Datum i mjesto održavanja: 06.02.2018.  -  07.02.2018., Zagreb
 
Djelotvorno upravljanje rizicima

Opis:

Svaka organizacija upravlja rizicima, no ono što razlikuje uspješnu organizaciju od neuspješne jest učinkovito upravljanje rizicima. Budući da svaka poslovna aktivnost uključuje određenu razinu rizika, djelotvorno upravljanje rizicima predstavlja nužnost za bolje odlučivanje i ostvarenje poslovnih rezultata.
Kroz ovaj modul će biti predstavljene pretpostavke za djelotvorno upravljanje rizicima te prednosti korištenja integriranog sustava za korporativno upravljanje, upravljanje rizicima i usklađenost (GRC - Governance, Risk and Compliance).

Ciljevi:

Da se osigura polaznicima da:

 • razumiju temeljne odrednice i procese upravljanja rizicima
 • identificiraju pretpostavke djelotvornog upravljanja rizicima
 • osvijeste važnost korporativnog upravljanja, cjelovitog upravljanja rizicima i usklađenosti
 • primjene dobre prakse upravljanja rizicima i prilagode ih u vlastitoj organizaciji


Kome je namijenjena:

Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, unutarnjoj reviziji, praćenju usklađenosti , kontrolingu, i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati dobrim praksama upravljanja rizicima.

Metode rada:

Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerima.

 

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

1. DAN: utorak, 06.02.2018.

PRETPOSTAVKE DJELOTVORNOG UPRAVLJANJA RIZICIMA

Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić   

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Temeljne odrednice upravljanja rizicima

 • Osnovni pojmovi i distinkcije: rizik i neizvjesnost, upravljanje i ovladavanje rizicima, kontrola rizika i kontroling
 • Cilj i temeljna načela cjelovitog sustava upravljanja rizicima – Enterprise Risk Management (ERM)
 • Sastavni dijelovi sustava upravljanja rizicima
 • Poslovna strategija te interni akti koji određuju upravljanje rizicima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Međuovisnost poslovnih ciljeva i strategija upravljanja rizicima

10:30 - 10:45 Pauza za kavu

10:45 - 12:15 Ključni procesi upravljanja rizicima

 • Profil rizičnosti i utvrđivanje materijalno značajnih rizika
 • Metode i informacije za utvrđivanje rizika
 • Identifikacija uzroka i posljedica ostvarenih rizika
 • Katalog rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer kataloga rizika

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 

13:15 - 15:45 Metode mjerenja odnosno procjene razine rizika

 • Mjerenje vs procjena razine rizika
 • Industrijski standard mjerenja razine rizika
 • Testiranje otpornosti na stres
 • Agregacija rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer kalkulacije rizične vrijednosti – Value at Risk (VaR)

14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Ovladavanje i praćenje rizika

 • Metode upravljanja i kontrole
 • Ograničavanje razine rizika
 • Okvir sklonosti preuzimanju rizika
 • Praćenje rizika te izvještavanje

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izbor metode upravljanja rizikom
 

2. DAN: srijeda, 07.02.2018.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE, UPRAVLJANJE RIZICIMA I USKLAĐENOST

Predavači : mr. sc. Hrvoje Mijić, mr. sc. Sanja Suman

09:00 - 10:30 GRC – Governance, risk and compliance – Korporativno upravljanje, rizici i usklađenost  

 • Definicija i obuhvat termina GRC
 • Uloga funkcije usklađenosti i regulatorni okvir
 • Postojanje i izgradnja svijesti o važnosti upravljanja rizicima
 • Moralni hazard i izbjegavanje sukoba interesa 

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer etičkog kodeksa

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
 
10:45 - 12:15 Korporativno upravljanje – Corporate governance

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer izvještaja unutarnjeg i vanjskog revizora

