Datum i mjesto održavanja: 06.02.2018., Zagreb
 
[CERTIFICIRANI PROGRAM] Upravljanje rizicima - Risk Management

CERTIFICIRANI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA -
RISK MANAGEMENT PROGRAM

Certificirani edukacijski program za stjecanje certifikata
Certified Risk Manager

Trajanje programa
Edukacijski program se sastoji od 5 modula, a traje od 06.02.2018. do 26.04.2018. godine.

Sve radionice se održavaju u vremenu od 9:00 do 16:30 sati.

Module je moguće pohađati i zasebno.

Rok za prijave: 02.02.2018. godine


Opis programa:
Upravljanje rizicima (Risk Management) je brzo razvijajuća disciplina, ali i središnji dio strateškog upravljanja bilo koje organizacije. Cilj upravljanja rizicima je pridružiti maksimalnu trajnu vrijednost svim aktivnostima organizacije stoga je neophodno unapređivati znanja i vještine za učinkovito upravljanje rizicima. Kroz ovaj cjeloviti edukacijski program steći ćete znanja i vještine vezane za upravljanje najznačajnijim rizicima.

Ciljevi:
Cjelovitost edukacijskog programa, dokazani stručnjaci i praktičan pristup u izvođenju programa pružaju polaznicima izuzetnu priliku za stjecanje znanja i vještina potrebnih kod upravljanja rizicima u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Metode rada:
Edukacijski program se provodi kroz predavanje, demonstracijske prikaze, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerom uz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe. Dodana vrijednost su metode i  simulacije u Excel-u koje osiguravaju jednostavniju primjenu stečenog znanja.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, kontrolingu i IT-u i ostalim odjelima koji se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljanja rizicima kroz cjelovit edukacijski program.


MODULI:

1. MODUL: DJELOTVORNO UPRAVLJANJE RIZICIMA
06. i 07.02.2018.

2. MODUL: SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA I UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA
27. i 28.02.2018.

3. MODUL: UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA
21. i 22.03.2018.

4. MODUL: UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA
19. i 20.04.2018.

5. MODUL: RIZICI POSLOVNOG OKRUŽENJA I PRIMJENA EXCEL-A KOD UPRAVLJANJA RIZICIMA
25. i 26.04.2018.

 

Certifikat

Polaznici nakon odslušanih 10 dana predavanja i vježbi polažu ispit u trajanju od 2 sata. Ispitna pitanja odnose se isključivo na gradivo i vježbe prezentirane tijekom održanih modula.

Prijavu ispita, koji se održava u Zagrebu 04.05.2018., potrebno je prijaviti najmanje 7 dana prije održavanja na: info@poslovnaucinkovitost.eu.

Ispitu je moguće pristupiti dva puta.

Cijena 1. izlaska na ispit iznosi 1.000 HRK + PDV, a cijena 2. izlaska na ispit iznosi 750 HRK + PDV.

 

SADRŽAJ I RASPORED PROGRAMA

MODUL 1: DJELOTVORNO UPRAVLJANJE RIZICIMA

1. DAN: utorak, 06.02.2018.

PRETPOSTAVKE DJELOTVORNOG UPRAVLJANJA RIZICIMA

Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić  

 • Temeljne odrednice upravljanja rizicima
 • Ključni procesi upravljanja rizicima
 • Metode mjerenja odnosno procjene razine rizika
 • Ovladavanje i praćenje rizika


2. DAN: srijeda, 07.02.2018.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE, UPRAVLJANJE RIZICIMA I USKLAĐENOST

Predavač : mr. sc. Sanja Suman

 • GRC – Governance, risk and compliance – Korporativno upravljanje, rizici i usklađenost
 • Korporativno upravljanje – Corporate governance
 • ERM – Enterprise Risk Management 
 • Uloga unutarnje revizije u upravljanju rizikom      

Detaljan sadržaj 1. modula pogledajte ovdje

 

MODUL 2: SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA I UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA

1. DAN: utorak, 27.02.2018.

UPRAVLJANJE RIZICIMA U KONTEKSTU UPRAVLJANJA KVALITETOM I SUSTAVOM UNUTARNJIH KONTROLA

Predavač: mr. sc. Sanja Suman

 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Sustav unutarnjih kontrola
 • Izrada internih akata – dokumenata kvalitete


2. DAN: srijeda, 28.02.2018.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA

Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić

 • Sastavnice kreditnog rizika   
 • Kreditni proces
 • Strategija zaštite od kreditnih rizika
 • Politika ispravaka vrijednosti za kreditne rizike         

Detaljan sadržaj 2. modula pogledajte ovdje 
 

MODUL 3: UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA

1. DAN: srijeda, 21.03.2018.

UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RIZICIMA

Predavač: Marko Bolanča, dipl. oec.

 • Uvod i definiranje osnovnih skupina rizika
 • Valutni rizik i instrumenti zaštite
 • Kamatni rizik i instrumenti zaštite I
 • Kamatni rizik i instrumenti zaštite II


2. DAN: četvrtak, 22.03.2018.

UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI I UPRAVLJANJE BILANCOM

Predavač: Marko Bolanča, dipl. oec.

 • Pojam i važnost likvidnosti
 • Planiranje likvidnosti
 • Mjerenje rizika likvidnosti
 • Upravljanje bilancom   

Detaljan sadržaj 3. modula pogledajte ovdje 
 

MODUL 4: UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA

1. DAN: četvrtak, 19.04.2018.

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA I

Predavač: mr. sc. Monika Brzović

 • Operativni rizici
 • Klasifikacija operativnih rizika
 • Pokazatelji operativnih rizika
 • Prepoznavanje operativnih rizika u organizaciji


2. DAN: petak, 20.04.2018.

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA II

Predavač: mr. sc. Monika Brzović

 • Ovladavanje i smanjivanje utjecaja operativnih rizika
 • Upravljanje operativnim rizicima
 • Izazovi upravljanja operativnim rizicima
 • Povezanost operativnih rizika i upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću

Detaljan sadržaj 4. modula pogledajte ovdje 
 

MODUL 5: RIZICI POSLOVNOG OKRUŽENJA I PRIMJENA EXCEL-A KOD UPRAVLJANJA RIZICIMA

1. DAN: srijeda, 25.04.2018.

STRATEŠKI I UPRAVLJAČKI RIZICI TE RIZICI POSLOVNOG OKRUŽENJA

Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić

 • Rizici poslovnog okruženja
 • Aktualna gospodarska kretanja i rizici poslovnog okruženja
 • Kategorizacija rizika ovisna o poslovanju organizacije  
 • Strateški, upravljački i ostali rizici


2. DAN: četvrtak, 26.04.2018.

PRIMJENA EXCEL-A KOD UPRAVLJANJA RIZICIMA

Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić

 • Najčešće formule koje se koriste kod upravljanja rizicima   
 • Upotreba Excel mogućnosti pri poboljšanju učinkovitosti kod upravljanja rizicima
 • Metode upravljanja rizicima i Excel
 • Monte Carlo simulacije         

Detaljan sadržaj 5. modula pogledajte ovdje
 


 

 

PREDAVAČI:

Hrvoje Mijić
 

mr. sc. Hrvoje Mijić je financijski stručnjak s više od 20 godina iskustva u bankarskom i financijskom sektoru. Desetogodišnje radno iskustvo stekao je u Zagrebačkoj banci u odjelima upravljanja rizicima, organizacije i tehnologije, plana i analize, maloprodaje, razvoja proizvoda te na vođenju projekata. U Veneto banci je više od šest godina radio kao rukovoditelj Funkcije upravljanja rizicima i kao odgovorna osoba za funkciju kontrole rizika. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, na studiju financija i bankarstva, s temom Model za upravljanje rizicima štednih banaka u Republici Hrvatskoj. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje rizicima i kontrolu, politike upravljanja rizicima, redizajn procesa, planiranje rizika i kapitala, izvješćivanje o rizicima, financijsko planiranje i modeliranje. Iskustvo je nadogradio brojnim edukacijama iz područja rizika i financija te njihovom primjenom u praksi. Trenutačno prolazi izobrazbu kao kandidat za poslove stalnog sudskog vještaka za ekonomsko-financijsko poslovanje. 

Sanja Suman
 

mr. sc. Sanja Suman, magistar je znanosti iz područja računovodstva, revizija i financija, ovlašteni interni revizor te financijski stručnjak s 20 godina iskustva u financijskom i bankarskom sustavu. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine.  Od 1996. do 2003. godine bila zaposlena u Zagrebačkoj banci d.d. na sljedećim radnim mjestima: pripravnik u programu Eduka, mlađi revizor, revizor i stariji revizora u Direkciji unutarnje revizije. Od 2003. do 2009. godine radila je u Hypo Alpe-Adria-Bank  d.d. Zagreb na sljedećim radnim mjestima: analitičar poslovnih procesa, suradnik za vođenje projekata i voditelj Tima poslovnih procesa u Sektoru organizacije i informatike te kao viši stručni suradnik za operativni rizik, a zatim voditelj Tima operativnih rizika u Sektoru upravljanja rizicima. Od 2009. do 2011. godine bila je zaposlena u „Banka Kovanica d.d.„ na radnom mjestu direktora Sektora upravljanja rizicima. Od 2011. godine zaposlena je na radnom mjestu voditelja Ureda unutarnje revizije u Partner banci d.d. Zagreb. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje i kontrolu rizika, unutarnju reviziju, upravljanje kvalitetom, vođenje projekata te sustav unutarnjih kontrola. Od 2012. godine voditelj je Sekcije za bankarstvo i osiguranje pri Hrvatskom institutu internih revizora.

Monika Brzović
 

mr. sc. Monika Brzović, magistar je znanosti iz područja financija i osiguranja. Ima 20 godina radnog iskustva u financijskom sektoru i sektoru osiguranja. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, smjer „Aktuarstvo i osiguranje“. 2006. godine je postala redovni član Hrvatskog aktuarskog društva i od HANFA-e dobila licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Posjeduje licencu školovanja organizacijskog razvoja i mentoringa - Integral School of Organisational Development (ISOD). 2014. godine je upisala poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama (Merkur osiguranje, Uniqa osiguranje i Basler), te je bila dugogodišnja članica Uprave Baslera. Sudjelovala je i radila na mirovinskoj reformi od 2002. godine u nadzornoj Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENI). Već dvije godine obnaša dvije ključne funkcije u društvu za osiguranje, ključnu funkciju za upravljanje rizicima i aktuarsku ključnu funkciju. Sudjeluje u svim odborima za upravljanje rizicima u društvu za osiguranje. U svojoj bogatoj karijeri završila je brojne seminare iz područja financija, aktuarstva, osiguranja i reosiguranja, mirovina i ulaganja. Aktivno govori tri strana jezika.

Marko Bolanča
 

Marko Bolanča, dipl. oec., praktičar je u primjeni derivatnih instrumenata u svrhu zaštite od tržišnih rizika i poslova s dužničkim vrijednosnim papirima na tržištu kapitala. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. i radno iskustvo stjecao na raznim poslovima unutar odjela Riznice. Zaposlen je na funkciji izvršnog direktora Upravljanja bilancom i riznica unutar Addiko Bank d.d. U svom  dosadašnjem radu bio je posvećen aktivnom trgovanju vrijednosnim papirima i kamatnim derivatima za knjigu banke, izdavanju dužničkih vrijednosnih papira za banku i klijente, upravljanju gotovinom i uvođenju novih proizvoda za banku. Ima položen ispit za obavljanje poslova investicijskog savjetnika te je sudjelovao na međunarodnim seminarima u organizaciji Euromoney-a, Amsterdam Institute of Finance-a i Finance Trainer-a.

 
 
Sve edukacije
 Održane edukacije