Karakteristike analitičkog razmišljanja
 • Razvoj analičkog mišljenja
 • Važnost analitičkog mišljenja; povezanost s postignućem
 • Karakteristike “kritičkog duha”: osobine koje vode prema analitičkom promišljanju
 • Svakodnevne aktivnosti koje razvijaju analitičke sposobnosti i stil života koji ih podupire
 • Pristup koji potiče analitičku atmosferu u organizaciji

Praktične vježbe: Mozgalice

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Interpretacija i samoregulacija

 • Percepcija i analitičko mišljenje
 • Važnost drugačije perspektive
 • Emocije i analitičko mišljenje – važnost samoregulacije
 • Povezanost analitičkom mišljenja i komunikacije
 • Važnost argumenata
 • Analitičko vs. Kreativno razmišljanje

Praktične vježbe: U tuđim cipelama: Debata

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Analiza i evaluacija

 • Pretpostavke: Važnost postavljanja hipoteza: kako znanstveni pristup iskoristiti u praksi
 • Logika: dedukcija I indukcija
 • Tipične pogreške u mišljenju
 • Zamka kolektivističkog pristupa: Indivudualni i grupni pristup - kako maksimalno iskoristiti potencijal
 • Važnost evaluacije

Praktične vježbe: Tehnika vizualizacije; Provedi vlastiti eksperiment

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Zaključivanja i modeli donošenja odluka

 • Faze u procesu donošenja odluka
 • Rutinsko vs. inovativno donošenje odluka
 • Vrste odluka s obzirom na njihovu važnost
 • Metoda kritičkog puta (Critical path analysis)
 • Stablo odlučivanja (Decision trees)
 • PMI metoda
 • SWOT analiza

Praktične vježbe: Riješite problem

 
Boris Balent
 

Boris Balent, mag. psih., diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je na postdiplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu. Niz godina radio je kao konzultant na poslovima procjene i selekcije zaposlenika, edukacijama, coachingu i razvoju različitih HR sustava unutar raznih organizacija. Osmislio je i održao niz treninga iz područja upravljanja stresom, komunikacije, rješavanje konflikata, selekcijskih procesa i sl. Vodio je mnoge projekte u domeni ljudskih potencijala i sportske psihologije.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije