Uvođenje kontrolinga u cjelokupan proces nabave nameće se kao važan preduvjet razvoja i opstanka poduzeća. Kontroling u nabavi podrazumijeva uvođenje sustava praćenja čitavog niza financijskih i nefinancijskih pokazatelja koji su međusobno povezani uzročno – posljedičnim odnosima.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od video lekcije i upitnika za ponavljanje gradiva:

Trajanje: 17.58 min

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

 
PRIJAVA U E-LEARNING

 
Zaboravili ste lozinku?