Statistika se kao znanstvena disciplina bavi organiziranim prikupljanjem, odabirom, grupiranjem, prezentiranjem, te analiziranjem i interpretiranjem rezultata provedene analize. Kako bi statistika ispunila postavljene ciljeve, koriste se posebne metode i tehnike

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od video lekcije i upitnika za ponavljanje gradiva:

Trajanje: 12.57 min

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

 
PRIJAVA U E-LEARNING

 
Zaboravili ste lozinku?