 • Definicija i obuhvat termina korporativnog upravljanja
 • Temeljna načela korporativnog upravljanja i regulatorni okvir
 • Povijesni korporativni skandali kao posljedica lošeg korporativnog upravljanja
 • Mehanizmi internog i eksternog nadzora nad korporativnim upravljanjem
 • Upravljanje rizicima kao komponenta korporativnog upravljanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktični primjer tvrtke s lošim korporativnim upravljanjem

12:15 - 13:15 Pauza za ručak

13:15 - 14:45 ERM – Enterprise Risk Management 

 • Definicija i obuhvat termina ERM
 • 3 dimenzije ERM modela
 • 8 komponenti rizika prema ERM modelu
 • Najnovije promjene u ERM okviru

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer događaja koji je posljedica lošeg upravljanja rizikom

14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Uloga unutarnje revizije u upravljanju rizikom           

 • Svrha i obuhvat posla unutarnje revizije
 • Regulatorni okvir
 • Razlika između unutarnje i vanjske revizije
 • Uloga unutarnje revizije u korporativnom upravljanju
 • Suradnja unutarnje revizije s ostalim kontrolnim funkcijama i „model 3 linije obrane“

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer izvještaja unutarnjeg i vanjskog revizora

NAPOMENA: Ova dvodnevna  radionica je 1. modul edukacijskog programa Upravljanje rizicima u praksi

 

PREDAVAČI:

Hrvoje Mijić
 

mr. sc. Hrvoje Mijić je financijski stručnjak s više od 20 godina iskustva u bankarskom i financijskom sektoru. Desetogodišnje radno iskustvo stekao je u Zagrebačkoj banci u odjelima upravljanja rizicima, organizacije i tehnologije, plana i analize, maloprodaje, razvoja proizvoda te na vođenju projekata. U Veneto banci je više od šest godina radio kao rukovoditelj Funkcije upravljanja rizicima i kao odgovorna osoba za funkciju kontrole rizika. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, na studiju financija i bankarstva, s temom Model za upravljanje rizicima štednih banaka u Republici Hrvatskoj. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje rizicima i kontrolu, politike upravljanja rizicima, redizajn procesa, planiranje rizika i kapitala, izvješćivanje o rizicima, financijsko planiranje i modeliranje. Iskustvo je nadogradio brojnim edukacijama iz područja rizika i financija te njihovom primjenom u praksi. Trenutačno prolazi izobrazbu kao kandidat za poslove stalnog sudskog vještaka za ekonomsko-financijsko poslovanje. 

Sanja Suman
 

mr. sc. Sanja Suman, magistar je znanosti iz područja računovodstva, revizija i financija, ovlašteni interni revizor te financijski stručnjak s 20 godina iskustva u financijskom i bankarskom sustavu. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine.  Od 1996. do 2003. godine bila zaposlena u Zagrebačkoj banci d.d. na sljedećim radnim mjestima: pripravnik u programu Eduka, mlađi revizor, revizor i stariji revizora u Direkciji unutarnje revizije. Od 2003. do 2009. godine radila je u Hypo Alpe-Adria-Bank  d.d. Zagreb na sljedećim radnim mjestima: analitičar poslovnih procesa, suradnik za vođenje projekata i voditelj Tima poslovnih procesa u Sektoru organizacije i informatike te kao viši stručni suradnik za operativni rizik, a zatim voditelj Tima operativnih rizika u Sektoru upravljanja rizicima. Od 2009. do 2011. godine bila je zaposlena u „Banka Kovanica d.d.„ na radnom mjestu direktora Sektora upravljanja rizicima. Od 2011. godine zaposlena je na radnom mjestu voditelja Ureda unutarnje revizije u Partner banci d.d. Zagreb. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje i kontrolu rizika, unutarnju reviziju, upravljanje kvalitetom, vođenje projekata te sustav unutarnjih kontrola. Od 2012. godine voditelj je Sekcije za bankarstvo i osiguranje pri Hrvatskom institutu internih revizora.

 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije