Datum i mjesto održavanja:
Petak, 02.10.2015.
Sarajevo
Rok za prijavu:
Utorak, 29.09.2015.
 
Access za kontrolere

OPIS:
Microsoft Access je program koji služi za upravljanje bazama podataka i dio je uredskog paketa Microsoft Office. Podatke sprema u tabele te ih povezuje u relacije, a koristeći istovjetne vrijednosti iz dvije tabele stavlja u odnos (relaciju) informacije u jednoj tabeli prema informacijama u drugoj. Osnovna znanja o bazama podataka kontrolerima uvelike mogu pomoći u svakodnevnom radu. Jedna od najvažnijih stvari je samostalnost kontrolera u radu prilikom dohvata i filtriranja podataka koji su im potrebni za analizu. Druga važna prednost poznavanja rada s bazama podataka je činjenica da dublje razumijevanje koncepta baza podataka omogućava kvalitetniju komunikaciju prema IT odjelu jer kontroler stječe osnovna znanja kako (bolje) postaviti upite prema bazama podataka, ali i prema IT odjelu u cijelosti. Poseban naglasak na radionici pridaje se upotrebi SQL jezika pomoću kojega se podaci mogu dohvaćati s izvornih sustava i koristiti za analizu i izvještavanje. Osnovna znanja o SQL jeziku pružaju mogućnost brzog i samostalnog rada s podacima.

CILJEVI:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s Access-om i bazama podataka, konceptima i relacijama SQL jezika, akcijama (delete, append, modify), upitima (SQL upiti, filtri, povezivanje tablica), bazama podataka, izvještajima i formama za unos u Accessu, izradom izvještaja u Accessu, povezivanju eksternih baza i Accessa te izvozom i pripremom podataka za Excel®.

METODE RADA:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

KOME JE NAMIJENJENA:
Radionica je prvenstveno namijenjena osobama u kontrolingu te svima koji se bave izvještavanjem i analizom podataka u poduzeću.


SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE:

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30 Uvod u Access i baze podataka

 • Koncepti baze podataka
 • Relacijski modeli
 • Primjeri baza podataka i modela
 • Osnovne funkcionalnosti Accessa (izrada baze, pregled izbornika, ...)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri izrade jednostavnih relacijskih modela


10:30 - 10:45 Pauza za kavu

10:45 - 12:15 SQL jezik

 • SELECT naredba
 • Filtriranje podataka (WHERE uvjet)
 • Povezivanje tablica relacijama
 • Kompleksni upiti s više tablica
 • Funkcije nad podacima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Niz vježbi za pripremu podataka za izvještavanje


12:15 - 13:15 Pauza za ručak

13:15 - 14:45 Access osnovne funkcionalnosti

 • Unos podataka i izrada osnovnih formi za unos
 • Izrada izvještaja
 • Priprema pogleda (view)
 • Izvoz podataka u Excel®, povezivanje s Excel®-om
 • Povezivanje s ostalim bazama (Oracle, MS SQL server)

PRAKTIČNE VJEŽBE: Izrada nekoliko formi za unos podataka te izrada izvještaja


14:45 – 15:00 Pauza za kavu

15:00 – 16:30 Menadžersko izvještavanje

 • Koncepti menadžerskog izvještavanja iz baze podataka
 • Izrada izvještaja u Accessu
 • Priprema podataka za OLAP alate

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskog računa dobiti i gubitka


TRAINING COMPUTER
Za kvalitetno praćenje seminara je neophodan laptop!

 
Krešimir Futivić
 

mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. 
Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije