Ana Vrbošić

Ana Vrbošić

Ana Vrbošić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i stručno se usavršavala u područjima financija i menadžmenta rizika – DC Gardner Training te menadžmenta – SDA Bocconi School of Management. Poslovno iskustvo uključuje pozicije glavnog regionalnog menadžera u Privrednoj banci Zagreb, a trenutno obnaša poziciju financijskog direktora u poduzeću Rog Joma d.o.o. Važniji poslovni angažmani uključuju due diligence šest banaka u Hrvatskoj i regiji, suosnivanje Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju, koautorstvo knjige ”Tajne uspješnog poslovanja – vodič za mala i srednja poduzeća”, sudjelovanje na razvoju novog informacijskog sustava Privredne banke Zagreb, financijski je edukator za fizičke i pravne osobe te kolumnist portala ”Pametna kuna” specijaliziranog za osobne financije.

 

Barbara Brandner

Barbara Brandner

Mag. Barbara Brandner, CMA,  Završila je International Business Administration na Sveučilištu za poslovnu administraciju i ekonomiku u Beču i HEC u Parizu. Područja interesa su vezana uz strateški menadžment, menadžersku kontrolu, savjetovanja i financije.  Certificirani je menadžerski računovođa od 2013. godine - Institute of Management Accountants (IMA).  Od 2000. godine financijski i poslovni analitičar s fokusom na klasični kontroling i menadžment strateške kontrole. Posjeduje profesionalne kompetencije u planiranju proračuna i analizi, alokaciji troškova, mjerenju izvedivost i Balanced Scorecard. Iskustvo je stjecala uglavnom u IT sektoru i sektoru osiguranja. 

 

Boris Balent

Boris Balent

Boris Balent, mag. psih., diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je na postdiplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu. Niz godina radio je kao konzultant na poslovima procjene i selekcije zaposlenika, edukacijama, coachingu i razvoju različitih HR sustava unutar raznih organizacija. Osmislio je i održao niz treninga iz područja upravljanja stresom, komunikacije, rješavanje konflikata, selekcijskih procesa i sl. Vodio je mnoge projekata u domeni ljudskih potencijala i sportske psihologije.

 

Branimir Britvić

Branimir Britvić

mr. sc. Branimir Britvić je direktor financijskih tržišta u Erste banci. U PBZ-u je od 2000. godine radio u riznici na poslovima trgovanja devizama i vrijednosnim papirima, upravljanju likvidnosti banke te je bio pomoćnik izvršnog direktora riznice PBZ-a. Od 2008. godine je član nadzornog odbora Novčanog tržišta Zagreb i član izvršnog odbora ACI Hrvatska. Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer financije, a magistrirao je na poslijediplomskom studiju “Financije poduzeća” na temu uloge riznice u upravljanju likvidnošću i tržišnim rizicima poduzeća. Ima položen ispit za investicijskog savjetnika i ACI Dealing Certificate.

 

Branko Grubić

Branko Grubić

Branko Grubić, dipl. oec., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima dugogodišnje profesionalno iskustvo vezano uz poslove plana, analize i kontrolinga. Većinu radnog iskustva stekao je u Petrokemiji d.d. Kutina radeći kao Analitičar planer, Glavni analitičar i Rukovoditelj strateškog kontrolinga. Od 2013. godine obavlja poslove Direktora kontrolinga. U vlastitom poduzeću vodio je ili bio član stručnih timova na različitim složenim poslovnim projektima, dubinskim analizama i programima restrukturiranja, a vodio je i brojne radionice osposobljavanja na temu kontrolinga proizvoda i usluga te analize uže i šire poslovne okoline poduzeća.

 

Dalibor Brnos

Dalibor Brnos

mr. sc. Dalibor Brnos, MBA, diplomirao je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Puli. Magistrirao je 2007. godine na znanstvenom poslijediplomskom studiju “Poslovno upravljanje – MBA” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2010. postaje prvi polaznik prve generacije Kontroling akademije Poslovna učinkovitost. Poslovnu karijeru započinje 2000. godine u poduzeću Puljanka Brionka gdje brzo napreduje krozorganizaciju: od organizatora financijskih poslova, voditelja informatičke službe, voditelja projekta informatizacije, rukovoditelja sektora za razvoj poslovanja do današnje pozicije rukovoditelja sektora za financije, kontroling i opće poslove. Uvođenjem i implementacijom informatičkih sustava detaljno je upoznao i restrukturirao poslovne procese proizvodno prodajnog poduzeća te održao brojne interne treninge za zaposlenike iz svih sektora kao i za Upravu. Svoje iskustvo nadogradio je brojnim edukacijama iz područja kontrolinga te primjenom novostečenih znanja u praksi.

 

Danijela Princi Grgat

Danijela Princi Grgat

Danijela Princi Grgat, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Nakon toga je stekla diplomu općeg menadžmenta u poslovnoj školi PBZ te 1st Business Certificate-certified business manager na Pendl & Piswanger (Beč i Zagreb). Stručno usavršavanje nastavlja na Institutu Fernando Santi u Italiji, u HGK Županijskoj komori u Splitu, ex. Banca Intesa, Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta te Županijskom sudu u Zagrebu. Poslovno iskustvo od 2000. godine pa sve do danas uključuje poslove kreditnog analitičara u timu za plan, analizu i izvješćivanje te za pravne osobe; glavni regionalni analitičar za regiju Zagrebačke županije u dijelu srednjih i malih poduzeća, glavni analitičar u Sektoru kreditne analize i analitičar odgovoran za projektno financiranje te direktor direkcije za procjenu kreditnog rizika u poslovima sa stanovništvom.

 

Darja Radić

Darja Radić

mr. sc. Darja Radić, magistrica znanosti u poduzetništvu, posjeduje opsežno iskustvo u oblikovanju i provođenju politika, strategija, operativnih programa za EU fondove i javnih poziva iz strukturnih fondova u područjima konkurentnosti, poduzetništva, inovacija i turizma na državnoj razini, radeći za Vladu Republike Slovenije na poziciji državne tajnice unutar Ministarstva gospodarstva, zamjenice ministra gospodarstva i na poziciji ministrice gospodarstva u Vladi Republike Slovenije u razdoblju od srpnja 2010 do srpnja 2011. Bila je član Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Slovenije (2003-2005), član Stručnog vijeća Sveučilišnog inkubatora Primorske regije Slovenije (2005-2009), zamjenica predsjednika i predsjednica Upravnog odbora Slovenskog fonda za poduzetništvo (2008-2010), predsjednica Vijeća za poslovnu izvrsnost Republike Slovenije (2010-2011). Posjeduje opsežno iskustvo u savjetovanju MSP za razvijanje poslovnih ideja i pripremu projektnih prijedloga za javne pozive iz strukturnih fondova. Trenutno je vodi projekte savjetovanja unutar vlastite tvrtke PROVOBIS, uglavnom u području konkurentnosti, inovacija i turizma u jugoistočnoj Europi. Predaje ekonomiju, projektni menadžment i upravljanje turističkim destinacijama.

 

Darko Augustinović

Darko Augustinović

mr. sc. Darko Augustinović, dipl. oec., ovl. rač i ovl. rev., porezni je savjetnik i revizor u tvrtki Perfectus revizija d.o.o. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo s porezima, a uže je specijaliziran za područja transfernih cijena i modele optimizacije poreznog opterećenja tvrtki. Više je godina radio u Poreznoj upravi na poslovima poreznog nadzora kao i na poslovima obračuna i naplate poreza. Na poslovima interne revizije i kontrolinga nekoliko godina radio je u regionalnoj tvrtki M SAN Grupa. Posjeduje certifikate ‘ovlaštenog revizora’, ‘ovlaštenog računovođe’ i ‘ovlaštenog stručnog referenta’. Završio je više stručnih računovodstvenih programa. Kao predavač sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji Međunarodnih poreznih uprava u Poljskoj 2007.g. Autor je nekoliko stručnih članaka na temu oporezivanja.

 

Davorka Biondić Vince

Davorka Biondić Vince

Davorka Biondić Vince, dipl. oec., trenerica je i konzultantica specijalizirana za edukacije i savjetovanje iz područja poslovnog pregovaranja i nabave te vlasnica poduzeća BIONDI d.o.o.  Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a uz to se stručno usavršavala kod vrhunskih trenera u poslovnim školama u Njemačkoj za područje pregovaranja, komuniciranja, uvjeravanja i vještina prezentiranja („MMCT“, „HAUFE Akademie“, „COMMAX Consulting AG“, „GABLER Management Institut“). Poslovna iskustva stjecala je u renomiranim multinacionalnim kompanijama  “Kaufland” i “Spar” i na pozicijama člana Uprave za nabavu, prokuristice te direktora nabave Food. Deset godina je vodila internu akademiju znanja u odjelu Nabave. U svojoj karijeri samostalno je vodila i zaključila preko 4.000 pregovora s domaćim i internacionalnim kompanijama te bila odgovorna za godišnju nabavnu vrijednost od preko 2 milijarde kuna. Davorka  je 5.3.2016 primila prestižnu nagradu „Stvaratelji za stoljeća“, za doprinos razvoju poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi. Izabrana je od strane Međunarodnog ekonomskog foruma Perspektive između 469 kandidata iz 10 zemalja.

 

Dušan Banović

Dušan Banović

mr. sc. Dušan Banović voditelj je Operativne jedinice za upravljanje imovinom fonda u društvu za upravljanje investicijskim fondovima rizičnog kapitala Prosperus-invest. Posjeduje opsežno znanje iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije koje je stekao na rukovodećim položajima regionalnih tvrtki poput Gorenja, Droge Kolinske i M SAN Grupe. Njegova međunarodna karijera obogaćena je i višegodišnjim radom u neprofitnoj organizaciji International Medical Corps u sjedištu u Los Angelesu i na projektima u zemljama Istočne Afrike. Poslijediplomski studij iz poslovne administracije završio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, a dodatno specijalističko obrazovanje na Kennedy School of Government, Sveučilišta Harvard, SAD. Član je Udruge ovlaštenih financijskih analitičara (CFA Institute) i Udruge certificiranih ovlaštenih računovođa (ACCA).

 

Elizabeta Sarjanović

Elizabeta Sarjanović

Elizabeta Sarjanović, dipl. ing., MBA, PMP, PMI, posjeduje 18-godišnje iskustvo u projektnom i multikulturalnom okruženju. U poduzeću Ericsson Nikola Tesla je vodila međunarodne projekte razvoja novih tehnologija, a u Vipnet-u niz strateških projekata. Bila je na poziciji direktora u UNIQA Software Service, gdje je bila odgovorna za razvoj novih programskih rješenja i održavanje postojećih aplikacija. Posjeduje iskustvo u pripremi projektnih prijava za financiranje iz EU fondova kao certificirani ECQA EU voditelj.  Radila je na projektima Ilas (implementacija integriranog sustava zemljišne administracije Zajednički informacijski sustav) u ulozi voditelja ugovora, te na  projektu prilagođavanja PMI metodologije, kao certificirani PMP.

 

Eörs Huba

Eörs Huba

Eörs Huba je diplomirao ekonomsku znanost na Sveučilištu Ekonomskih znanosti u Budimpešti. Od 1996. je radio u međunarodnoj menadžersko – konzultantskoj kompaniji Horváth & Partners kao konzultant, a danas je na poziciji poslovnog partnera. Posjeduje relevantno iskustvo u bankarskom sektoru sa implementacijom Activity Based Costing koncepta za multinacionalnu banku u Mađarskoj, poboljšanje alokacije troškova sa Activity Based Costing konceptom za rusku banku te implementaciju Activity Based Costing koncepta za štednu banku. Predstavio je integrirani ABC koncept za osiguravajuća društva, razvio sistem alokacije troškova za uslužno poduzeće te izračunao procesne troškove u nekoliko projekata optimizacije.

 

Fran Mikuličić

Fran Mikuličić

Fran Mikuličić, MBA je ugledni i iskusni konzultant i mentor specijaliziran za pronalaženje rješenja u implementaciji poslovne strategije sukladno organizacijskom dizajnu i ljudskom potencijalu organizacije. Već niz godina, diljem regije pruža svoje usluge klijentima u području razvoja organizacija i sustava HRM-a, mjerenja učinkovitosti zaposlenika i njihove kompenzacije, te mentoringa i managerskog razvoja. Održao je brojne radionice, treninge, seminare i in-house treninge. Suradnik je niza institucija. MBA program završio je na Sveučilištu Vanderbilt u SAD-u, sa užim područjima specijalizacije Human and Organizational Performance i Strategija.

 

Goran Kursan

Goran Kursan

mr. sc. Goran Kursan, CFA, direktor je tržišta kapitala Privredne banke Zagreb d.d. Zaposlen je u PBZ-u od 2000. godine te ima bogato trinaestogodišnje iskustvo u strukturiranju, sindiciranju i prodaji na primarnom tržištu državnih, municipalnih i korporacijskih izdanja obveznica, programa komercijalnih zapisa te javnih ponuda dionica. Također, ima dokazano iskustvo u opsežnom postupku strukturiranja izdanja, pripremi i koordinaciji cijelog procesa javne ponude, od pregovora i koordinacije odnosa sa regulatornim tijelima do prodaje vrijednosnih papira na tržištu, određivanja cijene istih te uvrštenja na organizirana tržišta kapitala. Ukupno je sudjelovao u oko 200 izdanja dužničkih i vlasničkih financijskih instrumenata. Sudjeluje aktivno i u radu fondova rizičnog kapitala kao predstavnik banke u Povjereničkom odboru prvog hrvatskog Private Equity fonda (QPEK). Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu 2000., smjer računovodstvo. Uspješno je položio sva tri stupnja opsežnih CFA ispita u okviru međunarodnog poslijediplomskog CFA Programa te je 2004.g. stekao međunarodno priznatu CFA titulu (Chartered Financial Analyst). Član je CFA instituta, Charlottesville, Virginia, USA. Magistrirao je Kvantitativne financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Torinu. Imatelj je licence investicijskog savjetnika HANFA-e. Bio je predavač različitih tema s područja tržišta kapitala na brojnim konferencijama u organizaciji Zagrebačke burze i Euromoney-a.

 

Goran Ledinšćak

Goran Ledinšćak

Goran Ledinšćak, dipl. oec., započeo je karijeru u reviziji, nakon čega prelazi u tiskarsku industriju. U poduzeću Radin print d.o.o. najprije radi kao pomoćnik člana Uprave za financije i računovodstvo, a od 2006.g. obnaša funkciju člana Uprave za financije i računovodstvo. Specijaliziran je za područje financija, računovodstva i kontrolinga. Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe, ovlaštenog brokera te ovlaštenog investicijskog savjetnika. Trenutno završava znanstveni poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na katedri Računovodstvo, revizija i financije.

 

Holger Gerths

Holger Gerths

Holger Gerths je diplomirao strojarstvo na Tehničkom sveučilištu u Berlinu. Od 1992. godine je radio u IT sektoru kao konzulttant i developer sa fokusom na Microsoftove proizvode. 2003. je osnovao poduzeće itbuero gerths, a 2001. je bio suosnivač HI-CHART GmbH sa Markusom Wolfom, gdje je bio generalni direktor. Zajedno sa Rolfom Hichertom i implementacijom SUCCESS konceptom, fokusira se na razvijanje sofisticiranih aplikacija za Microsoft Office, posebno Excel® – sa glavim fokusom na godišnja izvješća i vizualizacije u MS Excel®-u. Do sada je proveo opsežno istraživanje te tako postao internacionalno prepoznat stručnjak. Danas stotine kompanija koristi njegove “Tips & tricks” koje je izmislio te koje prezentira na raznim seminarima i konzultantskim projektima.

 

Hrvoje Mijić

Hrvoje Mijić

mr. sc. Hrvoje Mijić je financijski stručnjak s više od 20 godina iskustva u bankarskom i financijskom sektoru. Desetogodišnje radno iskustvo stekao je u Zagrebačkoj banci u odjelima upravljanja rizicima, organizacije i tehnologije, plana i analize, maloprodaje, razvoja proizvoda te na vođenju projekata. U Veneto banci je više od šest godina radio kao rukovoditelj Funkcije upravljanja rizicima i kao odgovorna osoba za funkciju kontrole rizika. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, na studiju financija i bankarstva, s temom Model za upravljanje rizicima štednih banaka u Republici Hrvatskoj. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje rizicima i kontrolu, politike upravljanja rizicima, redizajn procesa, planiranje rizika i kapitala, izvješćivanje o rizicima, financijsko planiranje i modeliranje. Iskustvo je nadogradio brojnim edukacijama iz područja rizika i financija te njihovom primjenom u praksi. Trenutačno prolazi izobrazbu kao kandidat za poslove stalnog sudskog vještaka za ekonomsko-financijsko poslovanje. 

 

Ilija Braovac

Ilija Braovac

mr. sc. Ilija Braovac magistar je znanosti iz područja fiskalnog sustava i fiskalne politike. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1999. godine, a magistrirao 2012. godine na Katedri za financijsko pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Većinu radnog iskustva stjecao u području primjene poreznog sustava (Porezna uprava, Financijski inspektorat i financijski direktor). Kao član brojnih stručnih timova, voditelj financija i porezni savjetnik stekao je široko praktično iskustvo, koje također prenosi i studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu kao vanjski suradnik. Tijekom zadnjih šest godina, na osnovi odobrenja za rad Ministra financija, obavlja djelatnost poreznog savjetnika u javnom trgovačkom društvu Braovac porezno savjetništvo j.t.d. u Zagrebu. Uže područje interesa mu je porezni kontroling, porezno savjetovanje, transferne cijene i porezna revizija.

 

Ivan Cvitan

Ivan Cvitan

Ivan Cvitan, dipl. oec., izvršni direktor Kontrole rizika, HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2005. godine., na smjeru Financije, profesionalnu karijeru započinje 2006. godine u kompaniji  Osimpex d.o.o. u sektoru prodaje. Krajem 2006. godine karijeru nastavlja u revizorskoj kući PriceWaterhouse Coopers Hrvatska u Odjelu revizije, gdje kao član tima sudjeluje na revizijama vodećih hrvatskih kompanija primarno iz financijskog sektora, te kao viši savjetnik i voditelj tima obavlja poslove planiranja i rukovođenja revizije, snimanja i testiranja ključnih poslovnih procesa te radi na projektima dubinskog snimanja. Od 2009. godine pridružuje se timu Hypo leasing Kroatien d.o.o. u službi Unutarnje revizije i naknadno timu Upravljanje rizičnim plasmanima. U srpnju 2011. prelazi u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. u sektor Kontrola rizika, gdje preuzima funkciju voditelja odjela Kontrole kreditnog rizika što radi do trenutka imenovanja na mjesto direktora sektora Kontrole rizika u listopadu 2014. godine. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje kreditnim, tržišnim, operativnim i rizicima likvidnosti, planiranje izloženosti riziku, financijsko planiranje te planiranje kapitala i kapitalnih zahtjeva, izvješćivanje o rizicima. Dodatno, iskustvo je stjecao i nadograđivao brojnim edukacijama iz područja rizika i financija, te prenošenjem stečenog znanja na svakodnevne poslovne zadatke.

 

Ivana Matovina

Ivana Matovina

Ivana Matovina je Hrvatski ovlašteni revizor, Ovlašteni revizor Velike Britanije (UK Association of Chartered Certified Accountants – FCCA). Revizijom se bavi od 1997. godine, a uža specijalnost su joj revizije, poslovno savjetovanje i edukacije u bankama i ostalim financijskim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Iskustvo je stekla radeći 12 godina u jednoj od 4 najveće međunarodne revizijske kuće, te je trenutno direktor vlastitog domaćeg revizorskog poduzeća Antares revizija d.o.o. i savjetodavnog poduzeća Antares savjetovanje d.o.o. Od 2000. godine je profesionalni predavač na nizu profesionalnih konferencija i edukacija uglednih hrvatskih i međunarodnih organizacija (HIBO, HNB, Hrvatska zajednica računovođa, Udruga korporativnih rizničara, Euromoney, Infobiz, HANFA, Hrvatska revizorska komora), kao i brojnim „in-house“ predavanjima financijskim institucijama, primarno na temama iz područja financijskih instrumenata, upravljanja rizicima, načina poslovanja financijskih institucija.

 

Ivana Plenković

Ivana Plenković

Ivana Plenković, MBA je voditelj razvoja i strategije tržišta u telekomunikacijskoj industriji u Hrvatskoj. Višegodišnje poslovno iskustvo u razvoju i praćenju strategije te strateškom marketingu, stekla je kako u hrvatskom tako i inozemnom okruženju u različitim poduzećima i industrijama s posebnim naglaskom na telekomunikacije i farmaceutiku. Sudjelovala je u više kupovina i prodaja poduzeća s obje strane transakcije, kao i u nekoliko projekata restrukturiranja i spajanja poduzeća. Kao fokus dosadašnjeg rada u strateškom planiranju, već više od 15 godina bavi se razvojem i primjenom Balanced Scorecard-a, posebno pazeći na povezivanje i usklađivanje strateških ciljeva s ciljevima zaposlenika kao sastavnim dijelom sustava upravljanja učinkom. Diplomirala je na Ekonomskim fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Marketing, a MBA studij završila u Barceloni, Španjolska na jednoj od vodećih svjetskih poslovnih škola IESE.

 

Ivana Vidaković

Ivana Vidaković

Ivana Vidaković je organizacijski psiholog s višegodišnjim iskustvom na području upravljanja ljudskim resursima, u privatnom i javnom sektoru. Trenutačno radi kao koordinator za upravljanje ljudskim resursima (HR business partner) u velikom javnom poduzeću. Prvenstveno se bavi savjetovanjem svih razina menadžmenta po pitanju upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, razvojem i implementacijom HR strategije, procesa i projekata, te planiranjem, analizom i izvještavanjem. Radila je na projektima restrukturiranja, sistematizacije, optimizacije troškova i broja zaposlenih, 360° feedbacka. Diplomirala je na studiju psihologije 2008. godine, 2011. položila ispit za NLP Business Practitionera, a 2013. ispit za NLP Master Practitionera.

 

Jelena Zelenbrz Kvasnička

Jelena Zelenbrz Kvasnička

Jelena Zelenbrz Kvasnička, prof. psih., radi u Ljudskim potencijalima u HBOR-u. Prije toga, radila je u agenciji za razvoj ljudskih potencijala kao voditelj HR konzultanata, trener za tzv. ”meke” vještine te specijalist za selekciju i psihologijsku procjenu. Savjetovala je rukovoditelje te osmišljavala i provodila ostale HR aktivnosti za klijente s područja turizma, informatike, nekretnina i građevine, automobilske industrije i druge (izrada sistematizacije radnih mjesta i opisa poslova, ispitivanje zadovoljstva poslom i sl.). Diplomirala je na Filozofskom fakultetu. Završila petogodišnju edukaciju iz gestalt terapije, prvi stupanj kognitivno-bihevioralne terapije, NLP i edukaciju za trenere.

 

Jens Westerbladh

Jens Westerbladh

Jens Westerbladh, CEO u poduzeću Datapartner, posjeduje magisterij iz Financija i investicija sa Hanken škole za ekonomiju iz Helsinkija. Osnivač je poduzeća Datapartner i većinski vlasnik poduzeća. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u financijskom modeliranju i investicijskim procjenama od 1987. godine, a otada je radio sa stotinama međunarodnih korporativnih klijenata.

 

Krešimir Futivić

Krešimir Futivić

mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. 
Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

 

Luka Krejči

Luka Krejči

Luka Krejči, MBA, je kroz karijeru u području strategije i strateškog savjetovanja stekao veliko iskustvo u području izrade poslovnih prezentacija te prezentiranja istih raznim ciljanim skupinama. Navedeno radno iskustvo stekao je u konzultantskoj kući T&MC (Cap Gemini), te kasnije kao Voditelj strategije Vipnet-a. Danas vodi poduzeće Prezentacija koja se bavi edukacijom i savjetovanjem vezano za izradu poslovnih prezentacija, te samom izradom i osvježavanjem  prezentacija za klijente. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2011. godine završio je Executive MBA program na Cotrugli Business School.

 

Lukas Rieder

Lukas Rieder

Dr. Lukas Rieder, savjetnik je i menadžer u CZSG Controller Zentrum St. Gallen AG, Švicarska. Posjeduje savjetničko iskustvo u nekoliko industrija, uglavnom proizvodnja, logistika, prodaja i  politika. Bivši asistent na katedri za menadžersko računovodstvo i kontroling na Sveučilištu St. Gallen  za poslovnu administraciju, ekonomiku, pravo i društvene znanosti. Bivši je član uprave IGC - International Group of Controlling. Počasni je član ICV - International Controller Association. Bio je zadužen za program na poslijediplomskom studiju za kontrolore na Sveučilištu za primijenjene znanosti u Baselu i St. Gallenu. Član je nekoliko upravnih odbora u Švicarskoj. Posebni interesi: kontroling, menadžersko računovodstvo, planiranje, kalkulacije za krajnje korisnike te upravljanje informacijskim sustavima.

 

Marko Bolanča

Marko Bolanča

Marko Bolanča, dipl. oec., praktičar je u primjeni derivatnih instrumenata u svrhu zaštite od tržišnih rizika i poslova s dužničkim vrijednosnim papirima na tržištu kapitala. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. i radno iskustvo stjecao na raznim poslovima unutar odjela Riznice. Tijekom zadnjih pet godina voditelj je Tržišta kapitala u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. U svom  dosadašnjem radu bio je posvećen aktivnom trgovanju vrijednosnim papirima i kamatnim derivatima za knjigu banke, izdavanju dužničkih vrijednosnih papira za banku i klijente, upravljanju gotovinom i uvođenju novih proizvoda za banku. Ima položen ispit za obavljanje poslova investicijskog savjetnika te je sudjelovao na međunarodnim seminarima u organizaciji Euromoney-a, Amsterdam Institute of Finance-a i Finance Trainer-a.

 

Mladen Jančić

Mladen Jančić

mr. sc. Mladen Jančić, CMC, posjeduje 20 godina iskustva u menadžmentu i konzaltingu, uključujući deset godina u Londonu. Magistar je ekonomskih znanosti (London Metropolitan University). Raspolaže bogatim praktičnim menadžersko-konzultantskim iskustvom stečenim u londonskom Cityu i regionalnom okruženju s portfoliom različitih klijenata (bankarski, energetski sektor telekomunikacijski sektor te državne institucije). Po povratku u Hrvatsku 2004. godine radi kao voditelj tima na međunarodnom savjetodavnom projektu u Dalmaciji, a iste godine osniva Anglo-Adria poslovno savjetovanje. Međunarodno je certificirani poslovni savjetnik (CMC – Certified Management Consultant). Godine 2008. postaje certificirani konzultant UNIDO-a (United Nations Industrial Development Organisation) za provedbu REAP metodologije u oblasti društveno odgovornog poslovanja poduzeća. Radi kao predavač, trener i konzultant za područja leadershipa, prodaje i pregovaranja. Kolumnist je poslovnih magazina i predavač na poslovnom učilištu u Zagrebu. Dobitnik je nagrade ”Primus” za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj u području ljudskih potencijala, edukacije i treninga (nagrada se dodjeljuje u organizaciji časopisa Poslovni savjetnik i Hrvatske udruge poslovnih savjetnika).

 

Mladen Meter

Mladen Meter

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller-Institut-u u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG INVEST-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među ostalima predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Monika Brzović

Monika Brzović

mr. sc. Monika Brzović, magistar je znanosti iz područja financija i osiguranja. Ima 20 godina radnog iskustva u financijskom sektoru i sektoru osiguranja. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, smjer „Aktuarstvo i osiguranje“. 2006. godine je postala redovni član Hrvatskog aktuarskog društva i od HANFA-e dobila licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Posjeduje licencu školovanja organizacijskog razvoja i mentoringa - Integral School of Organisational Development (ISOD). 2014. godine je upisala poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama (Merkur osiguranje, Uniqa osiguranje i Basler), te je bila dugogodišnja članica Uprave Baslera. Sudjelovala je i radila na mirovinskoj reformi od 2002. godine u nadzornoj Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENI). Već dvije godine obnaša dvije ključne funkcije u društvu za osiguranje, ključnu funkciju za upravljanje rizicima i aktuarsku ključnu funkciju. Sudjeluje u svim odborima za upravljanje rizicima u društvu za osiguranje. U svojoj bogatoj karijeri završila je brojne seminare iz područja financija, aktuarstva, osiguranja i reosiguranja, mirovina i ulaganja. Aktivno govori tri strana jezika.

 

Nenad Buljan

Nenad Buljan

Nenad Buljan, MBA, poslovni je savjetnik i menadžer s dugogodišnjim poslovnim iskustvom u upravljanju i vođenju poslovanja. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Računalne tehnike, a MBA studij završio je na IEDC Poslovnoj školi Bled. Uz to pohađao je brojne interne edukacije za razvoj menadžerskih vještina u poduzećima u kojima je radio. Njegovo iskustvo uključuje: 15 godina menadžerskog iskustva na visokim menadžerskim pozicijama, 8 godina menadžerskog iskustva u međunarodnom okruženju, 7 godina iskustva u prodaji i marketingu na hrvatskom i međunarodnom tržištu, 5 godina iskustva u poslovnom savjetovanju MSP, 5 godina suradnje s HAMAG-om kao HAMAG certificirani konzultant, 5 godina suradnje s BICRO-om kao konzultant i evaluator projekata. Od 2008. godine ima vlastitu tvrtku Modus Melior d.o.o. koja se bavi poslovnim savjetovanjem.

 

Nikola Cvjetković

Nikola Cvjetković

mr. sc. Nikola Cvjetković posjeduje višegodišnje radno iskustvo u području financija i kontrolinga. Zadnje četiri godine obnaša funkciju Direktora financija i kontrolinga u poduzeću AWT International d.o.o., gdje je proveo svoj cijeli radni vijek. Tijekom svoje karijere vodio je brojne projekte, a među značajnijim projektima su: projekt uvođenje kontrolinga u poduzeće, projekt implementacije Business Intelligence sustava te projekt nadogradnje ERP sustava. Magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije poduzeća. Kao gost predavač drži predavanja na raznim fakultetima, poslovnim školama i konferencijama.

 

Nikola Karamarko

Nikola Karamarko

dr. sc. Nikola Karamarko, dipl. oec. hotelijerstva i turizma, magistrirao je na studiju ”Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu”, a obranio je doktorsku disertaciju na temu “Branding ugostiteljsko-turističkih proizvoda kao preduvjet konkurentnosti hrvatskog turizma”. Od 1977. do 1996. godine je generalni direktor Grand hotela Adriatic d.d. i Opatijskog kongresnog centra. Od 1996. g. formira i radi kao direktor operacija, u prvoj hrvatskoj međunarodnoj management tvrtki Hrvatski hoteli i ljetovališta - Croatian Hotels and Resorts za Zagrebačku banku. Od 1998. je generalni direktor Hoteli Milenij Opatija u Deluxe Colection branda World Hotels. Od 2001. je predsjednik Uprave Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija, a od 2004. samostalni konzultant za hotelijerstvo i turizam. Usavršavao je ugostiteljski menadžment u tvrtki Harrods u Londonu. Završio je menadžment trening 2002. g. s Carl Duisberg Gesellschaft e.v. i njemačkim ekspertima za «Menadžment saniranja i restrukturiranja hrvatskih hotelskih poduzeća» te treninge za savjetnike EBRD TAM/ BAS Programi u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi. Certificirani je konzultant HAMAG-a.

 

Renata Fijan

Renata Fijan

Renata Fijan, prof., DV NLP trener, hipnoterapeut i coach. Diplomirala je njemački i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon višegodišnjeg iskustva u nastavi jezika s djecom i odraslima, te u turizmu, specijalizira se za razvoj ljudskih potencijala. U posljednjih desetak godina školuje se i razvija u području neurolingvističkog programiranja i coachinga. Po interesu i vokaciji humanist deset godina radila na rukovodećim pozicijama u ljudskim resursima u velikim internacionalnim poduzećima u trgovačkoj i osiguravateljskoj branši gdje je stekla bogato iskustvo u implementaciji i korištenju sustava upravljanja ljudskim potencijalima. Kao samostalni trener i suradnik poslovnih škola već više od šest godina održava brojne edukacije s područja komunikacije, upravljanja ljudskim potencijalima i osobnog razvoja, pruža usluge savjetovanja u upravljanju ljudskim potencijalima, izrade programa za razvoj zaposlenika te grupnog i individualnog coachinga te prenosi svoja brojna praktična iskustva na polaznike. Njezini su treninzi kreativan spoj dugogodišnjeg praktičnog iskustva, stalnog ulaganja u znanje i kontinuiranog istraživanja novih mogućnosti.

 

Roman Griesfelder

Roman Griesfelder

Roman Griesfelder, MBA, radi kao generalni direktor HICHERT+PARTNER do 2011. godine, a od tada nastavlja usku poslovnu suradnju s prof. Rolfom Hichertom, koji je tvorac jedinstvenog i međunarodno prepoznatog koncepta menadžerskog izvještavanja poznatog pod imenom SUCCESS RULES® - pravila za uspješnu izradu menadžerskih izvještaja. Uz angažman u poduzeću  HICHERT+PARTNER i bavljenje konceptom SUCCESS RULES®, tijekom svoje višegodišnje karijere radi kao vodeći kontroling i projekt menadžer za velika poduzeća u Švicarskoj. Trenutačno je na funkciji generalnog direktora u aspektum gmbh, čiji fokus rada čini upravo primjena SUCCESS RULES® u poslovnoj praksi, a također je razvio komplementarne koncepte poput TEXT RULES® i Reporting 2.0. U bliskoj suradnji sa prof. Hichertom, ostaje posvećen radu na menadžerskom izvještavanju i poslovnoj komunikaciji, kao predavač, ali i kao konzultant i coach za praktičnu primjenu tema vezanih uz SUCCESS RULES®.

 

Ronald Gleich

Ronald Gleich

Prof. Dr. Ronald Gleich je predsjednik Uprave Horváth Akademie, članice konzultantske grupe Horváth & Partners iz Njemačke,  predsjednik Uprave renomiranog instituta za inovacije SITE - Strascheg Institute for Innovation, Transformation and Entrepreneurship te profesor i predstojnik katedre za industrijski menadžment na EBS Business School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht.
Predsjednik je i član brojnih nadzornih odbora (Wittenstein AG, EBS House of Ventures (HoV), Gebr. Becker GmbH i dr.). Obnašao je funkcije predsjednika Uprave i financijskog direktora European Business School (EBS) Executive Education GmbH, u Hochenheimu je bio profesor na katedri za vođenje i organizaciju te je također bio profesor i docent na Universität Stuttgart.     

 

Saket Modi

Saket Modi

Saket Modi, CFA, financijski je trener s višegodišnjim iskustvom i ovlašteni računovođa izvan Velike Britanije. Osmišljava i prilagođava radionice za organizacije diljem svijeta. Educirao je starije stručnjake iz više od 25 zemalja. Specijaliziran je za financijsko izvještavanje i analizu (MSFI / IPSAS), financijske instrumenate i korporativne financije. Surađivao je s organizacijama kao što su: Barclays Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DP World, Emirates National Bank of Dubai, Ernst & Young, National Bank of Oman, Nigerian National Petroleum Corporation i Qatar Petrochemical Company. Osim toga, kao konzultant svojim strategijama financiranja pruža učinkovita rješenja poduzećima te je povezana s Lloyds Banking Group, Ernst & Young i PricewaterhouseCoopers. Saket je također ovlašteni računovođa te posjeduje IFRS certifikat Institute of Chartered Accountants in England and Wales, kao i IPSAS certifikat Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. On je ovjereni financijski analitičar (CFA®).

 

Sanja Suman

Sanja Suman

mr. sc. Sanja Suman, magistar je znanosti iz područja računovodstva, revizija i financija, ovlašteni interni revizor te financijski stručnjak s 20 godina iskustva u financijskom i bankarskom sustavu. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine.  Od 1996. do 2003. godine bila zaposlena u Zagrebačkoj banci d.d. na sljedećim radnim mjestima: pripravnik u programu Eduka, mlađi revizor, revizor i stariji revizora u Direkciji unutarnje revizije. Od 2003. do 2009. godine radila je u Hypo Alpe-Adria-Bank  d.d. Zagreb na sljedećim radnim mjestima: analitičar poslovnih procesa, suradnik za vođenje projekata i voditelj Tima poslovnih procesa u Sektoru organizacije i informatike te kao viši stručni suradnik za operativni rizik, a zatim voditelj Tima operativnih rizika u Sektoru upravljanja rizicima. Od 2009. do 2011. godine bila je zaposlena u „Banka Kovanica d.d.„ na radnom mjestu direktora Sektora upravljanja rizicima. Od 2011. godine zaposlena je na radnom mjestu voditelja Ureda unutarnje revizije u Partner banci d.d. Zagreb. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje i kontrolu rizika, unutarnju reviziju, upravljanje kvalitetom, vođenje projekata te sustav unutarnjih kontrola. Od 2012. godine voditelj je Sekcije za bankarstvo i osiguranje pri Hrvatskom institutu internih revizora.

 

Tadeja Colnar Leskovšek

Tadeja Colnar Leskovšek

Tadeja Colnar Leskovšek, magistrica znanosti iz područja SME menadžmenta, radi na razvijanju i implementaciji EU projekata već preko 15 godina. Obavljala je dužnost Predsjednice Centra za međunarodnu konkurentnost u Sloveniji, a trenutno radi kao voditelj konzultantskih projekata unutar svoje konzultantske tvrtke Inoa (Inovativne organizacije). Izradila je brojne odobrene EU projekte, poput projekata unutar EU IPA Adriatic programa, EU programa za prekograničnu suradnju, EU partnerskih programa za organizacije civilnog društva itd. Njezin glavni fokus i dalje je implementiranje projekata za unapređenje konkurentnosti. Potpomogla je, bila autor i koautor više razvojnih strategija i akcijskih planova na nacionalnoj, regionalnoj, razini klastera i poduzeća te je vodila brojne treninge u Sloveniji, Austriji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Grčkoj, Turskoj, Albaniji te također u Južnoj Americi. Posjeduje opsežno iskustvo vezano uz sektore održivog turizma i energije, zdravstvene skrbi i industrije namještaja. Radi kao asistent u nastavi i predavač međunarodnog marketinškog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani više od 10 godina.

 

Tonći Jelić

Tonći Jelić

mr. sc. Tonći Jelić, svoju je karijeru započeo u procesnoj, a nastavio u financijskoj industriji te industriji zaštite okoliša. Znanje je stjecao u međunarodnim osiguravateljima: u Generali  osiguranju, Osiguranju Zagreb/Basler osiguranju te Merkur osiguranju kao član Uprave, direktor raznih sektora i voditelj odjela uz članstvo u raznim stručnim odborima. Fokusi dosadašnjeg rada su ustrojavanje osiguravateljnih operativnih procesa uz uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja, implementacija potrebnih kontrola te strateško i operativno planiranje i izvješćivanje. U središtu poslovnog interesa je kontroling proizvoda - mjerenje procesa obrade poslovnih slučajeva te upravljanje projektima. Projektno iskustvo je vezano uz vođenje projekta osnivanja osiguravatelja, uvođenje novih proizvoda u portfelj kompanija te sudjelovanje u spajanju više poduzeća u jedno. Posljednji projekti su obuhvaćali reinženjering poslovnih operativnih procesa nakon spajanja više kompanija te reinženjering funkcionalnosti intraneta poduzeća temeljenog na Sharepoint platformi.

 

Vedran Sokač

Vedran Sokač

Vedran Sokač, MBA, ovlašteni revizor u poduzeću Perfectus revizija d.o.o., te direktor poduzeća Perfectus Računovodstvo d.o.o. Završio studij ekonomije na Queens College-u, New York, te MBA iz financija i bankarstva na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i management. Znanje i iskustvo u području financija i projekata stekao je na pozicijama voditelja financija, kao suradnik u inozemnom poduzeću Vakakis International na EU projektu uspostave Agencije za plaćanje u odjelima financija, računovodstva i izvještavanja, te u privatnim revizorskim poduzećima Mateus d.o.o. i Perfectus Revizija d.o.o., gdje se specijalizirao u području studija izvodljivosti, investicijskih studija i revizija EU projekata, te računovodstva. Samostalno je formirao ili sudjelovao u izradi financijskih modela za velik broj investicijskih studija i studija izvodljivosti, te je samostalno vodio više od 30 revizija EU projekata. Angažiran je na nekoliko privatnih energetskih projekata kao vanjski savjetnik za financijske modele, te kao predavač na temu studija izvodljivosti, cost benefit analiza, revizije EU projekata, te računovodstva.

 

Vesna Maglov

Vesna Maglov

Vesna Maglov, dipl. oec., je trener, HR konzultant, coach. Ima sedmogodišnje iskustvo rada na području osobnog i organizacijskog razvoja u sferi ljudskih resursa. Područja njezine specijalizacije su HR konzalting, trening i coaching voditelja. Kao vanjski suradnik tvrtke za razvoj ljudskih resursa radi treninge za velike međunarodne tvrtke, većinski u telekomunikacijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Najčešće teme treninga: Komunikacija i odnosi, Kreativnost i inovativnost, Solution Focus, Motivacija. Prije pokretanja vlastitog posla, pet godina je radila kao direktorica konzultantske tvrtke koja se bavila pripremom i prijavom projekata na EU programe. Educirala se na The Coaching Academy u Londonu. U Agenciji za razvoj ljudskih potencijala za koju je radila pet godina prošla je brojne soft skills treninge. Certificirani je SDI trener (Strength Deployment Inventory), certificirana je kao međunarodni trener te je završila trogodišnju edukaciju o leadershipu.

 

Zoran Krstulović

Zoran Krstulović

Zoran Krstulović, dipl. oec. zahvaljujući permanentnom obrazovanju i dugogodišnjem radnom iskustvu radeći za tvrtke iz različitih područja djelatnosti stekao je širok spektar znanja iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije. Kao konzultant angažiran je na poslovima korporativnih financija, financijskog, imovinskog i organizacijskog restrukturiranja, procjene vrijednosti tvrtki, kontrolinga, interne revizije i ekonomske forenzike. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer financije te je kandidat na CFA programu.

 

Željka Šeler

Željka Šeler

Željka Šeler, dipl. oec. višegodišnje poslovno iskustvo stjecala je kao stručni suradnik na projektima IBRD (Svjetske banke za obnovu i razvoj) i EBRD (Europske banke za obnovu i razvoj) te kao stručni suradnik za kreditiranje i desetogodišnjim radom u banci kao financijski analitičar. Raspolaže bogatim znanjima iz područja računovodstva, procjene boniteta i kreditne sposobnosti poduzeća, planiranja, izrade i ocjene investicijskih projekata. Diplomirala je 1998. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a također je ovlaštena za samostalno vođenje knjiga i računovodstvo. Pohađala je FOIP studij, gdje je stekla certifikat za izradu i ocjenu investicijskih projekata, kao i certifikat za ocjenu boniteta poduzeća. Uspješno je završila program NLP manager&business coach odobren od International network of Humanistic Neurolinguistic Psychology i sva naučena znanja implementira u treninzima i radionicama.

 

Željka Senjak

Željka Senjak

mr. sc. Željka Senjak, diplomirala je na FER-u i završila Poslijediplomski studij ”Organizacija i menadžment” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te stekla certifikat Leadership Core Curriculum trening na Ericsson Management Institute u Stockholmu i certifikat Accounting and Corporate Finance u International Executive Development Centre u Bledu, Slovenija. Bogato poslovno iskustvo uključuje pozicije Service Marketing & Sales Manager, Solution Marketing Manager, Senior Service Account Manager i Senior Customer Project Manager, sve u kompaniji Ericsson Nikola Tesla u Zagrebu. U kompaniji Hrvatski telekom radi na pozicijama Key Account Manager za hrvatsko tržište i kao menadžer korporativnih projekata, a u Metronet telekomunikacijama kao izvršni direktor za prodaju. U HT Eronet-u (Mostar) bila je članica Uprave (CMO) i izvršni direktor za marketing, prodaju i brigu o korisnicima, a u HT Mostar do 2009. članica Odbora Direktora (CMO) i izvršni direktor za marketing, prodaju i brigu o korisnicima. Trenutno radi kao samostalni konzultant i predavač u poslovnim školama u područjima prodaje, menadžmenta, marketinga i vještina upravljanja resursima.

 

Mario Kurtović

Mario Kurtović

Mario Kurtović, dipl. oec., zaposlen je kao Kreditni analitičar – Specijalist u Direkciji kreditnih analiza u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR). Tijekom rada u razvojnom bankarstvu analizirao je brojne domaće i inozemne projekte i kompanije iz različitih sektora, s primarnim fokusom na prerađivačku industriju, usluge i trgovinu. Uža specijalnost su mu procjena kreditnog rizika, modeli za izračun kreditnog rejtinga te sektorske analize. Prethodno radno iskustvo stekao je na pozicijama analitičara u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), višeg analitičara za poslovno planiranje u Coca-Coli HBC Hrvatska te konzultanta u Roland Berger Strategy Consultants. Završio je Ekonomski fakultet u Splitu te se kontinuirano usavršava u zemlji i inozemstvu. Dodatno je stekao titulu ovlaštenog računovodstvenog forenzičara te certificiranog kreditnog eksperta od strane Moody's Analytics.

 

Ivo Beroš

Ivo Beroš

mr. sc. Ivo Beroš, dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom i statistikom (Gospodarska matematika, Matematika u financijama, Poslovna statistika, Vjerojatnost i statistika), odnosno računarstvom (Uvod u programiranje, Programski jezik Visual Basic). Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

 

Paulino Lonza

Paulino Lonza

Paulino Lonza, dipl. oec., rođen je 1976. godine u Dubrovniku. Od 2005. do 2014. radio je na više izvršiteljskih i rukovodećih mjesta u Poreznoj upravi u Dubrovniku, da bi nakon toga prešao u uži dio Ministarstva financija u Zagrebu gdje radi i danas kao načelnik Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara. Kroz dugogodišnji rad i praksu u sustavima Ministarstva financija i Porezne uprave stekao je značajno iskustvo u analizi i nadzoru primjene svih poreznih propisa, osobito poreza na dohodak. Kao autor ili koautor napisao je više stručnih članaka od kojih ističemo: "Analiza izazova u provedbi poreznih propisa Republike Hrvatske: perspektiva malih poslovnih subjekata" (RIPUP br. 09/2016, koautor), "Uloga financijskih istraga porijekla imovine u kaznenim postupcima" (Porezni vjesnik br. 03/2016, autor) i "Oporezivanje dohotka od kapitalnih dobitaka za 2016. s praktičnim primjerima" (Porezni vjesnik br. 12/2016, autor). Također je sudjelovao na više seminara i edukacija iz porezne tematike.

 

Zorica Palac

Zorica Palac

Zorica Palac, dipl. oec., dugogodišnji je ovlašteni revizor i član Association of Certified Fraud Examiners te je u postupku stjecanja certifikata Certified Fraud Examiner. Trenutno je na poziciji Senior Consultant u Ernst & Young Odjelu za istragu prijevara i rješavanje sporova gdje intenzivno radi na istragama prijevara, angažmanima provjere usklađenosti te prevencije prijevara u velikim inozemnim i domaćim kompanijama. Zorica je radila na najvećim projektima istrage prijevara u hrvatskoj, te na nizu projekata za internacionalne kompanije sa podružnicama u hrvatskoj te u drugim susjednim zemljama. Zorica je dio jednog od najrazvijenijih timova za istrage prijevara u regiji, u sklopu Ernst & Younga koji je prepoznat kao globalni lider u forenzici.

 

Matija Sporiš

Matija Sporiš

Matija Sporiš, mag. oec.,  menadžer je u odjelu Revizije u hrvatskoj podružnici revizorsko-konzultantske kuće EY (Ernst&Young). Posjeduje opsežno znanje iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i financijskog izvještavanja a koje je stekao tokom dugogodišnjeg iskustva u EY-u, kao i kroz mnogobrojne interne i eksterne edukacije. Ovlašteni je revizor pri Hrvatskoj revizorskoj komori, a također je i član Udruge certificiranih ovlaštenih računovođa (ACCA). Sudjelovao je u revizijskim angažmanima poduzeća svih veličina (od malih poduzetnika do velikih dioničkih društava listanih na burzi) iz različitih industrija (trgovina, proizvodnja, nekretnine, industrijski proizvodi, farmacija, financijske institucije). Također je bio uključen u raznovrsne posebne angažmane poput revizije likvidacijskih financijskih izvještaja, revizije pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, revizije povećanja temeljnog kapitala unosom prava i slično. Uz reviziju, bio je uključen i u angažmane dubinskog snimanja i savjetovanja kod transakcija. U EY-u dugi niz godina djeluje i kao predavač na raznim internim edukacijama osoblja u Hrvatskoj i regiji iz područja revizije.

 

Nikolina Bunčić

Nikolina Bunčić

Nikolina Bunčić, mag. oec., ovlašteni revizor i računovođa, posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim računovodstvenim pozicijama u međunarodnim tvrtkama Merkur-Hrvatska d.o.o. i Mersteel d.o.o., a trenutačno je zaposlena na poziciji ovlašteni revizor i konzultant u revizijskom društvu Perfectus revizija d.o.o. gdje obavlja poslove revizije i savjetovanja, te se specijalizirala za porezno i poslovno savjetovanje.  Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori, kao i certifikat ovlaštenog računovođe u organizaciji udruge Hrvatski računovođa. Dodiplomski studij ekonomije završila je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, 2005. godine.
 

 

Ana Domitrović

Ana Domitrović

Ana Domitrović, mag. oec. Po završetku srednje Ekonomske škole u Bjelovaru, upisuje se na Ekonomski fakultet Rijeka te paralelno radi u računovodstvenom servisu za mala i srednja poduzeća. Po stjecanju titule prvostupnice ekonomije, upisuje se na diplomski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Nakon stečene diplome magistre ekonomije, zapošljava se u Assa Abloy na radnom mjestu financijski kontroler sa zadaćama: uspostava odjela kontrolinga, izvještavanje za management, razne analize nabave, prodaje, proizvodnje i financija, lean u proizvodnji i lean u uredima (prodaja, nabava, financije). Implementacijom lean-a u proizvodnji i u uredima se bavila u poduzećima u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Rumunjskoj i Turskoj.
Trenutno radi u poduzeću Sigma Savjetovanje kao konzultant za implementaciju lean-a u proizvodnji, uslugama, prodaji, financijama i administraciji za brojna hrvatska poduzeća.

 

Nidžara Osmanagić Bedenik

Nidžara Osmanagić Bedenik

Prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik, redovita je profesorica u trajnom zvanju, zaposlena na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je izgradila i vodi kolegije  Kontroling i Krizni menadžment.  Voditeljica je više međunarodnih i domaćih istraživačkih projekata. Autorica je deset  knjiga te više od 150 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na više od 30 međunarodnih znanstvenih konferencija. Za svoj znanstveni rad je u tri navrata dobila nagrade Mijo Mirković i to za knjige 'Potencijali poduzeća' (1993), 'Kontroling – Abeceda poslovnog uspjeha' (1998) te 'Operativno planiranje' (2002).

 

Melita Matić

Melita Matić

Mr. sc. Melita Matić, MBA diplomirala je 1999. godine na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu, smjer „Financije“. 2000. godine zapošljava se u Podravskoj banci Koprivnica, a godinu kasnije prelazi u Belupo d.d. u sektor Kontrolinga gdje i danas radi kao Rukovoditelj kontrolinga. 2009. godine završava poslijediplomski znanstveni studij "Financije poduzeća" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Područje rada i odgovornosti vezane su uz izvještavanje, budgetiranje, procjenjivanje, studije profitabilnosti, studije izvodljivosti, kalkulacije, kontroling proizvodnje, konsolidaciju, participiranje kod strateškog planiranja... Tijekom godina stručno se usavršava na područjima  prodajnog kontrolinga i menadžerskog izvještavanja. CEMBA program pri poslovnoj školi Cotrugli završava 2015. godine dobivajući zvanje magistra poslovnog upravljanja (Master of Business Administration). Član je Međunarode udruge kontrolera – ICV. Specijalistički međunarodni program Controlling akademie iz Münchena (5 modula) završava 2016. godine.

 

Mato Šarčević

Mato Šarčević

Mato Šarčević, mag. oec., diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlen kao Mlađi konzultant u poduzeću Poslovna učinkovitost d.o.o. na projektima iz područja kontrolinga, financija i menadžerskog izvještavanja. Certificirani je konzultant za Zebra BI i član IBCS-a. Ranije je radio u bankarstvu na poslovima naplate potraživanja, u računovodstvu i u financijama te na uvođenju i implementaciji ERP rješenja (Addiko Bank, Adecco d.o.o.). Kontinuirano se usavršava i educira iz područja kontrolinga i menadžerskog izvještavanja.

 

Dunja Firšt

Dunja Firšt

Dunja Firšt, posjeduje više od 15 godina iskustva u području upravljanja ljudskim potencijalima na direktorskim i upravljačkim funkcijama. Iskustvo je stjecala u osigurateljnoj industriji u kompaniji Allianz Zagreb te u trgovačkim kompanijama poput Kaufland Hrvatska, AWT International i ZOO HOBBY. Tijekom karijere u HR-u vodila je mnoge projekte, a među značajnijima su: Talent management, Performance management, Mjerenje angažiranosti/kompanijske kulture, Razvoj internog razvojnog centra u kompaniji, Uvođenje sustava kompetencija, Provođenje reorganizacijskih promjena. Izrazito je fokusirana na povećanje učinkovitosti kroz osobni i stručni razvoj ljudi. Stekavši bogato radno iskustvo u segmentu HR-a posjeduje kompetencije da kroz edukaciju i konzultantske usluge može doprinijeti razvoju ljudi. Diplomirala je njemački i ruski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dunja Firšt, posjeduje više od 15 godina iskustva u području upravljanja ljudskim potencijalima na direktorskim i upravljačkim funkcijama. Iskustvo je stjecala u osigurateljnoj industriji u kompaniji Allianz Zagreb te u trgovačkim kompanijama poput Kaufland Hrvatska, AWT International i ZOO HOBBY. Tijekom karijere u HR-u vodila je mnoge projekte, a među značajnijima su: Talent management, Performance management, Mjerenje angažiranosti/kompanijske kulture, Razvoj internog razvojnog centra u kompaniji, Uvođenje sustava kompetencija, Provođenje reorganizacijskih promjena. Izrazito je fokusirana na povećanje učinkovitosti kroz osobni i stručni razvoj ljudi. Stekavši bogato radno iskustvo u segmentu HR-a posjeduje kompetencije da kroz edukaciju i konzultantske usluge može doprinijeti razvoju ljudi. Diplomirala je njemački i ruski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 

Elvedina Kežman

Elvedina Kežman

Mr. sc. Elvedina Kežman završila je Ekonomski fakultet u Rijeci, a na istom je stekla akademski stupanj magistra znanosti 2006.g. s predmetnom temom „Sustav marketing kontrole u funkciji unaprjeđenja poslovanja“. Zaposlena u JGL-u, d.d., farmaceutskoj kompaniji iz Rijeke. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u svim područjima marketinga iz kojeg kasnije prelazi u kontroling prodaje i marketinga, te se dalje razvija u različitim područjima kontrolinga upravljačkih i središnjih procesa. Od 2015.g. obnaša funkciju Rukovoditelja korporativnog kontrolinga. Kroz posao i znanstvenu karijeru redovito se usavršava u području kontrolinga, s naglaskom na razvoju i implementaciji cjelovitih Corporate Performance Management sustava za podršku odlučivanju. Fokus znanstvenog interesa u segmentu praćenja efikasnosti i efektivnosti marketinških i prodajnih procesa, razvoju marketinške i prodajne metrike kao i cjelokupne metrike ključnih poslovnih procesa tvrtke. Član Društva za marketing Rijeka, Hrvatske udruge kontrolera te vanjski suradnik na kolegijima Marketing i Kontroling na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

 

Igor Zlatevski

Igor Zlatevski

Igor Zlatevski, dipl.ing., EMBA, direktor je Ureda za strateški razvoj u Hrvatskoj lutriji.  Iskusni je stručnjak u području definiranja i praćenja realizacije strategije, strateškog planiranja, razvoja te istraživanju tržišta, razvoja novih proizvoda te novih grana biznisa, marketinga, upravljanja projektima te organizacijskog dizajna. Sudjelovao u više due-diligence projekata unutar M&A aktivnosti. Na sadašnjoj poziciji odgovoran je za strateški razvoj tvrtke, kontroling, ljudske potencijale, upravljanje rizicima, upravljanje projektima i društveno odgovorno poslovanje. Bio je voditelj projekta Uvođenja kontrolinga u HL.
Svoje radno iskustvo stekao je najvećim dijelom u privatnom sektoru (telekomunikacije, financijski sektor), a dijelom i u javnom sektoru. Završio je FER u Zagrebu te Executive MBA program na Cotrugli Business School. Školovao se na prestižnim fakultetima u inozemstvu (GCBA program u Australiji, MCE, INSEAD, Harvard) te završio Integralnu školu organizacijskog razvoja.

 

Davor Katavić

Davor Katavić

Davor Katavić, dipl. oec. zamjenik je direktora u Udruzi poslodavaca u zdravstvu Hrvatske. Kao stručnjak za zdravstvene financije trenutno je fokusiran na ekonomsko savjetovanje zdravstvenih ustanova u svrhu povećanja njihove učinkovitosti i postizanja financijske održivosti. U dosadašnjoj karijeri bio je pomoćnik ministra zdravlja, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, direktor financija i računovodstva (Sika Croatia d.o.o.), voditelj računovodstva (Zagrebačka pivovara d.d.) i koordinator financija (Franck d.d.).

 

Ivan Bilandžić

Ivan Bilandžić

Ivan Bilandžić je profesionalac u hotelijerstvu zadužen za upravljanje prihodima u Maistri. U dosadašnjoj bogatoj karijeri, kroz tri vodeće turističke grupe u Hrvatskoj, vodio je upravljanje prihodima za široki spektar proizvoda, od ultraluksuznih hotela, do resorta i kampova. U karijeri se posebno ističe iskustvo uspostave i stvaranja odjela upravljanja prihodima od nule, implementacije vodećih svjetskih sustava u upravljanju prihodima, kao i kreiranje vlastitih sustava i rješenja.

 

Sanel Volarić

Sanel Volarić

Mr. sc. Sanel Volarić, MBA diplomirao elektroniku i magistrirao računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te stekao MBA diplomu na Ekomomskom fakultetu u Zagrebu. Nakon trogodišnje karijere u PBZu, proveo skoro 13 godina u Allianz grupi, u RH i na regionalnoj razini, na različitim pozicijama u operacijama i prodaji. Posljednje 3 godine radi u Croatia osiguranju gdje je kao predsjednik Uprave bio odgovoran za uspješno proveden cjeloviti proces restrukturiranja grupe nakon privatizacije.

 

Damir Matijević

Damir Matijević

Damir Matijević, dipl. oec. započeo je svoju karijeru 2001. godine na funkciji kontrolinga za Schiedel Jugoistok, nakon završetka četverogodišnjeg stipendijskog programa u Schiedel-u Hrvatska. 2005. godine preuzima funkciju General Managera za Schiedel Hrvatsku i istovremeno razvija koncept izvoza u ostale zemlje Schiedel Jugoistoka. U razdoblju od 2008. do 2012. godine je radio na poziciji Area CEO za Schiedel Jugoistok uz istovremeno obnašanje uloge Managing Director za Schiedel Tursku u Istanbulu. Od 2012. godine preuzeo je funkciju Country Director South-East Europe (SLO, HR BiH, SRB, HUN) i istovremeno upravlja izvozom u ostale zemlje Schiedel-a Jugoistok (RUM, BUG, MAK, CG). Diplomirao je financije na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao je na nekoliko internacionalnih razvojnih programa unutar Schiedel-a i Monier-a.

 

Sebastijan Žlebnik

Sebastijan Žlebnik

Sebastijan Žlebnik, MBA, President of the Board of Directors of CDA 40 and before that he was a member of the General Insurance Directorate and member of the Executive Committee of CEE. He has rich experience in the field of sales, marketing and human resources. In his career he has done many projects for renowned international companies in the field of Change Management and Performance Management. He has been in London and Mogliano for several years and has completed the MBA at Imadec University in Austria.

 

Tomislav Vuletić

Tomislav Vuletić

Dr. sc. Tomislav Vuletić je znanstvenik, viši znanstveni suradnik i voditelj Laboratorija za biofiziku na Institutu za fiziku u Zagrebu. Doktorant Sveučilišta u Zagrebu, poslijedoktorsko usavršavanje proveo je na Sveučilištu u Parizu. Voditelj je Međunarodne Škole Biofizike, tajnik Hrvatskog biofizičkog društva. Uz 20-ak godina karijere u znanosti, njegovo iskustvo uključuje i vođenje i organizaciju međunarodnih znanstvenih projekata i događanja, a radi i kao konzultant u pripremi i recenzent projekata u naprednim nano-/biotehnologijama (FETOpen –Future and Emerging Technologies) za Europsku komisiju i hrvatske institucije. Njegova tvrtka Projekteka d.o.o. pruža usluge savjetovanja u području istraživanja, razvoja i inovacija (IRI).

 

Leo Mršić

Leo Mršić

dr. sc. Leo Mršić manager je sa višegodišnjim (20+) iskustvom u upravljanju tvrtkama i timovima raznih veličina (1.200+) te snažnom podlogom u spajanju tehničkih i poslovnih znanja s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja. Posebno naglašene orijentacije na strategiju, planiranje i korištenje tehničkih kapaciteta, dodanu poslovnu vrijednost tih sustava te njihovo korištenje (iskustvo u strateškom planiranju, ugovaranju, nabavi, korištenju te daljoj prodaji). Bogato iskustvo u pravnoj podlozi izvođenju poslovnih i prodajnih ciljeva kroz razne poslovne primjene. Nositelj diplome iz područja osiguranja katedre za vanjsku trgovinu EFZG, magisterija znanosti iz područja poslovne statistike katedre za poslovnu informatiku EFZG te doktorata iz područja statističkih modela katedre za informatologiju FFZG. Stalni sudski vještak za područja financija, računovodstva, knjigovodstva i informatike. Nositelj znanstvenog zvanja znanstveni suradnik te nastavnog zvanja profesor visoke škole. Voditelj je katedre za upravljanje podacima i analizu na Visokom Učilištu Algebra u Zagrebu te nositelj više kolegija na Viskom učilištu Algebra (Elektroničko poslovanje, Digitalni podaci u marketingu, Digitalna transformacija, Disruptivne tehnologije, Vizualizacijski programski alati u marketingu) te Visokoj školi financija i prava Effectus u Zagrebu (Upravljanje poslovnim rizicima). Aktivan u poslovnoj i EDU zajednici kao voditelj projekata, nositelj kolegija, autor knjiga, autor znanstvenih i stručnih radova, poslovni i programski direktor direktor stručnih/znanstvenih konferencija, član organizacijskih odbora više međunarodnih konferencija. Posebno orijentiran na vrednovanje rada u međunarodnom okruženju kroz suradnju na raznim projektima iz domene primjene naprednih analitičkih metoda u poslovanju. Konzultant na projektima u regiji vezanim uz osnaživanje kapaciteta obrazovanja (MRMS, CEP). Konzultant na projektima privlačenja subvencija/sredstava iz lokalnih (HZZ) i međunarodnih investicijskih programa (Kompetentnost i razvoj). Član pobjedničkog tima na EU Big Data Hackathonu održanom u Brusselsu u Belgiji u ožujku 2017.

 

Igor Kaluđer

Igor Kaluđer

mr. sc. Igor Kaluđer diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomski fakultet te magistrirao na Sveučilištu u Bologni, Italija. Trenutno je u postupku stjecanja doktorata znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike. Prije dolaska u IN2data gdje radi na poziciji Direktora operacija, Igor je proveo više godina u bankarstvu, u odjelima za  kvantitativnu analizu i modeliranje kreditnog rizika gdje je bio direktor odjela za modeliranje kreditnog rizika u Zagrebačkoj banci d.d., dijelu UniCredit grupe.
Do sada je koautor više poglavlja u knjigama te nekoliko znanstvenih radova na međunarodnim konferencijama i više od dvadeset stručnih publikacija. Aktivno organizira tečajeve za kvantitativnu analizu i modeliranje, analizu rizika, sustave za podršku odlučivanju te informacijske tehnologije na nekoliko vodećih institucija u zemlji. Član pobjedničkog tima na EU Big Data Hackathonu održanom u Brusselsu u Belgiji u ožujku 2017.

 

Nenad Štancl

Nenad Štancl

Nenad Štancl, dipl. ing., EMBA, voditelj je Službe Kontrolinga u Hrvatskoj lutriji. Posjeduje bogato iskustvo u području financija, telekomunikacija, informatičkih tehnologija  većinom na izvršnim rukovodećim položajima. Uža specijalnost su mu telekomunikacijske mreže, poslovna IT rješenja, upravljanje projektima, izrada investicijskih studija, studija profitabilnosti, budgetiranje i strateško planiranje, izvještavanje te organizacijski dizajn. Svoje radno iskustvo stekao je u raznim ekspertnim, konzultantskim i rukovodećim ulogama u različitim kompanijama (od „start-up“ tvrtki, vodećih privatnih kompanija na tržištu, državnih tvrtki te vlastitih poduzetničkih poduhvata). Na sadašnjoj poziciji odgovoran je za Službu kontrolinga, gdje je uspješno realizirao projekt Uvođenja kontrolinga u HL te uveo mnoga unapređenja u operativni, projektni i strateški kontroling tvrtke. Završio je FER u Zagrebu te Executive MBA program na Cotrugli Business School.

 

Željko Šundov

Željko Šundov

Željko Šundov, dipl.oec., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a tijekom karijere, a pogotovo za vrijeme svog konzultantskog rada u švedskom Mercuri Internationalu, pohađao je mnoge treninge i razvojne programe važne za vođenje ljudi i upravljanje kompanijama u različitim područjima. Uspješno je završio Top International Executive Program na IFC Stockholm. Zadnjih više od 15 godina radi na rukovodećim mjestima, kao glavni direktor, član Uprave ili izvršni direktor u velikim hrvatskim ili međunarodnim kompanijama kao što su Bonnier Group, Nexe Gerupa, Aluflexpack Grupa itd., a danas je direktor jedne o najvećih svjetskih executive search kompanija, za područje Hrvatske. Osim traženja i selekcije menadžera za visoke pozicije, sudjeluje i u pružanju šireg spektra usluga savjetovanja u području uvođenja top menadžera u posao, savjetovanju Uprava i nadzornih odbora, te posebnim leadership uslugama.

 

Anita Ikica

Anita Ikica

Anita Ikica, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je svoje poslovno iskustvo stekla u internacionalnim kompanijama. Na današnjoj poziciji voditelja financija i kontrolinga potiče važnost kontrolinga i financijskih indikatora te doprinosi kvalitetnim odlukama kompanije. Najviše ju ispunjava rad na projektima koji horizontalno šire znanje jer financije su prisutne u svakoj domeni i svim životnim procesima poslovanja. U svakodnevnim poslovnim aktivnostim bavi se financijskim analizama, planiranjem i prognozama, praćenjem realizacije te poboljšanjem poslovnih procesa. Naravno, tu je i utjecaj na financijsku domenu donošenja strateških poslovnih odluka. Trenutno nadograđuje svoje znanje na CAP programu (Controlling Advanced Program) u organizaciji Poslovne učinkovitosti i Horváth akademie.

 

Luka Šomen

Luka Šomen

Luka Šomen, MBA, završio je MBA program na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta te je završio fakultet na američkom sveučilištu Virginia Tech sa dvije diplome; Investment Finance & Insurance Law te International Management. Započeo je pripravničku karijeru u Heineken International Graduate Programme u Amsterdamu, Nizozemskoj, na poziciji Global Strategic Planning & Business Control; Heineken Brasil, São Paulo, na poziciji Business Controlling & Planning; Brau Union Austria u Linzu (član Heineken grupe) na poziciji Business Controlling & Planning. Tijekom rada u FMCG industriji (trenutna pozicija Senior Commercial Controller, HEINEKEN Croatia) stekao je iskustvo u korporativnim financijama s naglaskom na kontroli poslovanja, financijskoj analizi, planiranju, poslovnoj strategiji, upravljanju projektima i sustavima / implementaciji procesa. Kao praktikant je radio u Coca Cola Hellenic u Zagrebu, a profesionalno se bavio tenisom te nastupao na grand slamovima (Australian Open).

 

Veselin Perović

Veselin Perović

Prof. dr. Veselin Perović, dipl. oec., redoviti je profesor na Fakultetu Tehničkih znanosti u Novom Sadu (područje kontroling). Certificirani je trener kontrolinga Controller Akademie A.G.(Certified Trainer). Član je International Controller Verein (ICV) od 2007. godine. Direktor je konzultantskog poduzeća. Od 2004. godine je objavio, iz područja kontrolinga, više desetaka stručnih članaka u međunarodnim časopisima. 

 

Dragica Erčulj

Dragica Erčulj

Dragica Erčulj, dipl. oec., suosnivačica je i voditeljica Škole kontrolinga, koja djeluje u Ljubljani od 1995. godine. Završila je 5-stage Controlling Program na Controller Akademie u Njemačkoj, te dobila CA Diplomu kontrolera. Autorica je i suautorica brojnih članaka iz kontrolinga, strategije i unaprijeđenja poslovanja. Veliko iskustvo stekla je radeći na različitim međunarodnim projektima. Članica je Međunarodne udruge kontrolera ICV - Internationaler Controller Verein, osnivačica i predsjednica ICV Slovenija, regionalni manager ICV-a za jugoistočnu Europu, članica IGC i članica Slovenske udruge moderatora. Zaposlena je u poduzeću CRMT kao konzultantica, mentorica te predavačica na otvorenim i in-house edukacijama u Sloveniji i inozemstvu.

 

Jürgen Faisst

Jürgen Faisst

Dr. Jürgen Faisst
Jürgen has been working with Rolf Hichert in various capacities for more than 20 years. After receiving his doctorate in 1992 he started his career at MIK GmbH founded by Rolf Hichert. He established a new regional office in Düsseldorf and became a managing partner. In 1998 he joined Business Intelligence pioneer MIS AG, supported the company’s IPO and became COO and CTO on the board. From 2005 to 2013 Jürgen served as CEO of Thinking Networks AG, a leading supplier of corporate planning systems.

 

Wolfgang Hackenberg

Wolfgang Hackenberg

Wolfgang Hackenberg

  • 15 years of top management experience with Bertelsmann, Roland Berger Strategy Consultants and Accenture
  • Worked as Partner in the Leadership Team of Accenture's Strategy Service Line and was member of the Communications & High Technology Practice
  • Lecturer at Hertie School of Governance, Berlin
  • Big Deal Coach
 

Albert Ćosić

Albert Ćosić

Albert Ćosić, mag. math., diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika.
Karijeru započinje na poziciji aktuara zaduženog za životna osiguranja u Helios Osiguranju (danas Wiener Osiguranje). Stručno usavršavanje nastavlja na posijediplomskom studiju Aktuarske matematike na PMF-u u Zagrebu.
Od 2014. godine zaposlen je u tvrtki Neos specijaliziranoj za izradu složenih izvještajnih sustava. Od pridruživanja Neos timu radi na projektima implementacije DWH/BI/Big Data sustava u brojnim hrvatskim poduzećima (Zagrebačka banka, Hrvatski Telekom, Jadransko osiguranje i dr.).
Područja glavnog poslovnog interesa su mu financijsko izvještavanje (kreditni rizici i upravljenje rizicima) te primjene matematičke statistike u financijama I osiguranju.

 

Pero Hrabač

Pero Hrabač

Pero Hrabač, dr. med. diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno završava treću godinu poslijediplomskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ na istom fakultetu.
Radno iskustvo tijekom karijere stjecao je u radu za niz farmaceutskih tvrtki – Boehringer Ingelheim, Pfizer, Lek, JGL, Belupo, CSC Pharmaceuticals, Cyathus i druge. Tijekom 14 godina rada u farmaceutskoj industriji prošao je sva radna mjesta od unosa podataka preko planiranja kliničkih ispitivanja i pripreme dokumentacije do mjesta voditelja međunarodnih multicentričnih kliničkih ispitivanja. Najviše se usavršavao u područjima planiranja informatičke podrške za provođenje kliničkih ispitivanja, statističke obrade podataka te izrade izvješća o kliničkim istraživanjima za potrebe registracije lijekova na tržištu EU.  
Zbog interesa za IT, paralelno uz posao za farmaceutsku industriju od 2011. godine radi kao CARNet-ov sistemski inženjer na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje prelazi u cijelosti 2014. godine. Trenutno je zaposlen kao asistent na Katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku pri istom fakultetu.  

 

Nikola Markovinović

Nikola Markovinović

Nikola Markovinović, profesionalac sa više od 15 godina iskustva u GRC (Governance, Risk and Compliance) području, od toga posljednjih 10 godina na poslovima revizije informacijskih sustava, upravljanja informacijskom sigurnosti, razvoja poslovnih procesa kao i pružanju savjetodavnih usluga vezanih uz sigurnost informacijskih sustava. U posljednje četiri godine kao voditelj odjela konzaltinga i CISO u tvrtki Trilix uspješno je proveo 20-ak projekata uvođenja i prilagodbe sustava upravljanja informacijskom sigurnosti prema zahtjevima međunarodne norme ISO/IEC 27001:2013 u trgovačkim društvima iz različitih poslovnih područja. Isto tako, u većem broju tvrtki obavlja funkciju eksternaliziranog voditelja informacijske sigurnosti ili savjetnika za informacijsku sigurnost. Drži seminare, radionice i predavanja na temu informacijske sigurnosti i zaštite osobnih podataka. Nositelj je niza strukovnih certifikata iz područja revizije i sigurnosti informacijskih sustava.

 

Maja Vodopivec Oslić

Maja Vodopivec Oslić

Maja Vodopivec Oslić, dipl. oec.,  završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Nakon fakulteta radila je  komercijalnim poslovima u prodaji i nabavi. Karijeru u upravljanju ljudskim potencijalima započela je prije dvadeset godina u farmaceutskoj multinacionalnoj kompaniji gdje je napredovala do pozicije regionalnog direktora Adriatic regije. Nakon dvanaest godina u korporativnom sektoru karijeru nastavlja kao senior konzultant u konzultantskoj kompaniji koja se bavi osobnim i organizacijskim razvojem. Njezin poseban interes je područje upravljanja učinkom te je sudjelovala na projektima kreiranja i implementacije sustava upravljanja učinkom u različitim kompanijama. Certificirani je trener za korištenje metodologije Stonebow International UK  te korištenja SDI alata od strane Personal Strengths Publishing USA.  Dodatno se školovala u Management Centre Europe, Bruxelles i Ashridge Business School, London na temu strateškog upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Marijana Brčina

Marijana Brčina

Marijana Brčina, mag. oec.,  Diplomski studij Poslovne ekonomije smjer Računovodstvo i revizija završila je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu 2011. godine. Karijeru je započela u kao Asistent u reviziji tvrtke Mazars Cinotti Audit d.o.o. odmah po završetku školovanja. Danas nakon šest godina radnog iskustva u reviziji radi u istoj tvrtki kao Assistant Manager. Obzirom na dugogodišnje iskustvo u reviziji financijskih izvještaja obavljala je čitav niz revizijskih projekata, dogovorenih postupaka po posebnim zahtjevima naručitelja, revizija konsolidiranih izvještaja. Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori. Aktivno se služi (u govoru i pismu) hrvatskim i engleskim jezikom.

 

Iva Marjanović Kavanagh

Iva Marjanović Kavanagh

Iva Marjanović Kavanagh, dipl. oec., Karijeru započela u Coca-Cola Hellenic Bottling company u odjelu kontrolinga i financijskih projekata. Radila na projektima uvođenja SAP-a te cross country financijskim projektima kao član tima. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u reviziji financijskih izvještaja. Trenutačno je manager u reviziji u društvu Mazars Cinotti Audit d.o.o. gdje obavlja poslove revizije financijskih izvještaja za niz klijenata u različitim sektorima gospodarstva. Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori, kao i certifikat internog revizora pri RiF-u.  Dodiplomski studij ekonomije (smjer računovodstvo) završila je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, 2006. godine.

 

Dejan Gostimir

Dejan Gostimir

Mr.sc. Dejan Gostimir, ovl. int.rev. ima dugogodišnje iskustvo iz područja financija i računovodstva, interne revizije, forenzične revizije, otkrivanja prijevara i XBRL-a. Posjeduje višegodišnje iskustvo kao direktor financija u nekoliko renomiranih farmaceutskih kompanija. Kao vanjski suradnik radi na AACSB akreditiranoj visokoj poslovnoj školi kao predavač iz nekoliko predmeta. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je u procesu završetka doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

 

Sanja Mjertan

Sanja Mjertan

Sanja Mjertan, mag.iur. je diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu i završila specijalistički program izobrazbe i specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave - Ured za javnu nabavu Vlade RH u suradnji s Cards 2002 Twinning projektom „Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj“. Osnivač je i direktorica tvrtke Educateam d.o.o., a trenutno voditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove OŽB Požega. Kao ovlašteni trener predavala na specijalističkim programima izobrazbe i usavršavanjima iz javne nabave u organizaciji više nositelja programa te održava predavanja iz raznih područja prava i prakse. Autor je i koautor više stručnih radova objavljenih u časopisima, zbornicima i on-line novinama te član projektnog tima financiranog u okviru EU fonda za regionalni razvoj. Kao predavač održavala nastavu u više predmeta te bila mentorica na stručnoj praksi studentima upravnog studija. Održala je nekoliko live seminara, snimila videoseminar i bila u timu stručnjaka iz prakse on-line knjižnice.

 

Dario Blažeković

Dario Blažeković

Dario Blažeković, mag. oec., po završenom sveučilišnom diplomskom studiju poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, proveo je desetak godina u korporativnim sustavima nekih od vodećih globalnih kompanija u svojim industrijama (Schneider Electric, Nestle, KONE Corporation), od čega 7 godina na menadžerskim lokalnim, regionalnim pa i globalnim funkcijama ponajviše u korporativnim financijama i globalnom marketingu. Neke od funkcija koje je obnašao su: regionalni voditelj kontrolinga, regionalni voditelj upravljanja cijenama, financijski direktor i član uprave za financije te globalni voditelj upravljanja prodajnim cijenama i usklađenosti prodajnih kanala. Svoje formalno obrazovanje dopunio je stručnim edukacijama iz područja kontrolinga, marketinga, organizacije i managementa, menadžmenta promjene kao i rukovođenja ljudima. Znanja iz područja upravljanja prodajnim cijenama dodatno je razvijao kroz velike globalne projekte kojima je rukovodio (Pricing Control Tower i Channel Compliance Partner Audit Program) te profesionalno usavršavanje kroz Certified Pricing Professional Program. Dario Blažeković sudionik je i izlagač na međunarodnim stručnim konferencijama, autor stručnih i znanstvenih radova te član organizacija Professional Pricing Society i Mensa Croatia. U svome radu kao konzultant iz područja upravljanja cijenama i profitabilnošću poduzeća objedinjuje znanja i iskustva stečena iz različitih područja svog prijašnjeg djelovanja i obrazovanja u svrhu optimizacije profitabilnosti kompanija.

 

Domagoj Vuković

Domagoj Vuković

Domagoj Vuković se intenzivno bavi blockchain tehnologijom i ulaganjem u kripto valute posljednje 3 godine. Svoje radno iskustvo je sakupljao na pozicijama u Societe Generale osiguranju i BNP Paribas Cardifu. Kao Fintech Researcheru posebna područja interesa su mu: blockchain tehnologija, digitalno poslovanje, inovacije i financijska industrija (osiguranje).

 

Ivan Glavaš

Ivan Glavaš

Ivan Glavaš je Lead Project Developer u IN2 Grupi na R&D projektu koji se temelji na blockchainu 2.0 Ethereumu. Član je nadzornog odbora članice Središnjeg klirinško depozitarno društva (SKDD) SKDD-CCP SmartClear d.d. Certificirani je broker pri HANFA-i, bivši direktor nadzora Zagrebačke burze, a radio je i kao Project Manager u Montmontaži. 

 

Tomislav Mališ

Tomislav Mališ

Tomislav Mališ, diplomirani inženjer građevinarstva, ovlašteni član Komore građevinskih inženjera, sudski vještak za graditeljstvo I procjenu nekretnina, radi kao voditelj projekata u Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Upravljanje projektima. U 14 godina provedenih u Zagrebačkom holdingu radio na poslovima građenja I održavanja građevina i objekata, na radnim mjestima voditelja, rukovoditelja, projektanta, tehničkog direktora, voditelja projekta. Početno informatičko znanje stječe kao srednjoškolac elektroničar (Ruđeraš), nastavlja učiti nove alate kroz studij I rad. Office power user, s posebnim naglaskom na Excel (Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map, VBA, pivot, …), Power BI,  Tableau, UI Path, u radu koristi dostupne alate za prikupljanje, obradu I vizualizaciju (GIS, Mapbox, ArcGIS). Za javno objavljeni Power BI report Interaktivna prezentacija projekta Podbrežje, na poziv Microsoft Hrvatska, sudjelovao na Windays 17 kao autor-predavač.

 

Dijana Kladar

Dijana Kladar

Dijana Kladar je pravnica koja se pretežno bavi komunikacijskim i digitalnim tehnologijama te pružanjem pravne potpore i savjetovanjem domaćih i inozemnih kompanija u svim aspektima njihova poslovanja. Član je Stručne radne skupine za izradu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka tzv. GDPR, osnovane pri Ministarstvu uprave. Navedenim Zakonom Republika Hrvatska autonomno uređuje određena pravna područja u mjeri u kojoj je navedeno dopušteno i usklađeno sa GDPR -om. Niz godina radi kao odvjetnica koja je fokusirana na trgovačko pravo, upravljanje trgovačkim društvima, e-commerce poslovanje i radno pravo. Kao pravni stručnjak sudionik je mnogih radnih skupina za izradu zakonskih tekstova pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvu pravosuđa te surađuje s inozemnim i domaćim tijelima koja kreiraju politiku zaštite potrošača i osobnih podatka na razini EU.

 

Antonija Vojnović

Antonija Vojnović

Antonija Vojnović, magistra elektrotehnike odsjeka za računarstvo i informatiku, tijekom cijele svoje dosadašnje poslovne karijere radi na području informacijske sigurnosti. Nakon završetka studija započinje karijeru konzultantice na poslovima upravljanja informacijskim sustavima i nastavlja svoje obrazovanje kroz različite edukacije stječući certifikate iz područja revizije i sigurnosti informacijskih sustava. U proteklih 5 godina sudjeluje u projektima kao voditeljica projekata ili član projektnog tima usavršavajući svoja znanja na poslovima razvoja poslovnih procesa, usklađivanja sa zahtjevima međunarodne norme ISO/IEC 27001:2013 te zaštite osobnih podataka.“